Zorgen over mentale gezondheid van jongeren

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van jongeren. Uit haar enquête kwam naar voren dat velen van hen lichte psychische klachten als angst en depressieve gevoelens ervaren. Bijna 70.000 jongvolwassenen vulden van april tot en met augustus 2022 een vragenlijst...