Tags: long covid

Patiëntenorganisaties komen met voorstellen voor rechtvaardige behandeling door UWV

De organisaties van patiënten met Long Covid, chronische Lyme, Q-koorts en ME/CVS hebben per brief 22 voorstellen aangeboden aan minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De voorstellen moeten een eind maken aan de negatieve ervaringen van patiënten bij hun contacten met het UWV. Met deze voorstellen...

Longcovidpatiënten kunnen langer aanspraak maken op vergoeding herstelzorg

Het ministerie van Volksgezondheid gaat specialistische herstelzorg voor mensen met langdurige covid langer vergoeden. Een financiële regeling waarmee onder meer fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie vanuit het basispakket wordt vergoed, is met een jaar verlengd tot augustus 2023. De regeling is opgezet in 2020...

Roger (50) werkte in de frontlinie van de zorg, nu zit hij al twee jaar thuis met long covid

Ambulanceverpleegkundige Roger Schleipen zit al twee jaar ziek thuis. Ondanks dat het Rijk extra ondersteuning belooft voor zorgpersoneel dat long covid heeft, verloor Schleipen vorige week toch zijn baan. Roger Schleipen (50) vertelt enthousiast over zijn werk als ambulanceverpleegkundige. Die baan was zijn jeugddroom die...

Voor het eerst patiënten met Long-Covid genezen

Duitse artsen hebben voor het eerst door Long-Covid getroffen patiënten genezen, met behulp van een nieuw hartmedicijn. Er zijn nu vier mensen die als gevolg van de behandeling geen last meer hebben van vermoeidheid, smaakstoornissen, depressie of ademhalingsmoeilijkheden. De vier genezen patiënten hebben de werkzame...