Gezondheidsraad: zet vaccin Janssen in bij ouderen boven de 60 jaar

De Gezondheidsraad adviseert het vaccin van fabrikant Janssen als eerste in te zetten bij de kwetsbaarste groepen. Dit betreft vooral ouderen boven de 60 jaar en daarnaast bepaalde medische risicogroepen. Met deze aanpak wordt de meeste ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 voorkomen. Het vaccin van Janssen is werkzaam bij volwassenen, ouderen en medische risicogroepen. Het vaccin wordt...