1

Internisten: Coronapatiënten lijken minder ziek, ligduur in ziekenhuis afgenomen

Nederlanders die momenteel positief getest worden op het coronavirus lijken minder ernstig ziek te worden dan patiënten bij de eerste golf, meldt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) op basis van een inventarisatie van 180 patiënten in negen ziekenhuizen.

Van de groep ondervraagden werd de helft behandeld in maart en april, terwijl twee weken terug een tweede groep van negentig patiënten is ondervraagd. Toen lagen er in totaal zo’n 160 coronapatiënten op reguliere afdelingen in ziekenhuizen.

De ligduur van patiënten is gemiddeld genomen met een derde afgenomen, terwijl het aantal patiënten dat overgeplaatst wordt naar een intensivecareafdeling gehalveerd is, aldus de organisatie.

Eerder meldde de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) al dat ook de ligduur op intensive cares is afgenomen. In maart en april lagen coronapatiënten gemiddeld 22 dagen op de ic’s, terwijl dat de laatste maanden ruim een week was.

(Bron en volledig bericht NU.nl)
Er kon veel meer getest worden in de zorg en ‘dat had doden kunnen schelen’

Zorgverleners hadden in de eerste twee maanden van de uitbraak van het coronavirus veel vaker getest kunnen worden. In maart en april waren er veel meer coronatests beschikbaar dan er werden gebruikt, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Als er vaker was getest had dat volgens betrokkenen veel besmettingen en doden kunnen schelen.

Duizenden tests bleven op de plank liggen. In de afgelopen maanden heeft het kabinet in debatten, briefings en interviews juist steeds herhaald dat er te weinig testcapaciteit was, onder meer door gebrek aan materialen. Nieuwsuur vroeg daarom alle 55 laboratoria die door het RIVM zijn goedgekeurd om te testen op corona, naar hun direct beschikbare capaciteit in maart en april.

Ruim 30 labs reageerden op de vragen en leverden informatie aan. Uit die gegevens blijkt dat in maart maar de helft van de beschikbare tests is gebruikt. In april daalde dit zelfs naar 30 procent.

Tekst gaat verder onder de video

Bekijk hieronder een reconstructie van de afgelopen maanden en hoe betrokkenen reageren op de beschikbare testcapaciteit:

Arts-microbioloog Edwin Boel bevestigt dat er tests onbenut bleven. Als teamleider van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten coördineert hij de testcapaciteit in Nederland. “Ik heb gezien dat er minder getest is dan er capaciteit was.”

“Dat heeft te maken met beleid, volgens mij. De ervaring van een groot aantal laboratoria is voortdurend geweest van ‘hé, we hebben eigenlijk nog wel meer capaciteit’.”

(Bron en volledig artikel NOS)
Coronamaatregelen raken kwetsbare groepen hard

Het ontbreken van sociaal verkeer leidt bij kwetsbare groepen tot een verminderde kwaliteit van leven en tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Dat komt naar voren uit onderzoek van Nederlandse kennisinstellingen en maatschappelijke partners, gecoördineerd door de Universiteit van Amsterdam. Ruimere beleidsdoelen en een lokale aanpak bieden oplossingen. Dit meldt de Universiteit van Amsterdam.

Photo by cottonbro from Pexels

In het project Coronatijden brengt een consortium van kennisinstellingen en maatschappelijke partners de impact van de coronacrisis op kwetsbare groepen in Nederland in kaart. Uit de eerste resultaten blijkt dat gezondheids- en welzijnsproblemen bij alle kwetsbare groepen zijn versterkt. Op basis van de bevindingen en in lijn met de recente richtlijnen adviseert het consortium essentieel en veilig face-to-face contact mogelijk te maken in de zorg voor kwetsbare groepen. Het risico op besmetting moet steeds afgewogen worden tegen het garanderen van een minimale kwaliteit van leven, welzijn en gezondheid.

Het project Coronatijden richt zich op ouderen, thuis en in het verpleeghuis; mensen met psychiatrische problemen; mensen met licht verstandelijke beperkingen; dak- en thuislozen; gezinnen met jonge kinderen; gezinnen waar huiselijk geweld aan de orde is, en begeleiders en mantelzorgers.
(Bron en volledig artikel Nationale Zorggids)Digitalisering in de zorg door corona ineens normaal, maar digibeten komen moeilijk mee

Door de coronacrisis is de digitalisering van de zorg ineens met zevenmijlslaarzen vooruit gegaan. Maar er is één groot obstakel en dat is het aantal digibeten in de gezondheidszorg. “Een op de tien zorgmedewerkers is digibeet.”


“Corona heeft echt als een soort vliegwiel gewerkt voor digitalisering”, zegt ehealth-deskundige en zorginnovator Suzanne Verheijden. “Beeldbellen is enorm toegenomen, terwijl daar eerst een enorme weerstand tegen was. Behandelen op afstand neemt een vlucht. En je ziet ook steeds vaker thuismonitoring van vitale functies.”

Een probleem is dat veel medewerkers in de zorg onvoldoende kennis van ict hebben, vertelt Verheijden. “Een op de tien is digibeet. In de ouderenzorg is dat zelfs twee op de tien. En dat wordt nu knellend helder.”

Naast dat veel mensen in de zorg te weinig vaardigheden hebben, is er ook vaak veel weerstand. “Sommige mensen zeggen: ik heb gekozen om met mensen te werken en niet met computers. Dat betekent dat ze dat niet zo snel willen uitproberen. Als ze dat toch doen, is er een groot risico op fouten. Dan worden er bijvoorbeeld dingen verkeerd genoteerd en apparaten verkeerd gebruikt. Met mogelijke gevolgen.”

(Bron en volledig bericht EenVandaag)
Wat gaat voor: een nieuwe knie of een nieuwe heup?

Nu duizenden operaties zijn uitgesteld, worstelen chirurgen met de vraag in welke volgorde zij hun patiënten moeten opereren. Gezondheidswetenschappers ontwikkelen rekenmodellen die hen moeten helpen. ‘Dit geeft ook na de crisis veel inzicht in wat nu daadwerkelijk zinnige zorg is.’

Foto door Anna Shvets via Pexels

Stel: er is een patiënt met een kapotte knie. Vergaat van de pijn, wandelen met de hond – zijn grootste hobby – zit er niet meer in, zijn sociale leven verpietert. Eindelijk is hij aan de beurt voor een operatie, tot hij een paar dagen voor de geplande datum een telefoontje krijgt van de chirurg. Sorry, door het coronavirus moeten we de operatie voor onbepaalde tijd uitstellen.

En stel: er is een andere patiënt met de ziekte van Crohn. Ze heeft hevige pijnen aan haar darmen, eten is een verzoeking, naar het toilet gaan ook. Na veel wikken en wegen besluit ze een operatie te ondergaan om een permanente stoma aan te laten leggen. Ook zij krijgt een belletje van de chirurg.

Wie gaat er nu voor?

Het zijn dit soort dilemma’s waar artsen en chirurgen in het hele land mee worstelen. Honderdduizenden zorgafspraken zijn niet doorgegaan de afgelopen maanden, vele duizenden operaties zijn uitgesteld. Nog altijd draaien de ziekenhuizen niet op volle kracht. Er is, kortom, een stuwmeer aan zorg. Met als bijbehorende vraag: hoe laat je dat stuwmeer op een verstandige manier leeglopen?

De keuzen die we nu maken bij het inplannen van operaties zijn relatief eenvoudig, zegt Jelle Ruurda, chirurg in het UMC Utrecht en voorzitter van de zorgevaluatiecommissie van de Federatie Medisch Specialisten. ‘We beginnen met de levensbedreigende aandoeningen, die moeten meteen. Dan: wat moet binnen een week? Bijvoorbeeld de bypassoperaties. Vervolgens komen we bij ‘uitgesteld levensbedreigend’, zoals alle oncologische operaties. Laat je de tumoren zitten, gaan de mensen er ook aan dood. Als laatste kom je bij de ingrepen die alleen voor de kwaliteit van leven nuttig zijn.’

(Bron en volledig artikel Volkskrant)
‘Stevig herstel verwijzingen naar ziekenhuizen en GGZ’

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak zijn vorige week door huisartsen weer meer dan 100 duizend verwijzingen gedaan voor patiënten naar een ziekenhuis of kliniek. Daarmee ligt het aantal verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80 procent van voor de corona-uitbraak.

De verwijsdata naar de geestelijke gezondheidszorg duiden eveneens op een stevig herstel tot ongeveer 85 procent van het verwachte aantal verwijzingen. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa geeft in haar wekelijkse rapport een overzicht van de zorg die door de corona-uitbraak is uitgesteld. Zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere betrokkenen kunnen die gegevens gebruiken om de zorg gefaseerd weer op te schalen.

Op basis van de data van ZorgDomein schat de NZa dat huisartsen als gevolg van de coronacrisis inmiddels ruim 743 duizend minder verwijzingen naar het ziekenhuis hebben gedaan dan verwacht en 54 duizend minder verwijzingen naar de ggz. Deze getallen zijn exclusief de verwijzingen die al eerder zijn uitgegeven, maar waarvoor de zorg door de crisis mogelijk is uitgesteld. De toename van het aantal verwijzingen geldt voor alle ROAZ regio’s, provincies en specialismes.

(Bron en volledig artikel Nationale Zorggids)
Sinds maandag ruim 9.000 coronatests afgenomen, 94 positief

Sinds de start afgelopen maandag van het massaal testen van mensen die klachten hebben die passen bij het coronavirus, zijn 9.574 testen afgenomen bij GGD’s. Slechts 94 hiervan hebben inmiddels een positieve uitslag ontvangen, zo meldt de GGD GHOR woensdag.

Photo by cottonbro from Pexels

De cijfers hebben alleen betrekking op de mensen die bij hun GGD getest worden. Sinds maandag 8.00 uur kan iedereen met coronagerelateerde klachten een afspraak maken om getest te worden.

Vanwege de enorme drukte, er werden namelijk ruim 320.000 telefoontjes gepleegd op maandag, kon niet iedereen ingepland worden.
Het nummer voor het inplannen van een coronatest is 0800-1202. Het callcenter is van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar.

(Bron en volledig artikel Nu.nl)
Groepsimmuniteit nog ver weg: ‘Vaccin moet echt de redding worden’

Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus ontwikkeld. Dat is een ‘bescheiden stijging’ ten opzichte van de 3 procent die werd gemeten in april. Het kan daardoor nog twee jaar duren voordat in Nederland groepsimmuniteit wordt bereikt.

Dat blijkt uit de cijfers van de tweede ronde van het grootschalige onderzoek naar groepsimmuniteit in Nederland die deze site bij de bloedbanken van Sanquin heeft opgevraagd. Hiervoor zijn in de periode van 10 tot 20 mei 7000 bloeddonoren getest. Het virus waarde toen ongeveer twaalf weken rond na de eerste officiële coronabesmetting in Nederland.

Bij het eerste grote landelijke onderzoek naar groepsimmuniteit bleek dat ongeveer 3 procent van de bloeddonoren antistoffen in het bloed had. Met deze grote bevolkingsonderzoeken moet duidelijk worden of in Nederland al een grote groep bestand is tegen het virus. Bij corona geldt dat als net iets meer dan 60 procent van deze ziekte is genezen, het virus veel moeilijker slachtoffers kan maken. Mensen zijn dan zodanig omringd met immune personen, dat de uitbraak uitdooft.

(Bron en volledig artikel AD)
0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

Vanaf 1 juni 08.00 uur kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht.

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en start het bron- en contactonderzoek. Vanaf het moment dat iemand klachten krijgt, blijft die persoon thuis en is daarmee in isolatie. Personen bij wie de besmetting wordt vastgesteld blijven vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

De verwachting is dat de eerste dagen veel mensen tegelijk zullen bellen. Het testen en uitvoeren van bron- en contactonderzoek is een vast onderdeel van het werk van de GGD. Maar het uitvoeren op deze schaal is een enorme klus. Hierdoor kan het in het begin wellicht langer duren om een afspraak te maken en getest te worden. Maar GGD’en zullen ervoor zorgen dat iedereen met klachten passend bij het coronavirus zo snel mogelijk geholpen wordt.

Meer informatie
Op www.rijksoverheid.nl/coronatest is alle informatie terug te vinden over het testen en het eventuele bron- en contactonderzoek wat daarop volgt. Voor Nederlanders die geen testafspraak willen maken maar andere vragen willen stellen over het coronavirus blijft het publieksinformatienummer 0800-1351 beschikbaar. Veel informatie is ook te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.

(Bron Rijksoverheid)
Wetenschappers: ’Malariamedicijn werkt niet tegen corona en vormt gevaar’

Hydroxychloroquine en chloroquine werken niet tegen het coronavirus. Dat zeggen wetenschappers in een nieuw onderzoek dat vrijdag in het medische tijdschrift The Lancet is gepubliceerd.

De medicijnen, die respectievelijk worden gebruikt tegen malaria en reuma, kwamen in het nieuws nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei hydroxychloroquine te nemen tegen het coronavirus. Die uitspraak leidde tot veel kritiek van doktoren en wetenschappers.

In The Lancet zeggen onderzoekers dat de middelen geen effect hebben op Covid-19 patiënten. Het is zelfs zo dat de medicijnen juist een gevaar vormen voor de gezondheid van mensen. Zo kan hydroxychloroquine bijwerkingen zoals hartritmestoornissen veroorzaken. Het sterfterisico is ook groter bij gebruik van het medicijn.

(Bron en volledig artikel De Telegraaf)