Polyneuropathie

Polyneuropathie is een aandoening van de zenuwen in armen en benen. Bij sommige polyneuropathieën zijn vooral de gevoelszenuwen (sensore zenuwen) aangedaan, bij andere de bewegingszenuwen (motore zenuwen) of beide. Bij de meeste polyneuropathieën ontstaan de verschijnselen langzaam, over een periode van maanden of jaren.

Er zijn ook snel beginnende, ernstig verlopende polyneuropathieën, maar deze zijn zeldzamer. In de regel zijn vooral de uiteinden van de lange zenuwen in armen en benen aangedaan. De verschijnselen beginnen in de tenen en voeten en kunnen zich later uitbreiden tot de onderbenen, de vingertoppen en handen. In het algemeen treden de verschijnselen in gelijke mate aan de linker- en rechterkant van het lichaam op.

Als de gevoelszenuwen zijn aangedaan, kan dit leiden tot tintelingen, een brandende of stekende pijn en een doof of veranderd gevoel. Soms hebben patiënten het gevoel op watten of kussens te lopen. Het bewaren van het evenwicht kan zijn verstoord, vooral bij het lopen op een oneffen ondergrond of in het donker. Bij aantasting van de bewegingszenuwen neemt de spierkracht af waardoor spierzwakte ontstaat. Spierzwakte in de benen uit zich bijvoorbeeld door het niet goed kunnen heffen van de voeten, ook wel klapvoeten??. Bij spierzwakte in de handen kan de patiënt moeite hebben met schrijven of met het openen van potten. Aan de buitenkant is soms te zien dat de armen en benen dunner worden door het afnemen van de spiermassa.

Er zijn veel verschillende type polyneuropathieën, elk met een andere onderliggende oorzaak. De oorzaken zijn te verdelen in de volgende categorieën:
Polyneuropathieën als gevolg van een:
– stofwisselingziekte, bijvoorbeeld suikerziekte of een stoornis van de schildklier of nieren;
– deficiëntie, een tekort aan bepaalde stoffen, bijvoorbeeld vitamine B;
– intoxicatie, een overmaat aan bepaalde stoffen, bijvoorbeeld alcohol of vitamine B of bij behandeling met chemotherapeutica (anti-kankermedicijn);
– erfelijke aandoening, bij een afwijking in het erfelijk materiaal;
– infecties, bijvoorbeeld lepra, AIDS, borrelia;
– auto-immuunaandoening, een verstoorde immuun/ontstekingsreactie van het lichaam, gericht tegen lichaamseigen weefsels en cellen.

De meest voorkomende, bekende oorzaken van polyneuropathie in Nederland zijn suikerziekte, overmatig alcoholgebruik, behandeling met bepaalde medicijnen (vooral chemotherapie), nierziekte, vitaminetekort en een te traag werkende schildklier. Het is belangrijk te weten dat bij een groot aantal patiënten de exacte oorzaak van de polyneuropathie, ook na aanvullend onderzoek, uiteindelijk onbekend blijft

De neuroloog stelt de diagnose op basis van het klachtenpatroon en de bevindingen bij neurologisch onderzoek. Indien er een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor polyneuropathie is, kan aanvullend onderzoek achterwege blijven. Bij het ontbreken van een bekende oorzaak volgt aanvullend onderzoek in de vorm van bloedonderzoek en/of een spierzenuwonderzoek (EMG). Het spierzenuwonderzoek kan de diagnose bevestigen en meer informatie geven over de ernst van de aandoening en welk type zenuw is betrokken. Verder geeft het EMG informatie over welk onderdeel van de zenuw is aangedaan: de zenuwvezel ?het axon? of de isolatielaag rondom de zenuw ?de myelineschede?. Dit kan van belang zijn voor de behandeling.

De behandeling van polyneuropathie is afhankelijk van de oorzaak. Vaak is de aandoening niet te genezen en bestaat de behandeling uit het bestrijden van de symptomen, bijvoorbeeld pijnbestrijding, en ondersteunende maatregelen, zoals aanpassing van schoeisel. Soms is verwijzing naar een revalidatiearts aangewezen. Voor een beperkt aantal polyneuropathieën, vaak die polyneuropathieën die ontstaan als gevolg van een ontstekings- of auto-immuunreactie, kan ziekenhuisopname nodig zijn en behandeling met ontstekingsgerichte medicatie en therapie.

(Met dank aan de Nederlandse Vereniging voor Neurologie)

2 reacties

  1. Klaske nota schreef:

    Poloneuropathie heb ik gekregen als gevolg van de chemo. Mijn lichaam kon het niet naar maar toen ha ik al 7 behandelingen gehad. Het is begonnen in mijn benen. En nu heb ik het in mijn handen. Spierverkramping lees ik hier niet. Hoort er wel bij begreep ik. Langzaam ga ik achteruit met veel pijn.

    • Ana schreef:

      Vreselijk, ik heb het gekregen door een opeenvolging van medicatie alhoewel dit niet als zodanig erkend wordt, maar het is wel zo. Ik kreeg alendroninezuur, daarvan verlaagde mijn zinkgehalte ( wist ik niet) daardoor verlaagde mijn immuunsysteem en kreeg ik infecties als corona en koortslip die neurologische doofheid veroorzaakte. Vervolgens kwam ik na 1,5 jaar alendroninezuur te slikken achter het lage zinkgehalte, stopte ermee en suppleerde zink. Echter de artsen geloofde het verhaal niet, kende het zinkprobleem bij het middel niet en koppelde het aan een vage niet bestaande autoimmuunstoornis en ik kreeg prednison. daarvan kreeg ik tintelingen, spierkrampen en atrofie, fasciculatie, prikpijn, steengevoel, zandgevoel, prikkeldraad gevoel etc, eerst op enkele later op heel veel plaatsen. Nu is het dunnevezelneuropathie, naast dat er 2 axons kapot zijn en ook dikke vezels beschadigd. Nu echter kan men er niets aan doen. Ik had deze medicatie niet nodig want later bleek verlaging van zink en daardoor infectiegevoeligheid wel degelijk te kunnen, maar ja toen had ik de onnodige medicatie al gehad. Zelfs na het stoppen bleven de klachten doorgaan, dus mogelijk heeft prednison de ontstane zwakke schakel nog verder beschadigd. Ik denk dat er veel te snel medicatie voorgeschreven wordt, in plaats van te kijken welke voedingsstoffen er door welke oorzaak dan ook, gemist worden. Hoe meer medicatie, hoe meer bijwerkingen en weer meer medicatie. Alles wat je in je leven inneemt of krijgt kan klachten veroorzaken, ook virussen, zeker als je voedingsstoffen mist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *