Medicijn diabetes type 2 mogelijk sneller beschikbaar

Rybelsus® (semaglutide tabletten) is het eerste geneesmiddel dat de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’ volledig heeft doorlopen. In de pilot wordt een werkwijze ontwikkeld voor meer parallelle processen voor registratie en vergoeding. Dat houdt in dat het vergoedingstraject (voor toelating tot het basispakket) al wordt gestart terwijl het registratietraject (voor toelating op de Nederlandse markt) nog niet is afgerond....