Aanbevelingen voor een toegankelijke anderhalvemeter samenleving

Nederland bereidt zich voor op de anderhalvemetersamenleving. Die samenleving moet wel voor iedereen toegankelijk zijn. Maar hoe doe je dat, als mensen met een visuele beperking afzettingen of instructies niet kunnen zien? Als mensen die slechthorend zijn door mondkapjes niets meer kunnen verstaan? Als mensen in een rolstoel de lift nu niet kunnen gebruiken? Wat als je de instructies niet begrijpt of niet kan lezen? Ieder(in) heeft hiervoor acht aanbevelingen opgesteld. 

Afbeelding: Anderhalvemeterstore,nl

Ondernemers, vervoerders, gemeenten en Rijk maken protocollen waarin staat hoe we in Nederland veilig en op anderhalve meter afstand kunnen reizen, werken, naar school gaan, winkelen en recreëren. Wil de anderhalvemetersamenleving werken voor mensen met een beperking, moeten zij betrokken worden bij het maken van deze protocollen. Vaak kan met eenvoudige maatregelen veel mogelijk gemaakt worden. Zo kunnen mensen op gelijke voet blijven meedoen.

De acht aanbevelingen laten zien waar je aan moet denken bij toegankelijkheid. Organisaties van mensen met een beperking kunnen daarnaast gerichte informatie geven over wat voor hun achterban belangrijk is bij de toegankelijkheid. Zo heeft bijvoorbeeld de Oogvereniging een handig overzicht gemaakt van de aandachtspunten voor blinde en slechtziende mensen.

(Bron: Nationale Zorggids)

++++++Volledig persbericht Ieder(in):

Nederland bereidt zich voor op de anderhalvemetersamenleving. Ondernemers, vervoerders, gemeenten en Rijk maken protocollen waarin staat hoe we in Nederland veilig en op anderhalve meter afstand kunnen reizen, werken, naar school gaan, winkelen en recreëren.

Maar hoe moet dat, als mensen met een visuele beperking afzettingen of instructies niet kunnen zien? Als mensen die slechthorend zijn door mondkapjes niets meer kunnen verstaan? Als mensen in een rolstoel persoonlijke assistentie nodig hebben om in de trein te komen? Wat als de lift – die er wel is – nu niet gebruikt mag worden? Wat als je de instructies niet begrijpt of niet kan lezen?

Wij helpen u graag op weg om uw onderneming, dienst of voorziening toegankelijk, bruikbaar én veilig te maken voor iedereen, ook mensen met een beperking. We doen 8 aanbevelingen en voor meer concrete tips verwijzen wij naar de websites van onderstaande organisaties.

Voor wie is die toegankelijkheid belangrijk

Voor mensen met een beperking is de impact van de anderhalvemetermaatregelen vaak groot. Zo zijn er ruim 300.000 blinde en slechtziende mensen, ruim 1.700.000 mensen die doof of slechthorend zijn en meer dan een half miljoen mensen die van een rolstoel of ander mobiliteitshulpmiddel afhankelijk zijn. Tel daar de vele chronische zieken, mensen met cognitieve of psychische beperkingen en laaggeletterden bij op, dan gaat het samen om zo’n 2,5 miljoen mensen. Als de protocollen zonder hen te betrekken gemaakt worden is de kans groot dat voor hen de anderhalvemetersamenleving niet werkt. Terwijl er met vaak eenvoudige maatregelen toch veel mogelijk gemaakt kan worden. Zo kunnen mensen op gelijke voet blijven meedoen

Hoe maak je de anderhalvemetersamenleving inclusief?

  1. Betrek de mensen om wie het gaat

Raadpleeg de website van Ieder(in) om te zien welke organisaties u kunt raadplegen: https://iederin.nl/onze-leden/. Wij denken hier graag bij mee. Stuur een mail naar advies@iederin.nl of bel 085 400 04 60.

  1. Maak het protocol op basis van de principes van inclusief ontwerp

Inclusief ontwerpen gaat er van uit dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig gebruik kunnen maken van een product, dienst, voorziening of informatie. Linkje naar…

 

  1. Zorg dat bezoekers zich vooraf kunnen informeren

Is uw organisatie geopend voor bezoek, moet er van tevoren worden gereserveerd en kan dat alleen digitaal of ook telefonisch, zijn (alle) voorzieningen – zoals bijvoorbeeld een lift of toiletten wel of niet open en toegankelijk ? Veel vragen waar mensen vaak van tevoren duidelijkheid over willen hebben. Dus is het van belang dat deze informatie ook makkelijk en goed vindbaar is op uw (toegankelijke) website, via een informatienummer of op een andere manier.

  1. Zorg voor toegankelijke en bruikbare informatie

Gebruik in de communicatie met bezoekers bij voorkeur eenvoudige taal en gebruik korte zinnen (zie ook direct duidelijk campagne). Gebruik bij schriftelijke/digitale communicatie een duidelijk leesbaar en groot lettertype, met veel contrast tussen achtergrond en letter. Kies voor duidelijke en eenduidige pictogrammen.

Zorg voor een toegankelijke website. Staan er op uw website ook video’s, zorg dan ook voor goede ondertiteling of audiodescriptie. De richtlijnen en maatregelen die nu gelden kunnen van invloed zijn op de effectiviteit van mondelinge communicatie. Persoonlijke bescherming van medewerkers in de vorm van een mondkapje of een plexiglas (kassa)scherm maken het voor slechthorenden bijvoorbeeld veel moeilijker of onmogelijk om te verstaan wat er wordt gezegd. Maak daarom die informatie ook beschikbaar in een papieren versie (bijvoorbeeld een flyer of folder) om ter plekke te kunnen geven.

  1. Zorg voor maatwerk en passende bejegening in het persoonlijk contact

Houd toezicht op de regels, maar wees niet rigide. Leg uit wat wel en niet mogelijk is maar houd ook rekening met de persoonlijke situatie van mensen. Bijvoorbeeld als het om afstand houden gaat. Het is voor mensen met een kwetsbare gezondheid makkelijker om ergens naartoe te gaan als iedereen zich aan de afstandsregels houdt. Maar sommige regels zijn voor mensen met een beperking niet uitvoerbaar (b.v. winkelwagen duwen vanuit handbewogen rolstoel).

Maak in die situaties maatwerkafspraken en instrueer uw personeel om mensen met een beperking maatwerk te bieden.

  1. Zorg voor fysieke toegankelijkheid in openbare ruimtes, winkels, looproutes

Zorg dat als er 1,5 meter aanduidingen in (openbare) gebouwen of stations worden geplaatst of 1,5 meter looproutes in de (openbare) buiten- en binnenruimte worden aangebracht, dat deze ook zichtbaar, toegankelijk, bruikbaar en begrijpelijk zijn voor mensen met een visuele, motorische beperking of verstandelijke beperking.

  1. Zorg voor toegankelijke betaalmogelijkheden

Contactloos of via pin betalen heeft voor veel organisaties op dit moment de voorkeur. Er zijn echter mensen die dat vanwege hun beperking niet kunnen. Voor hen moet er de mogelijkheid blijven om contant te betalen. Dat levert geen extra risico’s op zolang je handcontact voorkomt. Zie ook het bericht van de betaalvereniging hierover:

https://www.betaalvereniging.nl/wp-content/uploads/Coronabulletin-13-mei-2020.pdf

  1. Zorg voor openbare en toegankelijke toiletten

De beschikbaarheid van toiletten is voor veel mensen een voorwaarde om de deur uit te kunnen gaan. Dat geldt voor mensen met spijsverteringsziekten zoals Crohn en prikkelbare darm syndroom en mensen die een stoma dragen. Voor hen is het enorm belangrijk om snel bij een toilet te kunnen komen als dat nodig is. Maar ook voor mensen met een zwakke blaas is dit enorm belangrijk. Voor mensen met motorische beperkingen is het daarnaast belangrijk dat er ook toegankelijke toiletten zijn waar je met rolstoel of rollator gebruik van kan maken. Voor meer informatie zie
https://www.waarkaniknaardewc.nl/, https://www.waarkaniknaardewc.nl/hoge-nood/

Meer weten?

Neem contact op met het Adviespunt ervaringsdeskundigheid van Ieder(in): advies@iederin.nl of bel 085 400 04 60.

Onder meer bij deze organisaties kunt u terecht met specifieke vragen:

Oogvereniging https://www.oogvereniging.nl/2020/05/hoe-u-blinden-en-slechtzienden-helpt-afstand-te-houden/ (visuele beperking)

Spierziekten Nederland http://www.spierziekten.nl/ (motorische beperking)

Dovenschap https://www.dovenschap.nl/ (auditieve beperking –doof)

Stichting Hoormij https://www.stichtinghoormij.nl/ (auditieve beperking – slechthorend)

Nederlandse Vereniging voor Autisme https://www.autisme.nl/ (autisme)

Mind https://wijzijnmind.nl/ (psychische aandoening)

LFB https://lfb.nu/ (licht verstandelijke beperking)

Kansplus https://www.kansplus.nl/ (verstandelijke beperking)

Stichting Lezen en Schrijven https://www.lezenenschrijven.nl/ (laaggeletterden)

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een protocol voor gemeenten voor de openbare ruimte waar toegankelijkheid voor mensen met een beperking in meegenomen is. Dit protocol verschijnt in de week van 25 mei, een link naar het protocol volgt.

MKB Nederland maakt een overzicht met tips voor ondernemers voor een toegankelijke anderhalvemetersamenleving. Ook deze lijst verschijnt in de week van 25 mei.

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *