Laura – CPTSS en dissociatieve stoornis

“Al jaren worstel ik met de gevolgen van een zwaar verleden. Officieel heb ik de diagnose CPTSS en een dissociatieve stoornis. Een moeilijk gevecht. Ook altijd zat die ‘rotziekte’ vriendschappen, werk, kortom alles in de weg. Ik cijferde het zoveel mogelijk weg. Verborg het voor zover mogelijk.   Na jaren stabiel te zijn geweest ging het in 2016 helemaal...