Grootste premiestijging sinds invoering Zorgverzekeringswet: DSW luidt de noodklok

De premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden bedraagt in 2024 € 149,- per maand. Dit betekent een premiestijging van € 11,50 per maand, de grootste premiestijging sinds de invoering van de zorgverzekering in 2006.

De belangrijkste reden voor de premieverhoging is een verdere stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Deze worden voor het grootste deel veroorzaakt door de stijging van de loonkosten van zorgpersoneel en door de toenemende vraag naar zorg.

De zorgpremie is de afgelopen vijf jaar onafgebroken gestegen. Directeur Aad de Groot concludeert dat deze premiestijgingen op de lange termijn niet meer houdbaar zijn: “We kunnen niet anders dan de premie met dit bedrag verhogen. En dat is geen leuk nieuws om te delen met onze verzekerden, die premiestijgingen leiden namelijk tot een nog grotere druk op de solidariteit, meer zorgmijders en tot een groeiende gezondheidskloof. We maken ons daarom ook echt zorgen over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg.”

Dit vraagt om fundamenteel andere keuzes in de manier waarop we ons zorgstelsel hebben vormgegeven, stelt de DSW-directeur: “Zorgverzekeraars zouden zich meer moeten richten op samenwerking in de regio en op het verbeteren van de leefomgeving van de mens. Zo houden we ook in de toekomst zorg en ondersteuning beschikbaar voor degenen die het echt nodig hebben.” Daarnaast stelt DSW een andere wijze van contracteren voor: de contracten laten sluiten door twee preferente zorgverzekeraars in een regio. Hierdoor wordt betere aansluiting gevonden bij de regionale situatie en plannen. Ook pleit DSW ervoor om op korte termijn de bekostiging van de zorg niet meer op productie te baseren, maar op het toegankelijk houden van de zorg via meerjarige beschikbaarheid- en budgetbekostiging.

(Bron en meer informatie: DSW)

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *