Apothekers slaan alarm: ‘Medicijntekort stijgt naar recordhoogte’

Apothekersorganisatie KNMP waarschuwt dat het gebrek aan geneesmiddelen dit jaar naar recordhoogte stijgt. Vorig jaar registreerde de organisatie 1514 medicijntekorten. Dit jaar was al 1179 keer een medicijn minstens twee weken niet beschikbaar.

Het gaat onder meer om verschillende antibiotica en medicatie voor mensen met hartaandoeningen. “Zo kunnen we niet verder. Apothekers zijn dagelijks in de weer voor talloze patiëntengroepen die hiervan de dupe zijn”, zegt KNMP-voorzitter Aris Prins.

Volgens de branchevereniging komt de schaarste door problemen met de productie, distributie en kwaliteit van geneesmiddelen. “De tekorten spelen over de hele wereld. Maar we zien steeds meer middelen die alleen in Nederland niet beschikbaar zijn”, vertelt Prins.

De Europese Commissie deelt deze zorgen en kwam daarom in april van dit jaar met maatregelen. Door aanpassing van de Europese geneesmiddelenwetten moeten medicijnen beter beschikbaar, toegankelijk en betaalbaarder worden.

Onder de nieuwe regels moeten farmaceuten intensiever gaan melden als er tekorten zijn of wanneer zij geneesmiddelen uit de markt nemen. Daarnaast moeten zij ook plannen gaan opstellen voor het voorkomen van tekorten. Door het introduceren van digitale bijsluiters naast de bestaande papieren variant, zal het ook makkelijker worden medicijnvoorraden door te sturen naar een land waar een tekort is. De patiënt is dan nog steeds verzekerd van de juiste informatie in de eigen taal.

Daarnaast wordt er een lijst gemaakt met essentiële medicijnen. Alle geneesmiddelen op deze lijst worden tegen het licht gehouden wat betreft de risico’s in de productieprocessen en de toeleveringsketens. Er komen aanbevelingen voor het garanderen van de continuïteit en leveringszekerheid van deze medicijnen. Ook kan de Europese Commissie in uiterste nood verplichtende maatregelen nemen om te zorgen dat de beschikbaarheid van een specifiek medicijn verbetert. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van noodvoorraden.

Ook voor het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is een meer coördinerende rol voorzien in het terugdringen van medicijntekorten. Het agentschap krijgt meer bevoegdheden om de levering van medicijnen waarvoor tekorten dreigen tijdens crises beter te garanderen. Binnen EMA wordt een inspectiedienst opgericht om de lidstaten te ondersteunen bij inspecties, met name in landen buiten de EU. Tot slot wordt het beoordelen van vergunningen voor nieuwe medicijnen door EMA teruggebracht tot 180 dagen, in plaats van de huidige 210.

De nieuwe regels zijn nog niet van kracht. Het Europees Parlement en EU-landen moeten zich er nu eerst nog over buigen en hun goedkeuring geven.

(Bron en verder lezen: NOS/ANP)

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *