Tags: Per Saldo

Wat zeggen de politieke partijen over het PGB?

Op 22 november mogen we stemmen voor de Tweede Kamer. Op een speciale webpagina van pgb-budgethouders belangenorganisatie Per Saldo kun je zien welke partijen het pgb en pgb-gerelateerde thema’s hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma. “Wij hebben de verkiezingsprogramma’s bekeken van: GroenLinks/PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie,...

In actie voor een sterk en solide PGB!

Per Saldo, belangenvereniging voor PGB-budgethouders, is in aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen op 22 november een actie begonnen om bij de politieke partijen te pleiten voor een sterk en solide PGB (Persoonsgebonden Budget). Aan hun leden en andere belanghebben en geïnteresseerden is gevraagd om onderstaande...

Hoe de toegang tot zorg en ondersteuning door gemeenten beter kan

Na veel en intensief lobbywerk door de belangenorganisaties Per Saldo (budgethouders PGB), Ieder(in) (chronisch zieken) en MIND (psychische klachten) gaat dit najaar het verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein’ van start. De nadruk ligt hierbij vooral op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten...

Slim Lijstje: PGB en corona

“Corona beheerst op dit moment ons leven, thuis en in een ouder-/wooninitiatief. Als budgethouder en ouder-/wooninitiatief word je geconfronteerd met vele vragen. Over hoe je de zorg en ondersteuning geregeld krijgt. Hoe het zit met de betalingen. Hoe het zit met de beschermende materialen. Wat...