In 2040 moet het openbaar vervoer volledig toegankelijk zijn

Vervoerders en overheden zetten na de zomer hun handtekening onder het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV. Dat zegt Staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar brief aan de Tweede Kamer. In dit akkoord staan maatregelen om het openbaar vervoer verder toegankelijk te maken. In 2040 moet het openbaar vervoer volledig toegankelijk zijn zoals staat in het Toekomstbeeld OV 2040.

Foto: NS

Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, en partners pleiten al jaren voor een aanpassing van het huidige besluit toegankelijkheid OV. “Gelukkig hebben we hierop ook veel steun gekregen vanuit de politiek. Wij denken dat dit akkoord voor grote vooruitgang in de toegankelijkheid van het OV kan zorgen. We hopen dan ook dat de maatregelen op papier van het Bestuursakkoord snel tot merkbare verbeteringen voor de reiziger leiden.”

Alle haltes in Nederland moeten toegankelijk gemaakt worden. Hiervoor moeten decentrale ov-autoriteiten een uitvoeringsplan indienen. Hierin moet staan welke haltes wanneer toegankelijk gemaakt worden. Het is noodzakelijk dat mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers betrokken worden bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze plannen. Daarnaast moeten deze plannen ook ambitieus zijn met concrete afdwingbare doelen en data. Omdat eerdere doelen niet gehaald zijn is er nu een belangrijke taak voor de Rijksoverheid om regie te nemen. Ieder(in) blijft hier ook op toezien.  

Toiletten op stations en in treinen

In het bestuursakkoord is de norm ‘een toegankelijk toilet in elke trein’ duidelijk gesteld. Dat is noodzakelijk voor de grote groep mensen die zonder niet kunnen reizen. Wij hadden graag gezien dat deze norm al vóór 1 januari 2025 gehaald zou worden. Nu is opgenomen dat bij een nieuwe aanbesteding er een toilet in de trein moet komen. Wij hebben het Ministerie gevraagd om concrete data wanneer er dan in elke trein een toilet zit.  

Het is goed dat op stations waar toiletten zijn, in ieder geval één van deze toiletten toegankelijk en makkelijk vindbaar moet zijn per 2025. We roepen het OV ook op om hun bijdrage te leveren aan voldoende openbare toiletten in de openbare ruimte. Dit gebeurt nu al maar wij moedigen het OV aan om hierin een voortrekkersrol te pakken. 

Toegankelijkheid lijnbussen/buurtbus en nieuwe vormen van OV

Het is een goede eerste stap dat er onderzoeken lopen naar de ontoegankelijkheid van buurt- en lijnbussen. En het is goed dat oplossingen voor ontoegankelijke buurt- en lijnbussen in regionale uitvoeringsplannen moet worden opgenomen. Ook hier moet wat ons betreft wel ambitie en vooruitgang in zitten. Toegankelijkheid moet de norm zijn. 

We onderstrepen de boodschap van de Staatssecretaris in haar brief dat nieuwe vormen van OV ook gewoon moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Dit om te voorkomen dat we over een aantal jaar weer een onderzoek moeten laten doen over hoe we die vormen van vervoer weer achteraf toegankelijk moeten maken. Toegankelijkheid moet vanaf het begin geborgd zijn.  

Reisassistentie

Uiterlijk 2025 moet op alle stations reisassistentie beschikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Het gaat hier om in- uitstaphulp en begeleiding door het station. Dit is een belangrijke stap voor bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking of mensen in een rolstoel die om verschillende redenen de zelfstandige instap niet kunnen nemen. Of op stations waar de zelfstandige instap door bijvoorbeeld het verzakken van het perron niet mogelijk is. De reisassistentie moet wel betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Dat is in de praktijk nu niet zo. 

(Bron en meer informatie: Ieder(in))

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *