In 2021 nieuwe tarieven in medisch-specialistische revalidatiezorg

De afgelopen jaren hebben Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatie Artsen, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa een uitgebreid traject doorlopen om te komen tot een nieuwe productstructuur die meer recht doet aan de zorg die door revalidatieinstellingen wordt geleverd en tegelijkertijd ook meer inzicht...