Artsen: vaccincampagne in kwetsbare wijken, ‘veel mensen totaal verkeerd geïnformeerd’

Huisartsen, specialisten en hun belangenorganisaties willen dat er vaccinatiecampagnes komen die zijn gericht op mensen in achterstandswijken. Ze maken zich zorgen over de lage opkomst in die buurten. Initiatiefnemers van de brief aan het ministerie van Volksgezondheid zijn Shakib Sana, huisarts in Rotterdam, en Robin Peeters, internist in het Erasmus MC.

Foto: Pexels

Volgens de artsen komt belangrijke informatie over de vaccins bij zo’n 35 procent van de bevolking niet terecht. Zij begrijpen of ontvangen de informatie niet die bij de coronapersconferenties door demissionair premier Rutte en minister De Jonge wordt gegeven.

Dat is goed merkbaar in achterstandswijken. Daar is de kans om besmet te worden twee keer zo hoog. Ook de kans om aan covid-19 te overlijden is twee keer groter dan bij andere mensen. De lage vaccinatiegraad kan – op termijn – leiden tot een ‘virusreservoir’, waaruit telkens herbesmettingen zullen ontstaan, waarschuwen zij.

Huisarts Sana merkt dat veel van zijn patiënten niet komen opdagen voor hun vaccinatieafspraak. De opkomst is tussen de 30 en 40 procent. Hij maakt zich daar grote zorgen over, omdat juist in de achterstandswijken de kans om ernstig ziek te worden groot is. Aandoeningen als suikerziekte, diabetes, longziektes en obesitas komen daar relatief veel voor.

(Bron en volledig artikel NOS)
Hoe vrouwen vergeten werden in het Covid-19-onderzoek

Lang is genegeerd dat medicijnen en vaccins een ander effect kunnen hebben op vrouwen dan op mannen. Bij het testen van coronavaccins blijkt opnieuw vrijwel niet te zijn gekeken naar verschillen tussen de seksen. 

Misschien is het toeval, misschien ook niet. Maar pijnlijk is het zeker. Want de combinatie van bloedstolsels (trombose) en een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) die zich in Europa bij tientallen mensen voordeed na toediening van het AstraZeneca-vaccin, zaait twijfel over de veiligheid van dat vaccin. Mogelijk vandaag al komt het Europees ­Geneesmiddelenbureau (Ema), dat toezicht houdt op vaccins en geneesmiddelen, met een nieuw oordeel over AstraZeneca. Voor de zekerheid zijn in Nederland vaccinaties voor mensen onder de zestig even stilgelegd.

Extra opvallend aan de gevallen is dat het vrijwel enkel jongere vrouwen betreft – vijf in Nederland, van wie er een is overleden. Dat roept allerlei vragen op. Is dat inderdaad toeval (het gaat immers nog om heel weinig gevallen) of komt het omdat er voornamelijk vrouwen mee zijn gevaccineerd? Er zijn immers veel werknemers in de zorg die AstraZeneca hebben gekregen, en in de zorg werken meer vrouwen dan mannen. Of komt het doordat vrouwen gevoeliger zijn voor het vaccin, doordat de kans op zeldzame maar ernstige bijwerkingen bij vrouwen groter is? En hadden we dat laatste dan niet al kunnen weten bij alle vooronderzoeken?

Niet echt, blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw, EenVandaag en De Groene Amsterdammer. Want de vaccinmakers hebben het element ‘sekse’ goeddeels genegeerd in het vaccinonderzoek en de behandelmethoden van Covid-19. Zo had geen van de gepubliceerde klinische proeven van vijf coronavaccins de opgetreden bijwerkingen uitgesplitst naar sekse. En dat begint te knellen, want de gevoeligheid voor trombose is niet het enige verschil tussen mannen en vrouwen dat naar voren komt in de coronacrisis.

(Bron en volledig artikel Trouw)
‘Vaccineren mensen met medisch risico duurt te lang’

Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, blijft aandacht vragen voor mensen die zichzelf isoleren uit angst voor besmetting en voor wie vaccinatie niet snel genoeg kan komen. Verschillende media besteedden aandacht aan onze oproep en deze groep mensen.

Nieuws&Co, het middagprogramma van NPO Radio 1, interviewde Judith Honig die vanwege haar diabetes en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) al ruim een jaar in zelfisolatie zit. Haar dochtertje werd begin dit jaar vier jaar, maar kan vanwege het besmettingsgevaar nog niet naar school.

https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/74936-2021-04-06-judith-zit-in-een-risicogroep-en-probeert-al-maanden-een-vaccinatie-te-krijgen

Illya Soffer, directeur van Ieder(in): ‘Ruim 1 miljoen mensen onder de 60 die een medisch risico lopen als ze Covid krijgen, zijn nog steeds niet aan de beurt voor een vaccinatie. Terwijl ze al een jaar lang in isolatie zitten. Denk aan mensen met hartziekten, kanker, moeilijke diabetes, meerdere ziekten tegelijk.’

Ook besteedden Trouw en de Volkskrant – mede naar aanleiding van onze oproep –  aandacht aan de groep mensen met een medisch risico die nog altijd geen vaccinatie krijgen.
‘Zij lopen bij een Covid-besmetting een zeer groot risico. Zij houden zich vaak zeer strikt aan de richtlijnen en zitten al meer dan een jaar in strenge isolatie. Hun kinderen gaan niet naar school uit angst om papa of mama te besmetten’, zegt Ieder(in) in het AD.

(Bron artikel: Ieder(in))

 
Trombose-experts boos over stoppen AstraZeneca-vaccinaties

Trombose-experts zijn verbijsterd dat is besloten tot een tijdelijke prikstop met het AstraZeneca-vaccin op basis van incomplete gegevens en zonder dat ook maar een van hen is geraadpleegd. ‘Als je alle deskundigen passeert, dan komt dat in de buurt van arrogantie’, zegt hoogleraar Hugo ten Cate. ‘Ik word steeds bozer over hoe dit is gegaan.’

Foto: Pexels

Vrijdagmiddag maakte het ministerie van VWS bekend dat het vaccin voorlopig niet meer aan mensen onder de 60 jaar wordt gegeven omdat nu ook in Nederland bij vijf vrouwen een ernstige vorm van trombose is vastgesteld. Maar vooralsnog wijst niets op het verdachte ziektebeeld waar nu zoveel om te doen is, zeggen de experts.

In een aantal Europese landen is bij mensen die waren gevaccineerd een zeldzame stoornis in de bloedstolling ontdekt. Volgens Europese deskundigen heeft het vaccin bij hen vermoedelijk een extreme reactie van het immuunsysteem uitgelokt waardoor antistoffen tegen de eigen bloedplaatjes worden aangemaakt. Die antistoffen zijn in het bloed te traceren. Maar bij twee van de vijf Nederlandse vrouwen zijn helemaal geen antistoffen gevonden, zo valt te lezen op de site van bijwerkingencentrum Lareb, bij de drie anderen wordt dat nog onderzocht.

‘Dit is ontluisterend’, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie, gespecialiseerd in trombose. ‘Dit moet wel een politiek besluit zijn, uit angst dat er meer gevallen bij komen en dat de overheid dan een lakse houding wordt verweten.’ Vasculair geneeskundige en hoogleraar Pieter Willem Kamphuisen spreekt van ‘incidentenpolitiek’. Het besluit om tijdelijk te stoppen met vaccineren is vooral genomen op basis van emotie, niet op basis van wetenschap, zegt hij. ‘Het gaat om zo’n complex ziektebeeld, je hebt experts nodig om daarover te kunnen oordelen. Je moet eerst de gegevens analyseren en dán pas conclusies trekken.’

(Bron en volledig artikel de Volkskrant)

 
Gezondheidsraad: zet vaccin Janssen in bij ouderen boven de 60 jaar

De Gezondheidsraad adviseert het vaccin van fabrikant Janssen als eerste in te zetten bij de kwetsbaarste groepen. Dit betreft vooral ouderen boven de 60 jaar en daarnaast bepaalde medische risicogroepen. Met deze aanpak wordt de meeste ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 voorkomen.

Het vaccin van Janssen is werkzaam bij volwassenen, ouderen en medische risicogroepen. Het vaccin wordt in één dosis toegediend en beschermt voor 66% tegen ziekte en voor 85% tegen ernstige ziekte. Ook is het voldoende veilig: er zijn alleen bijwerkingen gebleken die binnen twee dagen zijn verdwenen.

De raad adviseert het vaccin in te zetten in de huidige vaccinatiestrategie, die erop is gericht als eerste de groepen te vaccineren met het hoogste risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19. Het gaat dan in de eerste plaats om ouderen van zestig jaar en ouder. De raad adviseert hen te vaccineren van oud naar jong. Daarnaast gaat het om groepen met specifieke medische aandoeningen, namelijk mensen met het syndroom van Down, met morbide obesitas (ernstig overgewicht, een body mass index boven de 40) en patiënten met neurologische aandoeningen die kunnen leiden tot ademhalingsproblemen.

Kijk hier voor verdere informatie

(Bron: de Zorgkrant)
‘Houd vast aan vaccinatieprioriteit voor alle kwetsbare groepen’

Vanaf maandag 18 januari krijgen de eerste 15.000 mensen in instellingen een inenting tegencorona. Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland roepen op om vast te houden aan de strategie van het eerst vaccineren van mensen met een kwetsbare gezondheid en daarbij alle groepen mee te nemen die zo snel mogelijk beschermd moeten worden. Dit meldt Ieder(in).

Allerlei maatschappelijke organisaties en sectoren touwtrekken om voorrang bij het vaccineren. De vrees is dat de mensen die het meest kwetsbaar zijn voor corona bij die discussie over de volgorde aan het kortste eind trekken. Vanuit het perspectief van mensen met een beperking, chronische ziekte of hoog gezondheidsrisico voor corona, dreigt daarmee hetzelfde te gebeuren als eerder het geval was met betrekking tot de toegang tot testen en de persoonlijke beschermingsmiddelen, schrijven de organisaties.

“Wij maken ons grote zorgen over wat het gebakkelei en de onduidelijkheid over het vaccinatiebeleid doet met mensen met een kwetsbare gezondheid, hun naasten en hun zorgverleners. Bij elke verschuiving dreigen zij verder achterop te raken.”

Zorgen zijn er over de volgende groepen voor wie de vaccinatiestrategie te weinig zekerheid biedt: mensen met een kwetsbare gezondheid die thuis wonen en met hun kinderen en overige gezinsleden al maanden in grote spanning leven, mantelzorgers van mensen en kinderen/jongeren met een kwetsbare gezondheid vanwege een beperking en jongeren met een kwetsbare gezondheid, chronische aandoening of beperking. Zij zijn nog niet meegenomen in de vaccinatiestrategie. Voor wie er ook geen aandacht is, zijn de mensen die zich vanwege een aandoening en/of medicijngebruik niet kunnen laten vaccineren.

(Bron en volledig artikel Nationale Zorggids)
Start publiekscampagne coronavaccinatie

Radio-commercials en advertenties in dagbladen vormen deze week de aftrap van de publiekscampagne coronavaccinatie. De campagne moet eraan bijdragen dat uiteindelijk zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Naast aandacht via de traditionele media worden mensen ook via social media en met online-advertenties geïnformeerd. Later in de campagne volgen buitenreclame en tv-spots. De campagne is opgezet door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Belangrijk onderdeel van de campagne is de website www.coronavaccinatie.nl, met informatie over de verschillende vaccins en de volgorde waarin er wordt gevaccineerd. Ook zijn er antwoorden te vinden op veelgestelde vragen. Mensen die mogelijk nog twijfelen over vaccinatie, vinden er informatie die nodig is om een goed geïnformeerde keuze te maken.

“Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat wordt ons ticket naar meer vrijheid. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe eerder we straks – in de loop van 2021 – stap voor stap terug kunnen naar ons leven van voor het corona-tijdperk. Ik begrijp dat er vragen leven over het vaccin. En ik zie ook dat er mensen zijn die nog twijfelen. Juist daarom starten we deze campagne; als wegwijzer naar antwoorden en naar betrouwbare informatie”, aldus minister Hugo de Jonge (VWS), die ook benadrukt dat vaccinatie vrijwillig en gratis is.

Bij de publiekscampagne wordt nauw samengewerkt met koepelorganisaties in de zorg. Op die manier worden naast zorgmedewerkers ook de ouderen in verpleeghuizen, mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen en hun mantelzorgers geïnformeerd. Ook worden er middelen ingezet voor laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

De eerste vaccins worden momenteel beoordeeld door het Europese Medicijn Agentschap (EMA). Daarbij wordt onder andere gekeken naar de veiligheid en effectiviteit van de vaccins. Na goedkeuring wordt er gestart met vaccineren. Momenteel wordt alles op alles gezet om zo vroeg mogelijk in januari de eerste prik te kunnen zetten.

(Bron: Rijksoverheid)
‘Vier op de tien willen zich niet laten vaccineren tegen corona’

Vier op de tien Nederlanders willen zich niet laten vaccineren tegen corona als er straks een coronavaccin beschikbaar is. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3000 mensen.

Bijna de helft zegt zich wel te willen laten vaccineren zodra dit kan. Dat geldt vooral voor vijftigplussers. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid benadrukte woensdag dat een coronavaccin niet verplicht wordt. Ruim 60 procent van de deelnemers vindt dat inenting tegen corona vrijwillig moet blijven.

(Bron en volledig artikel Nationale Zorggids)
Al besteld vaccin ‘veelbelovend’

Het coronavaccin dat aan de Universiteit van Oxford wordt ontwikkeld, is volgens de eerste onderzoeksresultaten veilig en roept een krachtige reactie van het immuunsysteem op. De onderzoekers spreken in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet van “veelbelovende vroege resultaten”. Nederland heeft het vaccin onlangs al vooruitbesteld.

Het is in deze fase van het onderzoek nog te vroeg om te zeggen of het kandidaat-vaccin mensen effectief beschermt tegen het virus. Uit de studie onder ruim duizend gezonde volwassenen in het Verenigd Koninkrijk blijkt wel dat het vaccin het immuunsysteem activeert, zoals de bedoeling is.

De wetenschappers van de Universiteit van Oxford werken samen met farmaceutisch bedrijf AstraZeneca, dat het vaccin op de markt brengt als het werkt. De Nederlandse regering heeft op voorhand samen met Duitsland, Frankrijk en Italië alvast 300 miljoen doses besteld. De Verenigde Staten plaatsten ook al een order, voor 400 miljoen doses.

In feite leert het vaccin het immuunsysteem het coronavirus te herkennen. Dat gebeurt op twee manieren: via T-cellen en via antilichamen. De onderzoekers melden dat binnen twee weken na vaccinatie de zogeheten T-cellen van het lichaam het coronavirus kunnen detecteren en geïnfecteerde celen kunnen aanvallen. Binnen 28 dagen na vaccinatie maakten de proefpersonen ook antilichamen aan die het virus in het bloed en het lymfesysteem kunnen opsporen en bestrijden.

(Bron en volledig artikel Skipr)
HPV: de soa die lang niet iedereen kent, maar bijna iedereen een keer krijgt

De kans bestaat dat-ie binnenkort op de deurmat valt: een uitnodiging voor een inenting tegen het HPV-virus, of een verzoek om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Beide onderzoeken lagen door corona stil, maar worden weer opgestart.

De GGD Drenthe begon begin deze maand al met het inenten van meiden tegen HPV, andere volgden, of beginnen na de zomer. Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, dat veroorzaakt kan worden door HPV, start vanaf 1 juli weer. Vrouwen worden daar vanaf hun 30ste voor opgeroepen.
Jaarlijks overlijden honderden mensen aan de gevolgen van kanker, veroorzaakt door een HPV-virus.

NOS op 3 legt uit wat dat virus precies is, en waarom ook jongens vanaf 2021 worden opgeroepen om zich te laten vaccineren:

(Bron en volledig artikel NOS)