Zorg overslaan vanwege hoge kosten? ‘Vooral jongeren niet bewust van risico’s’

Bijna een op de drie Nederlanders (31 procent) heeft wel eens een bezoek aan een zorgverlener overgeslagen omdat ze de kosten ervan niet wilden of konden betalen. Vooral 18- tot 35-jarigen zeggen vaker zorg te missen vanwege het geld. Dat meldt online consumentenadviseur Pricewise na onderzoek onder 2000 mensen.

Pricewise onderzoekt sinds 2015 jaarlijks de zorgkennis van Nederlanders met vragen over onder meer de basisverzekering, eigen bijdrage, zorgkosten en vergoedingen. Dit jaar scoorden de deelnemers aan het onderzoek gemiddeld een 6.2, tegenover een 4.9 vorig jaar. Jongeren scoren een 5.8.

Voor velen is het volgens Pricewise vooral onduidelijk wat de basisverzekering vergoedt en welke zorgkosten ten laste komen van het verplichte eigen risico. ‘Deze onwetendheid leidt tot hoge onverwachte zorgkosten en het overslaan van zorg vanwege hoge kosten’, aldus de adviseur.

Jongeren kiezen relatief vaak voor enkel een basisverzekering met een zo laag mogelijke zorgpremie, zegt Suzanne Löwik van Pricewise. ‘Jongeren hebben de minste kennis over zorgverzekeringen en slaan vaker zorg over. Dit zou erop kunnen duiden dat jongeren niet goed weten hoe ze zich moeten verzekeren en omwille van de kosten dus zorg overslaan. Het missen van zorg kan uiteindelijk leiden tot nog hogere kosten in het daaropvolgende zorgjaar.’

(Bron en volledig artikel Radar)
Deel je gezondheid, word stamceldonor!

Deze week gaat een nieuwe campagne van start: Deel je gezondheid, word stamceldonor. Een ruime meerderheid van de bevolking – 80%– staat zeer positief tegenover stamceldonatie, zo blijkt uit recent onderzoek. Toch moeten wij hard werken om elk jaar de benodigde tienduizenden nieuwe donoren te kunnen registreren. Doorgaan met meer voorlichting en directe donorwerving is dus noodzakelijk.

Je deelt alles al, dus waarom ook niet je gezondheid?
Jongeren delen tegenwoordig ‘alles’. De nieuwe campagne speelt daarop in: als je zoveel deelt, deel dan ook je gezondheid. Wie stamceldonor wordt, verhoogt de kans op een match tussen een patiënt en donor. Een-op-een is die kans heel klein. Maar als er veel donoren staan ingeschreven, dan neemt de overlevingskans voor een patiënt zeer reëel toe. De nieuwe campagne maakt vooral gebruik van social-mediakanalen, waaronder YouTube, Facebook en Instagram. Ook zijn er vanaf volgende week radiospots te horen op diverse zenders.

Stichting Matchis heeft meerdere onderzoeken uit laten voeren over stamceldonatie. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van Nederland (84%) in grote lijnen weet wat stamceldonatie is. Op het ogenblik beoordeelt 80% van de bevolking stamceldonatie als zeer positief. Dat is 6% meer dan vlak voor de Coronacrisis. Het percentage mensen dat zich zeker wil registreren, ligt rond de 20%. De groep die twijfelt en meer informatie nodig heeft, ligt net iets onder de 50%. Daarom is een campagne nodig om de laatst genoemde doelgroep te informeren en te overtuigen om stamceldonor te worden.

(Bron: Stichting Matchis)
Kabinet verdubbelt geld voor stages kwetsbare jongeren

Er komt meer geld om kwetsbare jongeren te begeleiden naar een baan. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt hier 8,5 miljoen euro extra voor uit. Daarmee verdubbelt ze het bedrag dat er eerder al beschikbaar voor kwam.

Het geld wordt gebruikt om leerlingen met leerproblemen in het schooljaar 2020-2021 te helpen. Via praktijkonderwijs maken zij een grotere kans op een goede baan. Het gaat om ongeveer 67.000 jongeren die baat hebben bij het extra geld, dat komt uit een Europees fonds om lidstaten te helpen bij sociale kwesties. De ChristenUnie had gevraagd dit geld in te zetten voor deze groep jongeren.

(Bron en volledig artikel Nationale Zorggids)
Eline (26) is chronisch ziek en is blij dat thuis studeren sinds de coronacrisis wél kan

Treinreizen naar het werk, in de collegebanken zitten of een tentamen maken op school. Vanwege de coronacrisis zit het er de komende tijd allemaal niet in. Maar voor sommige groepen in het thuiszitten altijd al dagelijkse realiteit. Hoe kijken zij naar een veranderende samenleving waarin thuiswerken en studeren meer mogelijk is? 3FM spreekt twee jongeren met chronische aandoeningen over aanwezigheidsplicht, innovatie in het onderwijs en de solidariteit die nu ontstaat.

Foto: 3FM/Elise van der Meulen

Eline van der Meulen (26) vindt het bijzonder om te zien hoe snel iedereen zich aanpast aan thuis studeren en werken. Toen zij studeerde, was dat niet altijd mogelijk. Eline had als baby leukemie en heeft daar klachten als diabetes, hart- en longproblemen en chronische pijn aan overhouden. Op haar studie kreeg ze niet veel ruimte om vaker thuis te blijven. “Door de hoge aanwezigheidsplicht deed ik in plaats van drie jaar, vijf jaar over de studies gezondheidswetenschappen en biomedische wetenschappen. Vaste ziekenhuisafspraken en behandelingen waren lastig te combineren met de verplichte colleges en tentamens. En soms waren mijn klachten zo heftig, dat ik niet naar school kon komen.”

Om meer aandacht te vragen en te zorgen dat jongeren met chronische aandoeningen meer mee kunnen doen in de maatschappij heeft Eline zich aangesloten bij het Jongerenpanel Zorg en Perspectief (ZeP). Ze is namelijk niet de enige die tegen problemen rondom thuiswerken en thuis studeren aanloopt. Een derde van de studenten heeft een functiebeperking, voor deze groep zou meer flexibiliteit een groot verschil maken.

(Bron en volledig artikel 3FM)
Jongerenpanel ZeP, ECJP en ALL OF ME gaan samen verder in JongPIT

Vanaf 1 juli gaan Jongerenpanel ZePErvaringscentrum Jong Perspectief (ECJP) en ALL OF ME samen verder in de nieuwe stichting JongPIT.

JongPIT (Perspectief, Inclusie, Talent) heeft als grote organisatie meer slagkracht dan de drie losse initiatieven. Het is de ambitie van JongPIT om dé plek te zijn voor jongeren met een chronische aandoening in de leeftijd 15 t/m 30 jaar. Om zo dicht mogelijk bij de behoeftes van de doelgroep te blijven, wordt JongPIT volledig gerund door jongeren die zelf een chronische aandoening hebben.

JongPIT richt zich op:

  • Lotgenotencontact
  • Delen van ervaring(skennis) en informatie
  • Empowerment
  • Belangenbehartiging

Volwaardig meedoen

De missie van JongPIT is om jongeren met een chronische aandoening volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. Daarom is JongPIT er niet alleen voor de jongeren met een chronische aandoening, maar wil ze ook invloed uitoefenen en partner zijn bij professionals, bij de overheid, in de politiek en bij maatschappelijke organisaties.

Mogelijkheden

Daarnaast is het doel het onbegrip in de maatschappij weg te nemen, de maatschappij te informeren over de mogelijkheden van deze jongeren en deze ervan te doordringen dat jongeren met een chronische aandoening juist heel veel kunnen bijdragen.

Samenwerking

Om deze doelen te behalen werkt JongPIT de aankomende vier jaar nauw samen met het programma Jongeren INC van FNO. Daarnaast blijft JongPIT, net als de initiatieven die nu samengaan in deze nieuwe stichting, de verbinding opzoeken met andere initiatieven en patiëntenorganisaties die zich inzetten voor het welzijn van jongeren met een chronische aandoening.

JongPIT op Instagram
JongPIT op Twitter
JongPIT op Facebook
JongPIT op LinkedIn