Categorie: Ziekte/Aandoening

Syndroom van Werner

Het syndroom van Werner is een autosomaal recessieve erfelijke verouderingsziekte die gelijkenissen vertoont met progeria. Mensen die het syndroom van Werner hebben, verouderen twee keer sneller dan een normaal persoon. Veel mensen denken bij een verouderingsziekte aan progeria, veel minder bekend is het syndroom van Werner. Toch komt...

Chronische Q-koorts

Chronische Q-koorts is een ziekte die soms pas maanden of jaren na besmetting met de Q-koortsbacterie wordt vastgesteld. Mensen die chronische Q-koorts hebben kunnen ernstige klachten krijgen en zelfs overlijden. Mensen met hartklep- en vaataandoeningen of met een verzwakte afweer hebben meer kans op chronische...

COPD

Als u COPD hebt, kunt u vaak moeilijk ademhalen. COPD is een chronische ziekte, dat wil zeggen dat u er niet van kunt genezen. COPD staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’. Bij COPD hebt u last van vernauwing van de luchtwegen als gevolg van ontsteking...

Migraine@Home: een migraineaanval onderdrukken nog voordat deze begint

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is gestart met het onderzoeksproject ‘Migraine@Home’. Doel van het onderzoek is in een eerder stadium signalen van een naderende migraineaanval detecteren en persoonlijke triggers voor zulke aanvallen opsporen. Het is het eerste onderzoek waarin migrainepatiënten worden gemonitord in hun...

Doorbraak in spierreuma-onderzoek: minder prednison nodig door alternatieve behandeling

Veelbelovend nieuws voor mensen met spierreuma, ook bekend als polymyalgia reumatica (PMR): recent onderzoek van de Sint Maartenskliniek laat hoopvolle resultaten zien van prednison-vervangende medicatie. Het onderzoek toont aan dat het eenmalig toedienen van het bekende reumamedicijn rituximab een effectieve behandeling is, waardoor mensen met...

Restless Legs Syndroom (RLS)

Het Restless Legs Syndroom (RLS) is een neurologische aandoening die in veel gevallen niet meer overgaat en mogelijk verergert met het stijgen der jaren. De symptomen zijn te bestrijden, de aandoening zelf (nog) niet. In die gevallen dat er een aanwijsbare oorzaak is (bijvoorbeeld het...

Alfa-1-antitrypsine tekort

Alfa-1-antitrypsine tekort (Alfa-1-antitrypsine deficiëntie) is een erfelijke aandoening, waarbij de lever te weinig van het eiwit alfa-1-antitrypsine aanmaakt. Deze aandoening komt vooral voor bij blanke Noord-Europeanen. Het eiwit alfa-1-antitrypsine wordt aangemaakt door de lever. Dit eiwit beschermt ons tegen bepaalde enzymen, die nodig zijn voor...

Auto-immuunhepatitis (AIH)

Auto-immuunhepatitis (AIH) (Auto-immuunleverontsteking) is een auto-immuunziekte die leverontsteking veroorzaakt. Hepatitis betekent ontsteking van de lever. Het woord hepatitis is afgeleid uit het Grieks. Hepar betekent lever en itis betekent ontsteking. Een auto-immuunziekte ontstaat doordat het afweersysteem lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet en deze...

Microvasculaire Coronaire Dysfunctie (MCD)

Microvasculaire Coronaire Dysfunctie (MCD) is een functiestoornis van de kleine bloedvaatjes van de hartspier. Hierdoor kunnen pijnklachten op de borst en/of kortademigheid ontstaan. De pijn op de borst noemen we microvasculaire angina pectoris. Deze klachten ontstaan door veranderingen in de vaatwand van de kleine kransslagaderen. Hierdoor...

Middel tegen dodelijke leverziekte NASH ontdekt

Onderzoekers van het LUMC hebben een nieuwe behandeling tegen niet-alcoholische leverontsteking (NASH) ontdekt. Tegen deze dodelijke leverziekte, die wereldwijd meer dan 100 miljoen patiënten treft, bestaan op dit moment nog geen medicijnen. Levertransplantatie is nu de enige beschikbare behandeling. NASH is een leverontsteking, waaraan leververvetting...

Migraine

Migraine is niet een gewone hoofdpijn, het is een hersenaandoening. De gevoeligheid voor migraine komt vaak in families voor en is voor een gedeelte erfelijk. Sommige dingen lokken aanvallen uit op vaste momenten. Als vrouw kun je vaak een aanval krijgen in de periode waarin...