Onderzoek: Nederlanders willen andere euthanasiewet

Een meerderheid van de Nederlanders ziet graag euthanasiewetgeving waardoor patiënten zelf het laatste woord hebben over hun euthanasie, niet een arts. Onder de huidige euthanasiewet moet een arts bepalen of sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden voor sprake kan zijn van euthanasie.

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat Nederlanders liever zien dat een speciaal opgeleide begeleider in gesprek met de patiënt vaststelt dat deze de wens heeft om te overlijden. Als dat zo is, zal daarna een arts euthanasie toepassen. Deze alternatieve euthanasiewetgeving is ontwikkeld door de levenseindeactivist Wim van Dijk en medestanders.

Wim van Dijk

61% van de Nederlanders staat positief tegenover de alternatieve euthanasiewet. 54% is positief over de bestaande euthanasiewet. Echter, wanneer Nederlanders tussen de twee wetten moeten kiezen is 60% voor de alternatieve wet en 21% voor de huidige wet. Voorstanders van euthanasie kiezen zelfs zes keer vaker voor de alternatieve wet (71%) dan voor de huidige wet (12%).

Een grote groep Nederlanders vindt wel dat een arts kan bepalen of iemand ondraaglijk en uitzichtloos lijdt (60%) en dat de arts dat ook zou moeten doen als een patiënt euthanasie aanvraagt (57%). Dat zou echter niet meer doorslaggevend mogen zijn bij de toepassing van euthanasie. Slechts 29% is van mening dat de arts het laatste woord moet hebben.

De arts mag dus volgens de meeste mensen wel een rol hebben bij euthanasie, maar geen beslissingsbevoegdheid over de toepassing van euthanasie. 50% vindt dat een patiënt óók over het eigen levenseinde moet kunnen beslissen als die niet ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. 17% is het hier niet mee eens.

Euthanasie verloopt volgens de naasten van een patiënt in ongeveer een op de tien gevallen oncomfortabel (12%) en onrustig (9%). Palliatieve sedatie, vaak toegepast als euthanasie wordt geweigerd, verloopt bij ruim een op de zes patiënten oncomfortabel (18%) en onrustig (17%).

Met dit onderzoek in de hand is Van Dijk, zelf psycholoog, een burgerinitatief gestart om het door hem en anderen geschreven Wetsvoorstel Levenseinderegie onder de aandacht van de politiek te krijgen. Hij heeft in ieder geval steun van diverse wetenschappers, juristen en artsen. Er zijn 40.000 handtekeningen nodig om het wetsvoorstel op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

“Het Burgerinitiatief Levenseinderegie zal vermoedelijk starten in januari 2024. Daarvoor wordt nu onder meer een stichting opgericht, een website ontwikkeld, een bankrekening aangevraagd en de administratie geregeld. Ten slotte wordt een Manifest Burgerinitiatief Levenseinderegie geschreven. Op het moment dat al deze activiteiten zijn uitgevoerd zal het Manifest worden aangeboden en gaat het Burgerinitiatief officieel van start. Dat duurt dus nog even voordat handtekeningen kunnen worden gezet, maar zodra we zover zijn, komt daarover informatie”, aldus Van Dijk.

Meer informatie:

Stichting Levenseinde Regie
– https://steunactie.nl/actie/levenseinde-1
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3982154/psycholoog-wil-andere-euthanasiewet-desnoods-de-gevangenis-ervoor-in

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *