Boostervaccinatie voor 60-plussers en zorgmedewerkers

Persbericht
In december start de boostervaccinatie voor alle mensen vanaf 80 jaar die zelf naar een GGD-locatie kunnen komen. Ook wordt in december gestart met het aanbieden van een booster aan alle volwassen inwoners die in een zorginstelling wonen, te beginnen met instellingen met een eigen medische dienst. Dat betekent dat deze mensen bovenop de twee vaccinaties die zij eerder kregen (of na één prik met het Janssen-vaccin) een extra vaccinatie kunnen krijgen, als extra bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames.

Vanaf januari worden vervolgens mensen tussen de 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eersten een uitnodiging krijgen. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten na een advies dat vandaag is aangeboden door de Gezondheidsraad. Ook wordt volgende maand gestart met het aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact.

De effectiviteit van alle vier de in Nederland gebruikte COVID-19 vaccins is op dit moment nog steeds hoog. De vaccins bieden 94 procent bescherming tegen ziekenhuisopname en 97 procent tegen IC-opname, ook bij de deltavariant. Hoewel hier nog geen significante afname in bescherming tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname wordt geconstateerd, is in enkele internationale studies een lichte afname van effectiviteit van het vaccin te zien in de bescherming tegen ziekenhuisopname bij de alleroudsten. Uit voorzorg heeft minister De Jonge op advies van de Gezondheidsraad daarom besloten tot het aanbieden van een boostervaccin, te beginnen met de meest kwetsbare groepen.

Vanaf januari booster voor 60-plussers

De oudsten en meest kwetsbaren komen vanaf december aan de beurt. Leeftijd is namelijk de belangrijkste voorspeller voor ernstige ziekte door COVID-19. Ook inwoners van zorginstellingen komen aan bod, te beginnen met die met een eigen arts in december. Ook medewerkers in de zorg met direct patiëntencontact krijgen een aanbod in december. De belangrijkste reden hiervoor is om de zorg zo toegankelijk mogelijk te houden voor alle Nederlanders. Hoe dit wordt gedaan en voor wie dit precies geldt, wordt nog nader uitgewerkt. Vanaf januari ontvangen de circa 4 miljoen 60-plussers naar verwachting ook een uitnodiging voor een boostervaccin. Zij krijgen het boostervaccin op één van de 74-locaties van de regionale GGD’s.

Mensen onder de 60 jaar die een boostervaccin willen, komen na de oudsten en meest kwetsbaren aan de beurt. De Gezondheidsraad geeft op dit moment aan dat er geen medische noodzaak is voor een booster voor deze groep.

Minister De Jonge: “Het is mooi dat we mensen een booster kunnen aanbieden binnen een jaar na de eerste vaccinaties. Het is uit voorzorg, want de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte is in Nederland nog heel goed. Maar we willen natuurlijk dat de oudsten en meest kwetsbaren goed beschermd blijven. Voor de zorg geldt dat we die in deze zware tijd in de benen willen houden.”

Verschil booster en derde prik

Een boostervaccinatie is iets anders dan de zogenoemde derde prik die is aangeboden een selecte groep patiënten met een ernstige afweerstoornis of afweeronderdrukkende medicatie. Een booster is een oppepper van de basisvaccinatie van één (in het geval van Janssen) of twee prikken bij mensen bij wie de basisvaccinatie voldoende werkt. De zogenoemde derde prik is bedoeld voor mensen bij wie normale vaccinatie niet of onvoldoende goed werkt of aanslaat. Zo’n extra prik in de basisserie kan sommige mensen helpen een goede afweerrespons te bereiken. Sinds oktober krijgt een specifieke groep patiënten met een immuunstoornis een uitnodiging voor een derde vaccinatie via hun medisch specialist in het ziekenhuis.

(Bron: Rijksoverheid)

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *