Langdurige zorg presenteert stip op de horizon Covid-19

Twaalf partijen uit de langdurige zorg hebben samen het document ‘Stip op de horizon Covid-19 in de langdurige zorg’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. De zorgpartijen beschrijven hierin hoe zij Covid-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat ze hier zelf aan gaan doen en wat er nodig is van de systeempartijen. Blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur, dat is misschien wel de belangrijkste wens van de veldpartijen.

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NIP, NVAVG, NVO, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN, Zorgthuisnl en Verenso zijn de initiatiefnemers van dit document. De hoofdboodschap: niet meer van crisis tot crisis gaan. Hoewel Covid-19 iets anders is dan het Norovirus en de griep, geven de partijen aan dat zij net als bij deze infectieziektes meer gestructureerd willen omgaan met het virus. Kern van deze ‘stip op de horizon’ is dat Covid-19 deel uitmaakt van het leven in de langdurige zorg. Uitgangspunt daarbij is de kwaliteit van leven en autonomie van bewoners. Professionals krijgen de ruimte om hun werk te doen en zorgorganisaties geven zelf invulling aan landelijke kaders en beleid.

Natuurlijk pakken de langdurige zorgpartijen zelf diverse zaken op om deze stip op de horizon te bereiken, zoals tijdige communicatie en nazorg voor bewoners en naasten. Maar ook aandacht voor mogelijke virusuitbraken tijdens de reguliere ‘Advance Care Planning’ (ACP)-gesprekken, structureel werken aan infectiepreventie en borgen van inspraak van professionals worden in het rapport genoemd. Verder worden diverse documenten geactualiseerd en indien mogelijk herschreven zodat ze voor alle virusuitbraken van toepassing zijn. Daarbij geven de partijen aan structureel te blijven overleggen met elkaar.

(Bron en verder lezen: Actiz.nl)

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *