Tags: mentale klachten

Zorgen over mentale gezondheid van jongeren

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van jongeren. Uit haar enquête kwam naar voren dat velen van hen lichte psychische klachten als angst en depressieve gevoelens ervaren. Bijna 70.000 jongvolwassenen vulden van april tot en met augustus 2022 een vragenlijst...

Licht herstel in mentale gezondheid jongeren

Jongeren (12-25 jaar) hebben, vergeleken met de vorige meetronde in juni 2022, minder mentale klachten. Dat blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek (september 2022) van het Netwerk GOR.  Ze voelen zich iets minder eenzaam en ervaren minder stress. Het percentage jongeren dat suïcidale gedachten heeft, daalde van...