Budget Wlz 2021 is nu al te krap: te hoge instroom mensen met psychische stoornis

Veel meer mensen met een psychische stoornis dan verwacht stromen vanuit de ggz de langdurige zorg in. Het gestelde maximum indicaties voor dit jaar is al binnen een maand overschreden. Daarom is extra geld nodig. De NZa adviseert om nu al de 100 miljoen euro aan herverdelingsmiddelen die in het budgettair kader waren gereserveerd, in te zetten. De instroom van...