‘Houd bij behandelen van chronische pijn rekening met geslacht en sociaal culturele verschillen’

Promotieonderzoek van Sophie Waardenburg van het Pijnkenniscentrum Maastricht UMC+ toont aan dat sociaal culturele verschillen en man-vrouw onderscheid van invloed zijn op beleving van chronische pijn. Dit zou betekenis kunnen hebben voor de klinische praktijk. 

Behandeling van chronische pijn bestaat doorgaans uit een combinatie van lichamelijke en niet-lichamelijke behandelingen. Dus een aanpak die zich richt op zowel pijnbestrijding als factoren die de pijn onderhouden of erger maken. Er is geen objectieve meetlat waaraan pijn gemeten kan worden. Pijnscores zijn gebaseerd op zelfrapportage, bijvoorbeeld waarbij iemand aangeeft op een schaal van 1 tot 10 hoeveel pijn men ervaart. Allerlei omstandigheden kunnen die subjectieve beleving van pijn beïnvloeden. Het is moeilijk generaliseren met welke mate van pijnverlichting een patiënt met chronische pijn tevreden is.

Sophie Waardenburg wilde met haar onderzoek meer inzicht krijgen in de diversiteit tussen chronische pijnpatiënten, zodat hier bij het nemen van beslissingen over behandelingen rekening mee gehouden kan worden.  Voor het onderzoek vulden deelnemers onder meer via een app op de smartphone vragenlijsten en pijnscorelijsten in. Uit analyse van de gegevens blijkt dat binnen de chronische pijnpopulatie de meer kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals laagopgeleiden en mensen zonder werk, een ernstigere pijnervaring hebben dan de algehele chronische pijnpopulatie. Daarnaast constateert Waardenburg dat de impact van sociaal culturele kenmerken (opleiding, werk, relatie en leeftijd) in het algemeen groter is voor mannen dan voor vrouwen. Zo wordt een grotere gemiddelde afname van de pijnintensiteit voor mannen dan voor vrouwen aangetoond bij een stijging van het opleidingsniveau.

Bekend is dat juist kwetsbare bevolkingsgroepen minder in staat zijn om adequate zorg te krijgen. De inzichten uit het onderzoek zijn daarom van belang voor de klinische praktijk. Waardenburg: “Bij pijnbestrijding moet aandacht worden besteed aan verschillen in geslacht en sociaal culturele kenmerken, aangezien die behandelsucces kunnen belemmeren. Doorverwijzing naar aanvullende diensten zoals medisch maatschappelijk werk kan de patiënt helpen bij de omgang met pijn in dagelijkse activiteiten zoals werk of omgang met anderen.”

Sophie van Waardenburg promoveerde op 14 december 2022 aan de Maastricht University met haar proefschrift Heterogeneity in the experience of chronic pain: unravelling the biopsychosocial context and the quantification of treatment success. https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/heterogeneity-in-the-experience-of-chronic-pain-unravelling-the-b

(Bron en meer informatie: Maastricht UMC)

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *