Aantal wachtenden in de langdurige zorg gestegen

Het aantal mensen dat moet wachten op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is gestegen. Het gaat om zorg die wordt verleend in verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Dit staat in de monitor Toegankelijkheid van Zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandelijks uitbrengt. Daarnaast zien ze opnieuw dat het ziekenhuizen nauwelijks lukt de uitgestelde zorg in te halen. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis en de tijd die mensen moeten wachten is vrijwel hetzelfde gebleven. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het aantal mensen met een Wlz-indicatie die wachten op zorg is afgelopen jaar niet eerder zo gestegen als nu. Op 1 juli wachtten er 21.653 mensen, op de peildatum in augustus is dat aantal met 1.844 personen gestegen naar 23.497. Het aantal wachtenden is in alle drie de sectoren (verpleeg- en verzorgingshuis, gehandicaptenzorg en ggz) toegenomen. Op het moment kunnen wij nog niks zeggen over de oorzaak van de plotselinge stijging. Uiteraard houden we dit in de gaten bij onze volgende monitor.

(Bron en verder lezen: Nationale Zorggids)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *