Tags: Wmo

Mantelzorgers geven overheid een dikke onvoldoende voor ondersteuning

Het Nationaal Mantelzorgonderzoek, uitgevoerd door Senior Service en Hello 24/7 in samenwerking met de Haagse Hogeschool, werpt een verontrustend licht op de mantelzorgondersteuning van de overheid. Uit onderzoek onder 1000 actieve mantelzorgers,  gericht op het verbeteren van de positie van mantelzorgers en senioren, blijkt dat...

Hoe de toegang tot zorg en ondersteuning door gemeenten beter kan

Na veel en intensief lobbywerk door de belangenorganisaties Per Saldo (budgethouders PGB), Ieder(in) (chronisch zieken) en MIND (psychische klachten) gaat dit najaar het verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein’ van start. De nadruk ligt hierbij vooral op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten...

Kwetsbare burger verdwaalt in Wmo-woud

Psychisch kwetsbare bewoners in corporatiewijken krijgen te laat of te weinig ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Versnipperd beleid, verkokering, gebrekkige samenwerking en geldgebrek hollen de beschikbaarheid en kwaliteit van de ondersteuning uit. Met name de ggz en gemeenten laten steken vallen, vinden corporaties...