1

Tegemoetkoming mantelzorgers afgenomen

De jaarlijkse tegemoetkoming voor mantelzorgers is de afgelopen jaren in veel gemeenten minder geworden. Dat meldt koepelorganisatie MantelzorgNL op basis van een onderzoek naar hoe gemeenten mantelzorgers waarderen.

Tot 2015 kregen mantelzorgers 200 euro per jaar. Daarna kwam het waarderen van mantelzorgers bij de gemeente te liggen. Jaarlijks ontvangen gemeentes daar geld voor, maar ze mogen zelf bepalen hoe zij dat geld besteden.

In 2021 kregen mantelzorgers in nog maar een derde van de gemeentes een geldbedrag, met een gemiddelde waarde van 114 euro. De helft van de gemeenten geeft een waardebon van gemiddeld 61 euro. In 7 procent van de gemeenten krijgen mantelzorgers een bloemetje of pakket met lokale producten met een gemiddelde waarde van 20 euro en in 10 procent van de gemeenten krijgen ze niks meer. Verder zijn er een paar gemeenten die de waardering juist hebben verhoogd, met gemiddeld 20 euro.

(Bron en verder lezen: Radar)
Vier op de vijf mantelzorgers ondervangen afgeschaalde professionele zorg

De afgeschaalde zorg raakt een op de drie mantelzorgers die hulp krijgen van professionals. Vier op de vijf van deze mantelzorgers vangt die afschaling deels op, of zelfs helemaal. Daardoor heeft bijna de helft van hen het gevoel dat ze hun zorgtaken niet meer kunnen bolwerken. Dat blijkt uit cijfers van MantelzorgNL over de invloed van corona. 

Een derde van de mantelzorgers die thuis zorg dragen voor iemand met een indicatie voor professionele zorg, hebben te maken met afgeschaalde zorg. Met name het afzeggen van de dagbesteding en begeleiding raakt veel mantelzorgers en hun naasten. Mensen missen activiteiten, gezelschap en een dagstructuur. Strak daarachter op de tweede plaats staat het afzeggen van verpleging en verzorging.

Hoewel mantelzorgers proberen om de weggevallen zorg te ondervangen, vindt een derde van hen dat hun naaste nu te weinig zorg krijgt. In een op de tien situaties kan niemand de zorg opvangen.

MantelzorgNL ziet dat de gevolgen een wissel trekken op zowel de zorgvrager als de mantelzorger. Een op de twee mantelzorgers die te maken hebben met afgeschaalde zorg, voelt in de afgelopen periode ‘regelmatig’ tot ‘zeer vaak’ dat die de zorg niet meer aankan. Daarnaast voelt 74 procent van de mantelzorgers dat ze altijd paraat moeten zijn, en dat is een hoger percentage dan voorheen. Een meerderheid van de mantelzorgers meldt ook een mentale last en minder tijd voor ontspanning of een sociaal leven.

(Bron en volledig artikel Radar)
Parkeerregelingen mantelzorgers verschillen sterk per gemeente

In zes op de tien gemeenten met betaald parkeerzones, is geen voordelige parkeerregeling voor mantelzorgers. In gemeenten waar wel zo’n regeling is, zijn mantelzorgers met gemiddeld €6,89 per maand aanzienlijk voordeliger uit. Per gemeente verschillen de kosten echter sterk. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Zuster Jansen dat mantelzorgparkeerregelingen in kaart bracht van 131 gemeenten met betaald parkeerzones. Zuster Jansen is een organisatie in de particuliere thuiszorg. 

Ruim 50 gemeenten met betaald parkeren bieden speciale vergunningen waarmee mantelzorgers gratis of tegen een kortingstarief kunnen parkeren. Het type korting en het gemiddelde uurtarief varieert echter sterk per gemeente. In het onderzoek is uitgegaan van wat volgens het CBS het landelijk gemiddelde is; 10 uur mantelzorg per week.

Parkeren in gemeenten waar een speciaal kortingstarief geldt voor mantelzorgers, is het minst voordelig in de gemeente Utrecht. Hier zijn mantelzorgers ondanks het gereduceerde tarief van -75% gemiddeld €43,00 per maand kwijt aan parkeerkosten. Ook in Alphen aan de Rijn is het tarief hoog: hier betaalt een mantelzorger ondanks het mantelzorgtarief gemiddeld €20,40.

In Zevenaar is men aanzienlijk voordeliger uit voor een mantelzorgparkeervergunning. Binnen de betaald parkeerzones ben je hier als mantelzorger gemiddeld €1,25 per maand kwijt aan parkeerkosten. Ook in Beverwijk (€1,67), Den Bosch (€2,-) en Gooise Meren (€2,95) zijn de maandelijkse kosten laag.

In 14 gemeenten is het aanvragen van en het parkeren met een mantelzorgparkeervergunning zelfs helemaal gratis. Onder meer in Rotterdam, Hilversum en Emmen kunnen mantelzorgers geheel kosteloos parkeren in de buurt van de zorgvrager.

Parkeerregelingen mantelzorgers niet vanzelfsprekend
In 74 van de 131 onderzochte gemeenten met betaald parkeren betalen mantelzorgers een normaal parkeertarief. Dit is opvallend vaak het geval in de noordelijke provincies van het land. In gemeenten als Assen, Leeuwarden en Groningen kunnen de kosten voor het verlenen van noodzakelijke zorg daarom flink oplopen, soms meer dan €100 per maand, afhankelijk van de parkeerzone.

Meer informatie over de verschillende parkeerregelingen en kosten voor mantelzorgers per gemeente is te lezen op https://www.zusterjansen.nl/blog/parkeerkosten-mantelzorg
Huisartsen zijn onbekend met gratis beschermingsmiddelen voor mantelzorgers

Chirurgische mondmaskers, handschoenen, bril, schort en een fles desinfectans zijn gratis beschikbaar voor mantelzorgers die intensief zorgen voor hun naaste met (het vermoeden van) corona. Dit is bij huisarts, GGD en apotheek vaak niet bekend, daardoor krijgen veel mantelzorgers de beschermingsmiddelen niet. Ook kennen mantelzorgers soms zelf de regeling niet. Dat moet snel veranderen, stelt MantelzorgNL.

In mei maakte de overheid bekend dat mantelzorgers recht hebben op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er sprake is van (verdenking van) corona. Dit geldt alleen als tijdens het verlenen van mantelzorg 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.

MantelzorgNL krijgt via de Mantelzorglijn de regelmatig meldingen van mantelzorgers die de middelen niet geregeld krijgen. Zij geven aan dat hun huisarts, GGD en/of apotheker niet van de regeling weet en daardoor niet in actie komt.

‘Het komt ook voor dat we mantelzorgers zelf op deze regeling moeten wijzen. Ook zij weten nog onvoldoende dat ze hiervoor in aanmerking komen. Het is van groot belang dat mantelzorger veilig voor een ander kan zorgen en dat ze daarvoor in de gelegenheid worden gesteld. Daarom vragen we opnieuw aandacht voor deze regeling, zeker ook omdat er voldoende materialen beschikbaar zijn.’

Ginette Klein, medewerker Mantelzorglijn

 

MantelzorgNL adviseert mantelzorgers om richtlijnen van de overheid en de informatie van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) met de huisarts en apotheek te delen. Meestal lukt het dan wel de materialen mee te krijgen. De juiste links zijn te vinden op www.mantelzorg.nl/beschermingsmiddelen

Als je naaste corona gerelateerde klachten heeft dan moet hij zich zo snel mogelijk laten testen. Maak een afspraak via telefoonnummer 0800 – 1202 of online via www.coronatest.nl.

Tot de testuitslag bekend is, kun je als mantelzorger met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD, op naam van je naaste, gratis een korte-termijn-pakket met beschermende materialen ophalen bij de apotheek.

Dit pakket bevat handschoenen, chirurgisch mondneusmaskers, een bril, schorten en een flacon desinfectans.

(Bron: Mantelzorg.nl)
Mantelzorger fors zwaarder belast doordat zorg niet terug is op oude niveau

Bij de helft van de mantelzorgers die in maart minder zorg kregen, is de zorg nog steeds niet op het oude niveau. Deze mantelzorgers zorgen sinds maart meer dan voorheen voor hun naaste en voelen zich ook fors zwaarder belast. Dat blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL.

De zorg voor mensen die thuis wonen is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, zo geeft de helft (51%) van de mantelzorgers aan in de meting van het Nationaal Mantelzorgpanel. Vooral dagbesteding, dagactiviteiten of andere vormen van tijdelijke overname van de zorg zijn nog niet of slechts voor een deel opgestart. In iets mindere mate geldt dit voor begeleiding en thuiszorg.

Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL:  ‘Een indicatie voor professionele zorg krijg je niet voor de spreekwoordelijke zweetvoeten. Vaak loopt de zorgzwaarte van een mantelzorger al een lange tijd op, voordat een indicatie kan worden aangevraagd. Het delen van de zorg met een professional is dan een manier om langer thuis te blijven wonen. Juist deze groep mantelzorgers heeft het op dit moment zwaar. De zorgvrager woont thuis met een pittige zorgvraag en de mantelzorger staat er nog steeds alleen voor.’

Uit het onderzoek blijkt dat juist mantelzorgers, bij wie de zorg nog niet op het oude niveau is, de zorg het zwaarst vinden. Ook zeggen zij het vaakst de zorg niet meer aan te kunnen.

Sinds juni kan alle zorg weer worden gegeven. MantelzorgNL geeft aan dat zorg zoals dagbesteding met spoed weer helemaal open moet. Hoogendijk: ‘Wij horen vaak dat een locatie voor dagbesteding niet geschikt is voor alle zorgvragers. Dan blijkt dat er voor de helft van de mensen geen plek is. Maar kijk dan creatief, samen met de gemeente welke locaties hiervoor nog meer geschikt kunnen zijn. Er is extra geld vrij gekomen; benut dat ook om de mantelzorger te helpen die al maanden alleen zorgt.’

Ook voor de toekomst hebben we oproep aan gemeenten en zorgorganisaties: ‘Breng nu in beeld bij welke mantelzorgers je bij een tweede coronagolf echt niet moet afschalen, dan kun je, als het nodig is, zwaar belaste mantelzorgers beter beschermen’, aldus Hoogendijk.

(Bron: MantelzorgNL)
Positie mantelzorgers verdient meer aandacht bij mogelijke tweede coronagolf

Houd bij een mogelijke tweede coronagolf rekening met mantelzorgers. Als bijvoorbeeld de thuiszorg of dagbesteding wordt afgeschaald of stopgezet neemt de kans op overbelasting van mantelzorgers toe. Dit adviseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar publicatie Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen Mantelzorgers. Dit meldt SCP.

Een op de drie Nederlanders (vier miljoen mensen) biedt hulp aan zieke naasten, ook wel mantelzorg genoemd. Op basis van onderzoek dat het SCP al vóór de coronacrisis heeft verricht, wordt duidelijk dat de coronacrisis het leven van deze mantelzorgers waarschijnlijk – op verschillende manieren – heeft geraakt. Soms intensiveerde de hulp omdat andere ondersteuning wegviel of omdat de verhuizing van een naaste naar een instelling werd uitgesteld. Andere maatregelen zorgden er juist voor dat mantelzorg niet, of slechts met flinke beperkingen, kon worden verleend.
In haar literatuurstudie onderscheidt het SCP drie groepen mantelzorgers: mantelzorgers van oude ouders of anderen die zelfstandig wonen, mantelzorgers van huisgenoten en mantelzorgers van mensen die in een zorginstelling verblijven. Voor de verschillende groepen werken de coronamaatregelen anders uit, afhankelijk van de woonsituatie van ‘hun’ hulpbehoevende.

(Bron en voledig artikel Nationale Zorggids)
De mantelzorgmakelaar – Column

door Marleen
Soms komen geweldige mensen op je pad, mensen die alles voor je willen doen, die je willen en kunnen helpen. Zo kwam ik in april vorig jaar buren tegen die ook hun honden uit lieten.  We raakten aan de praat en zij vertelde dat ze een mantelzorgmakelaar hadden die hun heel goed hielp met daar waar zij hulp bij nodig hadden. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik ging eens op haar naam zoeken en las hele fijne berichten over wat een mantelzorgmakelaar doet, maar ook hoe zij er tegen aan kijkt en wat hun doel is.

“Instanties sturen u soms van het kastje naar de muur.”*
En dat heb ik inderdaad zelf mogen ondervinden. Eerst wilde ik het zelf proberen of ik het niet geregeld kon krijgen en deed twee keer een poging tot het aanvragen van een regiotaxi kaart zodat Dave me na een bezoek aan het ziekenhuis niet eerst naar huis hoefde te brengen, of me eerst op moest halen of allebei. De afspraken zijn niet om de deur en hij kan niet continu maar hele dagen vrij vragen. Maar wat een gedoe! Ik krijg het niet voor elkaar, ik ben te jong, moet maar de zorgverzekeraar bellen (die op z’n beurt weer moeilijk doet, maar waar ik het na veel telefoontjes en gezeur het wel geregeld krijg), heb er geen recht op. Kortom: allerlei smoesjes komen voorbij! Gek word ik er van!

De bewuste mail…
Dan moet ik toch maar eens een berichtje sturen en mijn situatie uitleggen en vragen of ze wat voor mij kan betekenen. Daar ging een aantal weken overheen en toen was dat berichtje nog niet de deur uit, maar dan, als het echt niet meer wil en ik alleen maar muren tegen kom waar ik niet omheen of overheen kan, besluit ik haar toch maar een bericht te sturen.

Toen de mail eenmaal de deur uit was, duurde het niet lang en ik kreeg antwoord. Ik moest even kijken naar mijn zorgverzekering of het wel vergoed werd. Gelukkig heb ik recht op een vergoeding en kon ze me helpen.

Dan komt er een eerste afspraak. Charlotte kwam aan huis om kennis te maken, om te kijken wat er nodig is, wat ik graag zou willen en wat haar advies is.

Al snel komen we tot een mooi concreet lijstje: ergotherapeut inschakelen, hulp in de huishouding regelen, rolstoel aanvragen, een regiotaxi-pasje, Valys-pasje en gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats bij huis. De eerste drie in dit rijtje zijn wel het belangrijkste voor dat moment.
Het duurde niet lang en de ergo was geregeld. Ik zal deze ergo 1 noemen, later in het traject komt er namelijk ook een tweede ergo bij, die ik dus ergo 2 zal noemen.

Is dit nog wel veilig?
Ergo 1 denkt met me mee wat handig voor me is. Ook gaat ze me observeren tijdens twee huishoudelijke taken. Zij gaat dan kijken of ik het doe zoals leeftijdsgenoten het doen. Na overleg en meerdere afspraken verder wordt er besloten dat ik eerst moet stofzuigen en daarna een fruitsalade klaar moet maken. Het klinkt zo simpel, maar is voor mij een hele klus!

Het is zover: de boodschappen voor een fruitsalade zijn in huis, maar eerst ga ik stofzuigen. Met veel moeite krijg ik de benedenverdieping gezogen en dan ben ik niet eens overal onder en achter geweest. Daarna ga ik op mijn kruk zitten en maak aan het aanrecht de fruitsalade. Later krijg ik de conclusie: het rapport maakt best veel indruk op me, in negatieve zin. Vooral het stofzuigen, al wist ik het stiekem best wel. Motorisch scoor ik veel lager dan leeftijdsgenoten en ook wordt de vraag gesteld of het nog wel veilig is dat ik zware huishoudelijke taken doe…

Ze weet de juiste snaar te raken en ik barst in huilen uit
Dan is Charlotte weer aan zet. Zij belt me de middag na de uitslag op om te vragen hoe het gaat. “Wel goed hoor”. Ze vraagt door en weet de juiste snaar te raken… Nee, het gaat helemaal niet goed en ik barst in tranen uit. Door al het gedoe rondom mijn gezondheid heeft het een hele negatieve wisselwerking op mijn relatie met Dave. Hier ga ik niet verder op in, maar mogelijk kunnen jullie je het iets voorstellen. Dave werkt hard, heeft de zorgen om mij, een huishouden, bijna alles komt op zijn schouders terecht. De combinatie van zorg, werk en privé was totaal uit onbalans.

Charlotte heeft heel snel in de gaten dat er nu wel echt iets moet gebeuren en gaat diezelfde dag nog hard voor me aan het werk: een aanvraag voor huishoudelijke hulp regelen. ’s Avonds heb ik de aanvraag in mijn mail zitten.  Zodra we hem goedkeuren gaat hij naar de gemeente en de dag erna gaat Charlotte er ook meteen verder er achteraan. Het gaat snel: diezelfde dag kreeg ik nog te horen dat ik vanaf de week erop recht heb op drie uur hulp in de huishouding.

Ik krijg lucht, jeetje, eindelijk hulp! Dit keer geen tranen over mijn wangen omdat het me te veel word, dit keer zijn de tranen van opluchting! Er moet nog wel een zogeheten keukentafelgesprek komen, maar die komt en dan worden ook de andere dingen besproken.

Tekst gaat verder onze de advertentie


“Euh, nee, maar is echt alles schoon?”
Dan is het zover. De huishoudelijke hulp komt me helpen het huis weer op orde te brengen. De eerste keer dat er iemand kwam was ze in anderhalf uur klaar. Mijn hele woning… ik snapte er niets van, dat kan toch nooit zo snel? Een woonkamer, keuken, wc, badkamer, hal, trap, overloop, kleedkamer, hobbykamer, slaapkamer, alles was schoon in anderhalf uur tijd. Of ze nog niets kon doen? “Euh, nee, maar is echt alles schoon?” Ze zegt van wel. Oké, mag je wel eerder naar huis. Toen ik later keek was het echter niet allemaal schoon. Ik heb het er met Charlotte over en haar advies, aangeven aan de organisatie. Dus dat doe ik dan ook maar netjes… Of we het nog een keer willen proberen met deze dame. Ik ben de moeilijkste niet, dus ja hoor! Maar ook de tweede keer is het één groot drama, dus daarna is zij hier niet meer welkom.

Charlotte neemt het contact met de organisatie en de week erop komt er iemand anders. Wat een topper! Alles is schoon, of alles, maar alles wat ze heeft gedaan deed ze goed. Ik liep behoorlijk achter en snap ook wel dat je niet alles in drie uur schoon kan krijgen, maar we spreken af dat ze iedere week een ander stukje erbij mee neemt en uiteindelijk is dan alles bij en is het een kwestie van goed onderhouden.

Al die zenuwen voor niets
Dan komt de dame voor het keukentafelgesprek. Aangezien ik het best wel eng vind en bang ben dat ik dingen niet goed kan verwoorden, is Charlotte bij het gesprek. Het was een heel fijn en duidelijk gesprek. De aanvraag voor een rolstoel wordt in gang gezet zodat ik zo snel mogelijk weer meer zelfstandig ben. Ook de regiotaxi-kaart gaat aangevraagd worden. De gehandicaptenparkeerkaart moet nog even wachten. Dan hebben we het nog even over de huishoudelijke hulp en gaat de dame van de gemeente weer weg. Charlotte en ik praten nog even na en ze doet nog wat telefoontjes voor me. Jeetje wat ben ik opgelucht!  Al die zenuwen voor niets, dat was dus echt niet nodig.

“In de dienstverlening wordt maatwerk geleverd, elke situatie is immers anders.”*
Sommige dingen duren lang. Lang voor ze geregeld zijn, komen er dingen tussen en gaat het allemaal net weer anders. Daar heb ik echt heel vaak van gebaald, want ik kreeg steeds meer energie door de maanden heen. Ik kreeg steeds meer zin om er op uit te gaan, maar de hulpmiddelen waren er simpelweg nog niet allemaal. Charlotte had heel goed door dat ik verder wilde, maar dat ik daar tegenaan liep. Dan ging zij weer bellen, zoeken, regelen, kijken wat er mogelijk is. Soms lukte het dingen voor elkaar te krijgen, soms niet… Maar de uitspraak op haar website “In de dienstverlening wordt maatwerk geleverd, elke situatie is immers anders” maakt ze zeker waar!
Natuurlijk kan niemand ijzer met handen breken, maar haar creativiteit en doorzettingsvermogen zijn echt geweldig! Het gaf, ook al lukte het niet 1, 2, 3 een passende oplossing te vinden, mij wel de moed en steun om door te gaan, want uit eindelijk kwam er wel ergens een oplossing.

“En zo werd er in een uurtje tijd een hele rolstoel samengesteld”
De rolstoel aanmeten, dat was het volgende punt. Hierbij werd Ergo 2 ingeschakeld. Zij had meer ervaring met rolstoelen en die had ik nu wel echt nodig. Ik wist wat ik wilde, maar wist ook heel veel nog niet. Zo heb ik eerst met haar een keer om tafel gezeten en hebben we een heel eisenpakket opgesteld waar rekening mee moest worden gehouden en wat de noodzakelijke wensen waren. Daarop kwam de rolstoelman langs en zo werd er in een uurtje tijd een hele rolstoel samengesteld. Het werd er één met hoepelondersteuning, duwhandvatten zodat iemand me kan duwen als het nodig is en een speciaal kussen om mijn stuit te ontzien. Dit is maar het topje van de hele lijst.

Van binnen spring ik een gat in de lucht, ik vind het kei spannend”
Dan komt het lange wachten, want een rolstoel is niet zomaar besteld. Geduld, wachten, geduld, wachten, nog meer geduld en daar ging de telefoon! Mijn rolstoel wordt half december geleverd. Hij staat al helemaal klaar, maar het duurt nog even voor hij bij mij is, maar ik kan gaan aftellen! Nog 2 weken, dan is hij er!!

En dan gaat de telefoon weer, de rolstoel komt toch niet. Er mist van alles en toch mist er niets, en toch weer wel, ik snap het niet en stuur Ergo 2 en Charlotte een bericht: Help, ik voel me zwaar @#$%^&. Charlotte en Ergo 2 gaan samen in gesprek en zoeken het uit en kunnen me even later meer duidelijkheid geven. Ik krijg ook meteen een nieuwe datum: 31 december. Ze gaan hun best doen dat dit echt door gaat. Oké, opnieuw aftellen, nog vier weken, nog drie  weken, nog twee weken, nog drie nachtjes, nog twee nachtjes, nog één nachtje en ja vandaag is het zover!

We gaan die dag vanuit Vledder terug naar huis want we waren een paar dagen weg geweest.  Eenmaal thuis ga ik op de bank zitten. Ze komen om 13 uur. Ik wacht en wacht, kijk uit het raam, nee nog niemand, zal dat? Nee ook niet, mijn geduld wordt op de proef gesteld. Het is 13.10 uur, ik heb het toch wel goed? Pak mijn mobiel, ja echt waar, 31 december, 13.00 uur, dat is vandaag en nu.
Dan zie ik een man achter een rode rolstoel de hoek om komen met daarnaast mijn ergo. Het is dat ik niet kan springen, maar van binnen spring ik een gat in de lucht. Ik vind het kei spannend, maar daar is hij dan echt!! Er komt een hele stapel papieren, uitleg, en dan mag ik de stoel in. We gaan buiten met z’n allen een klein stukje rollen, hoewel: ik rol, de rest loopt er omheen. Ik lijk wel dronken zo rol ik zwalkend over de stoep…

“Mantelmaker verwijst niet door maar lost op.”*
En dat is echt zo!! Dankzij Charlotte met al haar geduld en inzet heeft ze mij geholpen mijn leven terug te geven, moed te houden, door te vechten en nog steeds helpt ze me waar nodig om mij mijn leven weer terug te geven. Ze kan mijn benen niet genezen, maar ze kan wel kei goede oplossingen bedenken en regelen. Ik heb maar over een paar dingen geschreven die ze voor me heeft gedaan, maar ze heeft nog veel meer voor mij gedaan dan dat hier geschreven staat. Ik ben haar daar dan ook heel erg dankbaar voor!

* Dit zijn stukjes van Charlotte haar website:  https://www.mantelmaker.nl/
Wanneer kom je als mantelzorger in aanmerking voor bescherming tegen Covid-19?

Sinds 18 mei komen ook mantelzorgers in aanmerking voor pers oonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit hangt samen met het testbeleid voor mantelzorgers.Als je thuiswonende naaste besmet lijkt te zijn met COVID-19 moet hij/ zij worden getest, en kun je als mantelzorger jezelf met beschermingsmiddelen beschermen tegen besmetting. 

Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19 èn waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging.
Intensieve zorg is zorg voor meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.

Als je naaste COVID-19-klachten heeft, dan werkt het als volgt:

  • Je naaste neemt contact op met de huisarts of  met  een infectie-arts van de  GGD. De huisarts komt op huisbezoek of de test wordt afgenomen door een (mobiele) testvoorziening in de regio. Lees meer informatie over testen op coronavirus.

Tot de testuitslag bekend is, kan je als mantelzorger met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD, op naam van je naaste, een korte termijn pakket PBM  gratis ophalen bij de apotheek. Dit pakket bevat: handschoenen en chirurgisch mondneusmaskers, bril, schorten en flacon desinfectans.

Dan zijn er twee opties:

  1. Als de testuitslag van je naaste negatief is, dan zijn de PBM voor jou als mantelzorger niet meer nodig.
  2. Als de testuitslag van je naaste positief is stelt de huisarts of de GGD een elektronisch recept op, op naam van je naaste, waardoor je als mantelzorger bij de apotheek een lange termijn pakket PBM kunt halen, of thuis kunt laten brengen. Ook dit pakket is gratis.

Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen

De PBM worden voorzien van een bijsluiter. Daarin staat beschreven hoe om te gaan met de middelen, bij het aan- het uitkleden.

(Bron en volledig artikel MantelzorgNL)
Testen nu ook voor mantelzorgers en jeugdtrainers en in kinderopvang en basisonderwijs

(Bron: Ministerie VWS)
Personeel in het basisonderwijs en de kinderopvang, jeugdtrainers en mantelzorgers kunnen binnenkort getest worden op corona. Binnen de beschikbare testcapaciteit is er ruimte om extra doelgroepen te testen.

Het kabinet heeft vorige week besloten dat vanaf 11 mei de basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang en gastouders weer open gaan. Organisaties in deze sectoren bereiden zich hierop voor. Met deze sectoren is afgesproken dat vanaf 6 mei het personeel zich bij klachten kan laten testen. Zo kunnen zij voordat de scholen en kinderopvang open gaan alvast laten vaststellen of zij met het coronavirus zijn besmet geraakt.

Sporten in de buitenlucht is voor kinderen inmiddels weer mogelijk. Jeugdtrainers kunnen daarom nu ook getest worden bij klachten. Voor jeugdtrainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in de sectoren van onderwijs en kinderopvang.

Mantelzorgers van kwetsbare groepen kunnen uiterlijk met ingang van 18 mei eveneens getest worden door de GGD als ze klachten hebben. Het  RIVM werkt momenteel de aanpassing van de richtlijn voor deze doelgroep verder uit.

Sinds 6 april kunnen alle zorgmedewerkers binnen en buiten de ziekenhuizen die directe zorg verlenen aan patiënten of cliënten getest worden als zij minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben. Ook mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19 kunnen getest worden. Daarnaast kunnen ook professionals, bij de politie en in handhaving en toezicht al getest worden.

Momenteel worden er zo’n 6000 a 7000 testen per dag afgenomen. Dat past ruim binnen de beschikbar capaciteit van 17.500 tests per dag. Er is daarom ruimte om de nieuwe doelgroepen ook te gaan testen. Het RIVM heeft berekend dat met toevoeging van de nieuwe doelgroepen en meewegen van het seizoenseffect het aantal testen per dag in mei naar verwachting rond de 8000 uitkomt. Er is voldoende testcapaciteit en middelen beschikbaar om aan deze vraag te voldoen. Het ministerie van VWS bereidt zich voor op verdere verruiming van het testbeleid gekoppeld aan mogelijke versoepelingen van de maatregelen die gelden om het virus onder controle te houden.
Mantelzorgers mogen zich binnenkort testen op coronabesmetting

(Bron: Skipr)
Mantelzorgers zullen binnenkort aanspraak kunnen maken op het testen bij de GGD op besmetting met het coronavirus. Dat heeft minister De Jonge woensdag gezegd in een debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis.

Foto door cottonbro via Pexels

Op dit moment is de testcapaciteit 17.500 personen per dag, waarvan ongeveer 7000 mensen gebruikmaken. Het aantal mensen dat zich laat testen stijgt, omdat meer zorgpersoneel zich meldt en bovendien de groep die mogen testen volgende maand wordt uitgebreid met het onderwijzend personeel en medewerkers in de kinderopvang.

“Mantelzorgers zouden de volgende groep zijn die in aanmerking komt voor een coronatest”, aldus De Jonge: “Ik hoop dat dat binnenkort al kan, maar alles stap voor stap.” De verwachting is dat de maximumcapaciteit op termijn naar 29.000 testen per dag kan, maar de minister kan pas over enkele weken zeggen wanneer die maximumcapaciteit zal worden behaald. Het is nog altijd “spannend”of er ook op de lange duur genoeg benodigdheden voor deze tests zullen zijn, aldus de minister.

Lees hier het volledige artikel!