Tags: COPD

Longemfyseem en Longkanker

De longen zijn een essentieel orgaan voor ademhaling en zuurstofopname in het menselijk lichaam. Helaas worden ze vaak blootgesteld aan verschillende risicofactoren die ernstige aandoeningen kunnen veroorzaken, waaronder longemfyseem en longkanker. Beide aandoeningen hebben aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en vereisen tijdige diagnose en behandeling....

COPD

Als u COPD hebt, kunt u vaak moeilijk ademhalen. COPD is een chronische ziekte, dat wil zeggen dat u er niet van kunt genezen. COPD staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’. Bij COPD hebt u last van vernauwing van de luchtwegen als gevolg van ontsteking...

Astmapatiënt en het coronavirus: Wat zeggen de getallen?

(Bron: Zorg.nu) Astmapatiënten worden als kwetsbaar gezien als het gaat om de vatbaarheid voor virussen. Om die reden krijgen zij, als hoogrisicogroep, jaarlijks een oproep voor de griepprik. Uit recente cijfers uit China en New York blijkt dat onder ernstig zieke coronapatiënten, weinig astmapatiënten zijn. Waardoor...

Stefan – COPD

“In januari 2012, ik was toen 38, is bij mij COPD geconstateerd. Ik werd in november 2011 ziek, wat in mijn geval niet vreemd was, maar ik kreeg er ook koorts bij. Dat was wel vreemd want zeker als volwassene heb ik eigenlijk nooit echt koorts...