Tags: jongeren

Zorgen over mentale gezondheid van jongeren

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van jongeren. Uit haar enquête kwam naar voren dat velen van hen lichte psychische klachten als angst en depressieve gevoelens ervaren. Bijna 70.000 jongvolwassenen vulden van april tot en met augustus 2022 een vragenlijst...

Licht herstel in mentale gezondheid jongeren

Jongeren (12-25 jaar) hebben, vergeleken met de vorige meetronde in juni 2022, minder mentale klachten. Dat blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek (september 2022) van het Netwerk GOR.  Ze voelen zich iets minder eenzaam en ervaren minder stress. Het percentage jongeren dat suïcidale gedachten heeft, daalde van...

Gezondheidsklachten bij jongeren na corona: “Mensen hebben het gevoel dat aan ze het dementeren zijn”

Bij coronapatiënten wordt vaak gedacht aan ouderen met onderliggend lijden. Maar is dit beeld terecht? Tienduizenden jonge, vitale en gezonde mensen houden langdurig last van gezondheidsklachten. Annemieke de Groot is directeur van steunpunt C-support, ze helpen mensen met ernstige coronaklachten. 5 vragen over de gezondheidsklachten...

Deel je gezondheid, word stamceldonor!

Deze week gaat een nieuwe campagne van start: Deel je gezondheid, word stamceldonor. Een ruime meerderheid van de bevolking – 80%– staat zeer positief tegenover stamceldonatie, zo blijkt uit recent onderzoek. Toch moeten wij hard werken om elk jaar de benodigde tienduizenden nieuwe donoren te...

Eline (26) is chronisch ziek en is blij dat thuis studeren sinds de coronacrisis wél kan

Treinreizen naar het werk, in de collegebanken zitten of een tentamen maken op school. Vanwege de coronacrisis zit het er de komende tijd allemaal niet in. Maar voor sommige groepen in het thuiszitten altijd al dagelijkse realiteit. Hoe kijken zij naar een veranderende samenleving waarin thuiswerken...

Jongerenpanel ZeP, ECJP en ALL OF ME gaan samen verder in JongPIT

Vanaf 1 juli gaan Jongerenpanel ZeP, Ervaringscentrum Jong Perspectief (ECJP) en ALL OF ME samen verder in de nieuwe stichting JongPIT. JongPIT (Perspectief, Inclusie, Talent) heeft als grote organisatie meer slagkracht dan de drie losse initiatieven. Het is de ambitie van JongPIT om dé plek te zijn voor jongeren met een chronische...