Meer onderzoek nodig naar Long Covid-klachten na coronavaccinatie

Bron: Lareb
Bijwerkingencentrum Lareb heeft meldingen ontvangen waarin er sprake is van een combinatie van klachten lijkend op Long COVID. Er is onvoldoende bewijs voor een mogelijk verband met de coronavaccins. Lareb adviseert meer epidemiologisch, klinisch en immunologisch onderzoek.

Tot 16 augustus 2023 heeft Lareb 2282 meldingen ontvangen met klachten die langer dan 6 maanden duurden en die binnen 28 dagen na vaccinatie zijn ontstaan. In deze meldingen is gekeken of er een patroon van klachten te vinden is.

Van deze 2282 meldingen zijn er 78 meldingen uitgelicht waarin er sprake is van een combinatie van typerende klachten lijkend op Long COVID. Net als bij Long COVID zijn de combinaties van klachten zeer divers. Veel genoemde klachten in diverse combinaties zijn: kortademigheid, vermoeidheid, malaise, pijn op de borst, hartkloppingen, duizeligheid, hoofdpijn, spierklachten en gewrichtsklachten. Genoemd zijn ook: hersenmist, moeite met denken, verminderd concentratievermogen, problemen met het vinden van woorden, niet in staat zijn om met prikkels om te gaan en geheugenverlies. Verschillende melders beschrijven dat ze niet in staat zijn normaal dagelijks te functioneren.

In 41 van de 78 meldingen (53%) werd medisch onderzoek uitgevoerd. Bij 16 van de 78 meldingen (21%) werd een diagnose genoemd door de melder. Bij 11 werd de diagnose Long COVID en bij 3 chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd. Bij de overige 62 van de 78 meldingen (80%) werd geen diagnose gesteld of is dit onbekend.

Onvoldoende bewijs voor verband met de coronavaccins
In ongeveer de helft van deze meldingen is geen medisch onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van de klachten, of is dit niet bekend. Daarmee is niet duidelijk of er mogelijke andere oorzaken zijn, zoals een corona-infectie. Er is niet altijd getest op corona-infectie, en ook bij milde klachten of zelfs geen klachten kan dit Long COVID veroorzaken.

Lareb heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geïnformeerd over deze meldingenHet CBG deelt de conclusie dat er momenteel onvoldoende bewijs is dat er een verband is met de coronavaccins. Als er meer gegevens beschikbaar komen (spontane meldingen en/of epidemiologisch onderzoek) zal het CBG dit opnieuw bekijken.

Lees hier het rapport over de meldingen (in het Engels)

Kijk hier voor meer informatie in onze kennisbank.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *