Zorginstituut zwengelt het gesprek aan over #dezorgvanmorgen

PERSBERICHT
Met een korte, opvallende film lanceert Zorginstituut Nederland de bewustwordingscampagne #dezorgvanmorgen. Iedereen met hart voor de zorg wordt via social media uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de zorg en over noodzakelijke keuzes om zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Verschillende patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten en ook andere hulpverleners buiten de zorg, werken mee om het gesprek actief op gang te brengen. Met eigen video-testimonials delen zij hun ervaringen en vertellen over hun keuze voor betere zorg. 

De foto toont een vrouwelijke arts in een wachtkamer die een patiënt een hand geeft.

Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Toekomst van de zorg als er niets gebeurt

Een overvolle wachtkamer en een wanhopige arts die geen idee heeft hoe hij het nog moet rooien: de korte film van het Zorginstituut schetst een indringend en somber beeld hoe de zorg er over 20 jaar uitziet als er niets gebeurt. De voorbodes zijn er al: zorgpersoneel is schaars en gezondheidsverschillen nemen toe. Corona heeft duidelijk gemaakt dat het systeem kraakt. De beschikbaarheid van goede zorg zoals we die kennen, staat onder druk. Maar, luidt de boodschap van de film van het Zorginstituut: het ís nog niet te laat.

Bekijk de film over de zorg van morgen.

Passende zorg is de nieuwe norm

De uitweg uit de dreigende crisis heet passende zorg. Met passende zorg gaat niet meer alle aandacht en geld uit naar ziekte en behandeling, maar wordt de organisatie, financiering en het aanbod van zorg meer gericht op preventie, gezondheid en kwaliteit van leven. Van ‘voor elke kwaal een behandeling’, naar het aanpakken van maatschappelijke oorzaken van ziekte zoals bijvoorbeeld schuldenproblematiek of onveiligheid. In het Regeerakkoord wordt passende zorg de norm genoemd voor alle zorg, in lijn met het advies ‘Samenwerken aan Passende zorg: de toekomst is nú’ dat het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit eind 2020 uitbrachten.

Gesprek binnen en buiten de zorg op gang brengen

“Passende zorg betekent een ommezwaai in hoe we denken over zorg en dwingt tot duidelijke keuzes”, zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut. “Het doemscenario uit de film is wat er gebeurt als we níets zouden doen. Dat gaat niet gebeuren.”

“We willen het gesprek over passende zorg en hoe er invulling aan wordt gegeven, helpen op gang te brengen”, aldus Wijma. “Iedereen die in de zorg werkt of deze een warm hart toedraagt, nodigen we uit mee te praten en denken over onze zorg van morgen.” De discussie zal breder dan alleen in de zorg gevoerd moeten worden, want passende zorg beperkt zich niet tot de spreekkamer of binnen de muren van een ziekenhuis, huisartsenpraktijk of zorginstelling, maar gaat ook over sociale vraagstukken. Bijvoorbeeld over de noodzaak om eerder en beter aandacht te hebben voor schuldenproblematiek of slechte huisvesting omdat die vaak de oorzaak zijn van ziekte door stress.

Artsen, patiënten, politie en Leger des Heils

Het gesprek over passende zorg wordt de komende 6 weken aangezwengeld en gevoerd via de hashtag #dezorgvanmorgen. Een greep uit de patiënten, ervaringsdeskundigen, artsen en ook bestuurders die met een eigen video-testimonial het spits afbijten: oncologisch chirurg Gerrit-Jan Liefers, verpleegkundige Daphne Berckmoes, huisartsen Toosje Valkenburg en Sabine Snieders, minister van VWS Ernst Kuipers, NWO-voorzitter en internist Marcel Levi, ziekenhuisbestuurder Maurice van den Bosch, CZ-voorzitter Joep de Groot en internist en hoogleraar Liesbeth van Rossum. In video-testimonials leggen ze vingers op zere plekken en vertellen ze op basis van hun ervaringen hoe de verandering richting passende zorg eruit kan of zou moeten zien. Ook professionals uit andere maatschappelijke sectoren delen hun ideeën over #dezorgvanmorgen, zoals hoofdcommissaris van de politie Martin Sitalsing.  Een uitgebreide lijst van mensen die een eigen testimonial hebben opgenomen voor #dezorgvanmorgen is te vinden onderaan dit persbericht.

De bewustwordingscampagne #DeZorgVanMorgen start dinsdag 17 mei en loopt door tot medio juni.

Meepraten over Passende zorg kan via de hashtag #dezorgvanmorgen

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *