Eigen bijdragen voor zorg stapelen zich bij lagere inkomens nog steeds op

Eigen bijdragen voor zorg stapelen zich nog steeds vaker op bij mensen met lagere inkomens dan bij mensen met de hogere inkomens. Dat blijkt uit een brief van demissionair minister Helder aan de Tweede Kamer.

De stapeling van zorgkosten bij de meest kwetsbaren en minst draagkrachtige mensen is in Nederland al jaren onderwerp van politiek debat. In het coalitieakkoord voor de periode 2021 tot 2025 is gevraagd de stapeling van eigen bijdragen in de zorg te monitoren en tegen te gaan. Om dit doel te bereiken is een monitor stapeling eigen bijdragen in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Wet langdurige zorg (Wlz) opgezet.

Uit de laatste gegevens blijkt dat het overheidsdoel maar deels bereikt is. De gemiddelde uitgaven die mensen maandelijks aan zorg hebben zijn omlaag gegaan, maar er zijn meer mensen die meerdere eigen bijdragen moeten betalen en mensen met lagere inkomens hebben hier nog altijd meer mee te maken dan mensen met hogere inkomens.

(Bron en verder lezen: Skipr)

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *