Positie mantelzorgers verdient meer aandacht bij mogelijke tweede coronagolf

Houd bij een mogelijke tweede coronagolf rekening met mantelzorgers. Als bijvoorbeeld de thuiszorg of dagbesteding wordt afgeschaald of stopgezet neemt de kans op overbelasting van mantelzorgers toe. Dit adviseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar publicatie Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen Mantelzorgers. Dit meldt SCP.

Een op de drie Nederlanders (vier miljoen mensen) biedt hulp aan zieke naasten, ook wel mantelzorg genoemd. Op basis van onderzoek dat het SCP al vóór de coronacrisis heeft verricht, wordt duidelijk dat de coronacrisis het leven van deze mantelzorgers waarschijnlijk – op verschillende manieren – heeft geraakt. Soms intensiveerde de hulp omdat andere ondersteuning wegviel of omdat de verhuizing van een naaste naar een instelling werd uitgesteld. Andere maatregelen zorgden er juist voor dat mantelzorg niet, of slechts met flinke beperkingen, kon worden verleend.
In haar literatuurstudie onderscheidt het SCP drie groepen mantelzorgers: mantelzorgers van oude ouders of anderen die zelfstandig wonen, mantelzorgers van huisgenoten en mantelzorgers van mensen die in een zorginstelling verblijven. Voor de verschillende groepen werken de coronamaatregelen anders uit, afhankelijk van de woonsituatie van ‘hun’ hulpbehoevende.

(Bron en voledig artikel Nationale Zorggids)

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *