In 2021 nieuwe tarieven in medisch-specialistische revalidatiezorg

De afgelopen jaren hebben Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatie Artsen, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa een uitgebreid traject doorlopen om te komen tot een nieuwe productstructuur die meer recht doet aan de zorg die door revalidatieinstellingen wordt geleverd en tegelijkertijd ook meer inzicht geeft in de zorg. Dat traject is nu afgerond waardoor de NZa nu kan kijken naar het aanpassen van de tarieven voor medisch-specialistische revalidatiezorg. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Op basis van dit traject voegt de NZa per 2021 patiëntgroepen als extra informatie-element toe aan de productstructuur. Dit gebeurt in de update van het dbc-pakket 2021 RZ21b. De verwachting is dat dit het gewenste inzicht in de geleverde zorg verder vergroot. De dbc-productstructuur zelf blijft ongewijzigd.
Het werken aan de nieuwe productstructuur heeft de afgelopen jaren veel inzet van alle betrokken partijen gevraagd. Daarom heeft de NZa in overleg met partijen ervoor gekozen de tarieven voor de medisch-specialistische revalidatiezorg (mrsz) in de periode vanaf 2017 alleen te indexeren.

(Bron en volledige artikel: Nationale Zorggids)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *