Geef alleen nog zorg van waarde voor de patiënt

Opinie
Net als nu op de ic, moeten we kritisch kijken welke zorg gepast is voor patiënten. Dan is uit deze coronacrisis nog veel meer winst te halen, reageert Hanna Willems, klinisch geriater en internist in AmsterdamUMC.

Door de coronacrisis is het mogelijk om de zorg te hervormen omdat we in tijden van crisis openstaan voor verandering en omdat we gedwongen worden het anders te organiseren. Juist nu moet er blijvend hervormd worden, ook omdat de totale zorgkosten alsmaar blijven stijgen, bepleit beleidswetenschapper Sophie Bijloos (Opinie, 22 april). Hier ben ik het hartgrondig mee eens en ook ik zie de enorme kans. Never waste a good crisis.

Bijloos schrijft de oorzaak van het stijgen van de zorgkosten toe aan de vergrijzing, mensen worden ouder en ze leven dus ook langer met aandoeningen. Maar dat is slechts ten dele waar: twee derde van de totale uitgaven stijgen door toename aan de voorspelde ontwikkelingen in medische technologie en welvaartstijging, slechts een derde door vergrijzing en bevolkingsgroei.

Los van de oorzaak van de stijging in kosten, schetst Bijloos vier oplossingsrichtingen voor ‘grondige’ hervormingen: betere positionering en waardering van verpleegkundigen, meer digitale zorgverlening, meer focus op preventie en bestendigen van het samenwerken in de zorg zoals in deze coronatijd goed mogelijk blijkt. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen.

Maar tegelijk is de medische professie ook zelf aan zet, waar het gaat om toename in medische handelingen. Moet alles wat kan? Welke zorg is nu echt van toegevoegde waarde voor de patiënt?

Net zoals we nu kritisch zijn bij Covid-19-patiënten wie er wel en wie er niet op de ic moet worden opgenomen, moeten we ook kritisch zijn op alle andere zorg. En dan moeten we bekennen dat we voor veel dingen die we gewend zijn te doen onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing hebben. Bijvoorbeeld: geeft dialyse bij oudere patiënten met nierfalen wel gezondheidswinst? Moet je een gebroken pols opereren of is gipsen net zo effectief? Voor vele vragen worden nu evaluaties uitgevoerd om deze kennis te verkrijgen. Zo krijgen we beter in zicht welke zorg voor welke patiënt nu gepast is en welke zorg waarde oplevert voor de patiënt.

(Bron en volledig artikel Trouw)

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *