’80 procent vindt niet dat zorg voor naasten automatisch bij omgeving ligt’

Nederlanders (85 procent) vinden dat mantelzorgers momenteel ondergewaardeerd worden. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van medicijnenfabrikant Novartis in aanloop naar de Dag van de Mantelzorger op 10 november, blijkt dat acht op de tien (81 procent) het onterecht vindt dat de overheid automatisch verwacht dat de naaste omgeving de taken van mantelzorg op zich neemt.

Hetzelfde percentage mensen zegt dat de zorg in Nederland verbeterd moet worden, zodat meer taken vallen binnen de zorg in plaats van op de schouders van mantelzorgers. Meer inzicht verkrijgen in de behoeften en capaciteit van mantelzorgers is hoognodig voor een duurzaam en toekomstbestendiger zorgsysteem.

“De druk op mantelzorgers is momenteel te groot, stelt acht op de tien (81 procent) Nederlanders”, weet Jan Güse van Novartis Nederland. “Bijna twee derde (64 procent) van de mantelzorgers ervaart weleens stress van het mantelzorgschap. Vooral bij mantelzorgers in de leeftijd 40-49 jaar is dit percentage opvallend hoog (81,8 procent). Bijna vier op de tien mantelzorgers (38 procent) vindt het lastig om de taken van het mantelzorgschap in hun leven in te plannen en/of vinden dat er te veel taken op hen neerkomen als mantelzorger (36 procent). In het algemeen geven mantelzorgers wel aan dat het dankbaar werk is, ze het fijn vinden om iemand te helpen en het voor hen vanzelfsprekend is om voor een naaste te zorgen. Voor een duurzaam en toekomstbestendig zorgsysteem moeten alle betrokken partijen kijken hoe de mantelzorger betere ondersteuning kan krijgen.”

“Mantelzorgers zijn enorm belangrijk binnen ons zorgsysteem. Mantelzorgers staan dicht bij de patiënt en doen vaak veel kennis op over een ziekte, behandeling en het behandelplan. Het is belangrijk dat inzichtelijker wordt hoeveel en welke ondersteuning een mantelzorger hierbij kan bieden en waar extra support of betere voorlichting vanuit het zorgveld nodig is. Zo werken we toe naar passende zorg voor iedereen.

In Nederland werken we toe naar een zorgsysteem waarin de zorg voor iedereen toegankelijk is, kwalitatief goed en betaalbaar. De omgeving van de patiënt en mantelzorgers kunnen hierin een grote rol spelen. In veel gevallen is de relatie tot een mantelzorger vader/moeder of vrienden. De helft van de mantelzorgers (52 procent) heeft bewust gekozen om mantelzorger te worden. Toch zegt zes op de tien dat de overheid onvoldoende doet om mantelzorgers te ondersteunen”, aldus Güse.

(Bron en meer informatie: Novartis Nederland)

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *