‘Kabinet doet te weinig aan bestrijding armoede onder mensen met een beperking’

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag twee miljard euro vrijgemaakt om armoede tegen te gaan. Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, juicht dit toe. “Maar tegelijkertijd zijn we teleurgesteld dat er geen gerichte maatregelen zijn getroffen om de bestaanszekerheid voor mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren. Terwijl dit hard nodig is, want zij hebben vaak hoge extra kosten vanwege hun aandoening. Dit wordt erger doordat het kabinet de stapeling van zorgkosten laat oplopen, met zijn voornemen om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo in te voeren.”

Bijna alle politieke partijen hebben aangedrongen op extra koopkrachtmaatregelen voor de lage inkomens. Het kabinet heeft hieraan gehoor gegeven door een aantal algemene maatregelen te nemen. Zoals verhoging van de huurtoeslag en verhoging van het kindgebonden budget. Voor mensen met een beperking en chronisch zieken met een laag besteedbaar inkomen zijn deze maatregelen niet toereikend.

De uiterst moeilijke financiële situatie van veel mensen met een beperking of chronische ziekte maakt gerichte maatregelen noodzakelijk. Zo moet de stapeling van zorgkosten snel worden verminderd, bijvoorbeeld door het eigen risico af te schaffen. En door de energiekosten vanwege onvermijdbaar gebruik van elektrische hulpmiddelen of extra stoken structureel te compenseren.

Het demissionaire kabinet doet het tegendeel. Het zet het voornemen door om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren voor Wmo-zorg. Vooral om oneigenlijk gebruik van huishoudelijke hulp door welgestelden tegen te gaan. Dat het kabinet dat wil begrijpen wij. Maar op deze manier worden ook mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen of begeleiding de dupe. Zij hebben deze voorzieningen nodig om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarvoor hoge extra kosten in rekening brengen, is volgens Ieder(in) in strijd met het gelijkheidsprincipe van het VN-verdrag Handicap.

(Bron en verder lezen: Ieder(in))

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *