Zorginstituut: goede hoorzorg is meer dan een hoortoestel

Foto: Creerens.nl

Slechthorenden krijgen op dit moment niet de zorg die zij nodig hebben om goed mee te komen in de maatschappij. Dit concludeert Zorginstituut Nederland in het verbetersignalement over passende hoorzorg. Het Zorginstituut komt daarin met 3 verbeterpunten om de zorg voor volwassenen met slechthorendheid beter te maken. De betrokken zorgpartijen willen de verbeteringen in de hoorzorg uiterlijk in 2026 realiseren. Het Zorginstituut monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken en ondersteunt de partijen waar nodig.

Op dit moment heeft ongeveer 1 miljoen Nederlanders te maken met slechthorendheid. De meesten van hen hebben last van perceptief gehoorverlies. Perceptief gehoorverlies ontstaat door schade aan het binnenoor. Hierdoor worden signalen die nodig zijn om te horen niet goed doorgegeven aan de hersenen. In 2030 zijn er naar verwachting ongeveer 1,7 miljoen slechthorenden in Nederland.

Slechthorendheid heeft vaak een grote impact op het leven van mensen. Het zorgt ervoor dat ze minder goed kunnen meekomen bij activiteiten zoals school of werk. Slechthorendheid komt het meest voor bij ouderen, maar ook steeds meer jongeren kampen met gehoorverlies. Dat komt bijvoorbeeld door overmatige blootstelling aan lawaai. De toename van het aantal slechthorenden en de gevolgen daarvan vormen een groeiend maatschappelijk probleem.

Het verbetersignalement beschrijft welke onderdelen van de zorg voor volwassenen met perceptieve slechthorendheid niet voldoende worden nageleefd in de praktijk. Zorgverleners vertellen niet standaard dat hoorzorg bestaat uit meer dan een hoortoestel om het gehoorverlies te compenseren. Passende hoorzorg kan namelijk ook bestaan uit psychosociale hulpverlening of communicatietraining.

In de praktijk blijkt dat onvoldoende tijd wordt besteed aan het goed instellen van een hoortoestel en varieert de nazorg na verstrekking van het toestel. Ook is de database met hoortoestellen die tot het verzekerde pakket behoren niet up-to-date en niet te raadplegen door verzekerden.

Omdat op dit moment niet alle slechthorenden de zorg krijgen die zij nodig hebben, focust het verbetersignalement op 3 thema’s waar verbetering nodig is:

  1. Meer integrale en persoonsgerichte hoorzorg, door inzet ‘op maat’ van technische compensatie van het gehoorverlies met bijvoorbeeld een hoortoestel, psychosociale hulpverlening en communicatietraining.
  2. Verbeteren van de hoorhulpmiddelenzorg, met betere afspraken over het proces rondom de aanschaf, het instellen, evalueren en de nazorg van hoortoestellen. Zo kunnen verzekerden een geschikt hoortoestel vinden binnen de basisverzekering én bijbehorende zorg en nazorg krijgen.
  3. Verbeteren van de voorlichting die slechthorenden nodig hebben, zodat zij goed geïnformeerde keuzes kunnen maken en zelf actief om hulp kunnen vragen.

Het Zorginstituut en de betrokken patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders en verzekeraars hebben afspraken gemaakt om passende hoorzorg mogelijk te maken. Het verbetersignalement beschrijft een aanpak voor meer dan 20 verbeteracties. De betrokken zorgpartijen gaan bijvoorbeeld aan de slag met de doorontwikkeling van het Hoorprotocol, en met de ontwikkeling van een overkoepelende zorgstandaard over integrale hoorzorg. Zij willen de verbeteringen uiterlijk in 2026 realiseren.

Het Zorginstituut monitort de voortgang van de verbeteringen en ondersteunt de partijen tijdens het proces waar nodig.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering.

(Bron en meer informatie: Zorginstituut)

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *