Tags: langdurige zorg

Kunnen kiezen in de langdurige zorg

Wie te maken krijgt met langdurige zorg, bijvoorbeeld gehandicaptenzorg, heeft vaak niet door dat ook daarin keuzes te maken zijn. Er is vaak meer maatwerk mogelijk dan men verwacht en een nieuwe website helpt dat inzichtelijk te maken. De website ‘Wat ik belangrijk vind’ is...

Forse oversterfte in langdurige zorg

Het aantal sterfgevallen is de laatste weken vooral hoger onder mensen die langdurige zorg ontvangen. Eerder bleek al dat het coronavirus verpleeg- en verzorgingshuizen het hardst raakt. Maar de groep die langdurige zorg ontvangt, maar thuis woont, bleef in deze statistieken buiten beeld. Nieuw onderzoek...