Gratis pneumokokkenprik voor ouderen start in najaar 2020

In het najaar van 2020 krijgt iedereen in Nederland die is geboren tussen 1 januari 1941 en 31 december 1947...