Geld begroot voor wijkzorg mogelijk naar beneden bijgesteld

Het ministerie van VWS wil een deel van het budget voor huisartsenzorg en wijkverpleegkunde naar beneden bijstellen. Dat blijkt uit een uitgelekt conceptakkoord over de zorgbudgetten dat in handen is van de NOS. Betrokkenen van de landelijke huisartsenvereniging LHV en zorgkoepel Actiz die bij de...