Nieuwe afspraken over wisselen van medicijnen

Bron: Apotheek.nl
Meestal gaat het wisselen naar een ander merk medicijn zonder problemen. Uw apotheker controleert altijd eerst of een ander merk medicijn veilig is voor u. En begeleidt u hierbij. Bij sommige medicijnen en in sommige gevallen kan wisselen naar een ander merk medicijn wel problemen geven. Daarom zijn er over wisselen van medicijnen nieuwe afspraken gemaakt tussen apothekers, artsen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Bij sommige medicijnen en in sommige gevallen kan wisselen naar een ander merk medicijn wel meer problemen geven. Er gelden 3 afspraken over het wisselen van medicijnen tussen apothekers, artsen en zorgverzekeraars.

Afspraak 1: Niet wisselen bij sommige medicijnen
Bij sommige medicijnen kan het heel gevaarlijk zijn als u ze verkeerd of niet inneemt. Als u te veel van het medicijn inneemt, is het medicijn snel giftig. Als u te weinig van het medicijn inneemt, werkt het medicijn juist niet. Het gaat om deze medicijnen:

 • Epilepsiemedicijnen: carbamazepine, fenobarbital, oxcarbazepine, primidon en valproïnezuur;
 • Afweeronderdrukkende medicijnen: azathioprine, ciclosporine, everolimus en tacrolimus;
 • Medicijnen tegen hartritmestoornissen: digoxine en flecaïnide;
 • Acenocoumarol, een antistollingsmedicijn;
 • Levothyroxine, een schildklierhormoon;
 • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit.

Bij deze medicijnen mag u alleen wisselen naar een ander merk medicijn, als uw eigen merk even niet te krijgen is. Of als uw eigen merk helemaal uit de handel gaat. U krijgt daarbij begeleiding van de apotheker en de arts.

Afspraak 2: Niet wisselen bij sommige aandoeningen
Er zijn ook aandoeningen waarbij u erge klachten kunt krijgen als u uw medicijn verkeerd of niet inneemt. Bijvoorbeeld bij mensen met een psychose (antipsychoticagebruik) die na het wisselen naar een ander merk medicijn hun medicijn helemaal niet meer innemen. Omdat ze geen vertrouwen meer hebben in het medicijn. Een ander voorbeeld is dat het wisselen naar een ander merk medicijn bij mensen met epilepsie kan leiden tot een epileptische aanval. Met als gevolg dat ze een aantal jaren hun rijbewijs kwijt zijn, net als het vertrouwen in het medicijn.

Het gaat om de volgende medicijnen en aandoeningen:

Medicijn Aandoening
theofylline Astma en COPD
fludrocortison Bijnierschorsinsufficiëntie
hydrocortison Bijnierschorsinsufficiëntie
fenytoïne Epilepsie
clonazepam Epilepsie
rufinamide Epilepsie
eslicarbazepine Epilepsie
vigabatrine Epilepsie
lamotrigine Epilepsie
felbamaat Epilepsie
topiramaat Epilepsie
gabapentine Epilepsie
levetiracetam Epilepsie
zonisamide Epilepsie
pregabaline Epilepsie
stiripentol Epilepsie
lacosamide Epilepsie
perampanel Epilepsie
brivaracetam Epilepsie
cannabidiol Epilepsie
clobazam Epilepsie
colchicine Familiaire mediterrane koorts
isosorbidedinitraat Hartfalen
isosorbidemononitraat Hartfalen
ivabradine Hartfalen
furosemide Hartfalen
bumetanide Hartfalen
metoprolol Hartfalen
bisoprolol Hartfalen
nebivolol Hartfalen
carvedilol Hartfalen
kinidine Hartritmestoornissen
procaïnamide Hartritmestoornissen
disopyramide Hartritmestoornissen
mexiletine Hartritmestoornissen
propafenon Hartritmestoornissen
pindolol Hartritmestoornissen
propranolol Hartritmestoornissen
sotalol Hartritmestoornissen
metoprolol Hartritmestoornissen
atenolol Hartritmestoornissen
acebutolol Hartritmestoornissen
verapamil Hartritmestoornissen
pyridostigmine Myastenia gravis
distigmine Myastenia gravis
hydroxyboterzuur Narcolepsie
methotrexaat Oncologie
capecitabine Oncologie
imatinib Oncologie
dasatinib Oncologie
gefitinib Oncologie
erlotinib Oncologie
sunitinib Oncologie
lenalidomide Oncologie
mycofenolaat Profylaxe van graft vs host reacties en afstotingsreacties
mycofenolzuur Profylaxe van graft vs host reacties en afstotingsreacties
sirolimus Profylaxe van graft vs host reacties en afstotingsreacties
lamotrigine Psychosen en manische perioden
haloperidol Bipolaire stoornissen
pipamperon Bipolaire stoornissen
broomperidol Bipolaire stoornissen
sertindol Bipolaire stoornissen
lurasidon Bipolaire stoornissen
flupentixol Bipolaire stoornissen
chloorprotixeen Bipolaire stoornissen
zuclopentixol Bipolaire stoornissen
pimozide Bipolaire stoornissen
clozapine Bipolaire stoornissen
olanzapine Bipolaire stoornissen
quetiapine Bipolaire stoornissen
sulpiride Bipolaire stoornissen
tiapride Bipolaire stoornissen
amisulpride Bipolaire stoornissen
risperidon Bipolaire stoornissen
aripiprazol Bipolaire stoornissen
paliperidon Bipolaire stoornissen
cariprazine Bipolaire stoornissen
brexpiprazol Bipolaire stoornissen
bosentan Pulmonaire arteriële hypertensie
ambrisentan Pulmonaire arteriële hypertensie
macitentan Pulmonaire arteriële hypertensie
riociguat Pulmonaire arteriële hypertensie
sildenafil Pulmonaire arteriële hypertensie
tadalafil Pulmonaire arteriële hypertensie
prednisolon Reumatoïde artritis
prednison Reumatoïde artritis
fenprocoumon Trombo-embolische aandoeningen
dabigatran Trombo-embolische aandoeningen
rivaroxaban Trombo-embolische aandoeningen
apixaban Trombo-embolische aandoeningen
edoxaban Trombo-embolische aandoeningen
levodopa / benserazide Ziekte van Parkinson
levodopa / carbidopa Ziekte van Parkinson
levodopa / carbidopa / entacapon Ziekte van Parkinson
amantadine Ziekte van Parkinson
ropinirol Ziekte van Parkinson
pramipexol Ziekte van Parkinson
apomorfine Ziekte van Parkinson
rotigotine Ziekte van Parkinson
selegiline Ziekte van Parkinson
rasagiline Ziekte van Parkinson
safinamide Ziekte van Parkinson
tolcapon Ziekte van Parkinson
entacapon Ziekte van Parkinson
trihexyfenidyl Ziekte van Parkinson
labetalol Zwangerschapshypertensie

Bij deze aandoeningen mag u alleen wisselen naar een ander merk medicijn, als u daarbij begeleiding krijgt van de apotheker en de arts.

Afspraak 3: Niet wisselen bij sommige situaties
Of u een ander merk medicijn mag krijgen, hangt ook af van uw eigen situatie. In sommige situaties is het niet verstandig om van merk te wisselen. Het gaat om deze situaties:

 • Als u problemen heeft met uw geheugen, praten en begrijpen, bijvoorbeeld door dementie.
 • Als u een ernstige psychische ziekte hebt, zoals een psychose.
 • Als u een ziekte heeft waarbij het heel belangrijk is om altijd precies evenveel medicijnen in te nemen. En waarbij u de medicijnen altijd op dezelfde manier moet innemen. Bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson en epilepsie.
 • Als u moeite heeft met het slikken van medicijnen, waardoor u uw medicijn mag openen, fijnmaken of doormidden snijden.
 • Als u erg slecht ziet. Dan is het belangrijk dat de verpakking goed te herkennen is.
 • Als u al eerder van merk medicijn bent gewisseld, en toen het medicijn verkeerd bent gaan gebruiken.
 • Als u allergisch bent voor 1 of meer hulpstoffen.

De arts kan op basis van uw aandoening of uw situatie besluiten dat er sprake is van ‘medische noodzaak’. Hiermee geeft de arts aan dat wisselen vervelend is. In deze gevallen schrijft de voorschrijver ‘medische noodzaak’ op het recept.

Verder is ook beter om niet vaker dan 1 keer in de 2 jaar te wisselen van merk. Vaak wisselen kan namelijk ook voor problemen zorgen. Patiënten kunnen hun medicijnen bijvoorbeeld verkeerd gaan innemen.

Bron en meer informatie: Apotheek.nl

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *