1

Toename van ziektes zoals obesitas en diabetes type 2: ‘We willen dat iedereen kan blijven meedoen’

Het aantal leefstijlgerelateerde ziekten neemt de laatste jaren sterk toe. Obesitas en diabetes type 2 zijn voorbeelden van ziektes waarop een verandering van eet- en beweeggedrag veel effect kan hebben. Tegelijkertijd is gezond eten en bewegen in onze moderne leefomgeving niet makkelijk. Hoe kan er een gezonde omgeving worden gecreëerd? En hoe help je mensen om gezonder te leven, te werken en ‘gezonder ziek’ te zijn? Twee experts leggen uit hoe innovatie en preventie hand in hand gaan.

Een groot deel van de leefstijlgerelateerde chronische ziekten wordt mede veroorzaakt door factoren in leefomgeving en gedrag, ziet Marloes van der Klauw, consultant bij de TNO-unit Healthy Living. “Het gaat ons dan zeker ook om het voorkomen van ziekte.” Samen met haar collega Hanneke Molema werkt Marloes aan een oplossing.

“We zijn al een hele tijd bezig met innovaties voor een gezondere leefomgeving en leefstijl, die bijdragen aan ‘gezonder ziek zijn’ en mensen ondersteunen in het maken van gezonde keuzes”, vertelt Hanneke.

(Bron en verder lezen: NU.nl)

 
Wereld Gehandicapten Dag is en blijft nodig

Zaterdag 3 december is het de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, kortweg Wereld Gehandicapten Dag. Wereldwijd vraagt de Verenigde Naties op deze dag extra aandacht voor de mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking. Is deze extra aandacht in Nederland nog nodig?

Foto: Facebook Toegankelijkheid voor Gehandicapten

Nederland heeft het VN-verdrag Handicap immers al in 2016 geratificeerd? En we zijn een welvarend land. Is Wereld Gehandicapten Dag voor ons land nog een belangrijke dag? Jazeker wel, zegt belangenbehartiger Ieder(in).

Het hele jaar door vraagt Ieder(in) aandacht voor de aanhoudende achterstandspositie van mensen met een beperking. Die achterstand ervaren mensen met een beperking op alle terreinen van het leven: wonen, werken, leren, vervoer en meer.

De verhalen die Ieder(in) bereiken, tonen het onomstotelijk aan: aandacht voor de positie van mensen met een beperking is nog steeds hard nodig, ook in Nederland.
Daarom spreekt de belangenbehartiger op Wereld Gehandicapten Dag iedereen aan die beslissingen neemt die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen met een beperking. Ieder(in) doet een oproep aan iedereen die invloed heeft, aan touwtjes kan trekken of knopen kan doorhakken:

“Beste
Minister,
Tweede Kamerlid,
Raadslid,
schoolbestuurder,
werkgever,
architect,
beleidsmedewerker,
directeur,
ondernemer,
etc,
etc,

werk elke dag mee aan de verbetering van de positie van mensen met een beperking. Betrek hen bij de beslissingen die je neemt en zorg er zo samen voor dat Nederland echt toegankelijk en inclusief wordt.”

#WereldGehandicaptendag2022 #WerkElkeDagMeeAan

(Bron: Nationale Zorggids)
Huisartsenpost in weekend telefonisch vaak slecht bereikbaar

PERSBERICHT

Wie op een zaterdagavond dringend een huisarts nodig heeft, moet gemiddeld 9 minuten wachten tot de dienstdoende huisartsenpost de telefoon opneemt. Bij 10 procent van de huisartsenposten bedraagt de gemiddelde wachttijd zelfs 25 minuten of langer. Dit blijkt uit onderzoek van klantcontactbeheerder Interswitch.

In het onderzoek zijn alle Nederlandse huisartsenposten op twee verschillende zaterdagavonden gebeld. De wachttijd blijkt per regio flink te verschillen. Zo bedraagt de gemiddelde wachttijd in Amsterdam maar liefst 50 minuten, terwijl je in andere regio’s direct iemand aan de lijn krijgt.

Provinciale verschillen

Op provinciaal niveau scoort Flevoland het slechtst met een gemiddelde wachttijd van 19 minuten. Ook in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Limburg ligt de gemiddelde wachttijd flink boven het Nederlandse gemiddelde van 9 minuten. Daarentegen bedraagt de gemiddelde wachttijd in Drenthe slechts drie minuten, in Zeeland één minuut en in Groningen is er zelfs helemaal geen wachttijd.

Barrières tijdens het bellen

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel huisartsenposten door middel van een welkomstboodschap en/of keuzemenu barrières creëren om aan de lijn te blijven. Bijvoorbeeld door te benadrukken dat de patiënt mogelijk zelf de kosten voor het gesprek en de eventuele afspraak zal moeten betalen, of door de beller te verplichten om een BSN-nummer in te voeren.

De volledige onderzoeksresultaten staan op: https://www.interswitch.nl/onderzoek-bereikbaarheid-huisartsenposten/

(Bron: Interswitch)
Wegwijzer Patiëntenfederatie helpt bij kiezen zorgverzekering

Het overstapseizoen van de zorgverzekeringen is weer begonnen. Iedereen heeft de afgelopen weken een nieuw polisaanbod van de zorgverzekeraar in de bus gekregen en heeft nu tot januari om te beslissen wel of niet te wisselen van zorgverzekering of verzekeraar. Opzeggen van de huidige polis kan tot 1 januari, overstappen naar een andere verzekeraar kan tot 1 februari.

Maar waar moet je op letten als je een nieuwe zorgverzekering kiest?
Wil je een naturapolis waarbij alle zorg wordt vergoed die door je zorgverzekeraar is ingekocht of wil je zelf je zorgverleners kiezen, ook als die niet zijn ingekocht door je zorgverzekeraar? En hoe gaat dat dan met vergoedingen en al of niet bijbetalen?

De weg naar antwoorden op deze en andere vragen staan in de wegwijzer zorgverzekering van Patiëntenfederatie Nederland, een keuzehulp op weg naar een andere zorgverzekering.

Denk goed na

De keuzehulp past in de adviezen van de Patiëntenfederatie voor het kiezen van een zorgverzekering. Eerder liet directeur Dianda Veldman weten dat je goed moet nadenken wat je doet als je voor de keuze staat. Ze reageerde op een uitspraak van de rechter in een conflict van het Jeroen Boschziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch en een patiënt. De patiënt had een goedkope budgetpolis bij Zekur. Die zorgverzekeraar was door het ziekenhuis niet gecontracteerd, zodat mensen met zo’n polis zelf opdraaien voor de ziekenhuisrekening.

Het ziekenhuis meldt dat ook op de website en geeft nieuwe patiënten ook informatie waaruit dat blijkt. Toch liet de vrouw zich behandelen in het ziekenhuis. Omdat ze de rekening niet betaalde kwam de zaak bij de rechter. Die oordeelde dat de vrouw had kunnen weten dat haar polis niet genoeg was voor het ziekenhuis. Het staat duidelijk op de website en patiënten worden voor behandeling nog eens daarop gewezen. De vrouw moet de rekening dus betalen.

Dianda Veldman: “Dit geeft aan dat mensen echt goed moeten nadenken voor ze een budgetpolis nemen. En als je zo’n polis hebt, zoek dan goed uit of het ziekenhuis of de zorgverlener van jouw voorkeur wel een contract heeft met de verzekeraar die deze polis verkoopt. Want voor je het weet loop je tegen hoge kosten op.”

Goede informatie is belangrijk

Wij hebben met zorgverzekeraars en zorgverleners in het Integraal Zorgakkoord opnieuw afgesproken dat zorgverleners voor aanvang van de behandeling de patiënt informeren over de vraag of ze zijn ingekocht door de verzekeraar. Dat is hier gebeurd, en toch gaat het nog mis. Dat is triest en dat moeten we echt zoveel mogelijk voorkomen. Vraag als patiënt dus ook altijd of je zorgverlener wel door jouw verzekering wordt vergoed. Dat voorkomt later heel veel leed.”

Klik hier voor de Wegwijzer Zorgverzekering Kiezen

(Bron en meer informatie: Patiëntenfederatie)
Vertrouwen in medicijnen neemt iets toe

Het vertrouwen van Nederlanders in hun medicijnen is iets toegenomen. Dat concludeert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Vier jaar geleden gaven Nederlanders hun medicijnen een 7,9, nu is dat een 8,2.

Afbeelding van Arek Socha via Pixabay

Ook vaccins krijgen met een 7,8 een ruime voldoende, blijkt uit het onderzoek onder ruim 1000 consumenten/patiënten dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Nivel. Wel is er wat minder vertrouwen in de coronavaccins dan in vaccins in het algemeen. De coronavaccins worden beoordeeld met een 6,8. Bijwerkingen worden het meest genoemd als factor die het vertrouwen kan verminderen.

Het vertrouwen in artsen en apothekers als bron voor informatie over medicijnen is nog steeds hoog. Ook de bijsluiter scoort goed. 8 van de 10 respondenten hebben veel vertrouwen in de bijsluiter, terwijl dit in 2018 nog 7 op de 10 was. Medicijninformatie op sociale media, zoals Twitter en Facebook, krijgt net als in 2018 het minste vertrouwen.

(Bron en verder lezen: NOS)
Meer mensen kiezen voor hoog eigen risico: ‘Denk er heel goed over na’

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een hoger eigen risico bij hun zorgverzekering. Daarmee hopen ze te besparen op hun zorgpremie. Maar dat is niet zonder risico’s, waarschuwen experts.

Zorgvergelijker Independer zette de cijfers van de eerste groep overstappers op een rij. Wat opvalt: van de duizenden overstappers kiest een steeds grotere groep voor het maximale eigen risico van 885 euro. Dit jaar stijgt het naar maar liefst 38,7 procent, vorig jaar deze tijd koos 29,5 procent hiervoor, twee jaar geleden was dat een kwart.

,,De zorgpremies gaan flink omhoog en mensen zoeken manieren om daarop te besparen”, verklaart zorgexpert Bas Knopperts. Vergelijker Geld.nl deelt dit beeld. Vorig jaar deze tijd koos 30 procent van de overstappers via Geld.nl voor een hoger eigen risico, nu ligt dat op ruim 37 procent. Het gros kiest het maximale bedrag. ,,Gezien alle stijgende prijzen was te verwachten dat mensen kritischer zouden kijken naar hun zorgpolis”, reageert zorgexpert Amanda Bulthuis.

Het verhogen van het eigen risico kan riskant zijn, waarschuwt de Patiëntenfederatie. ,,Het kan zijn dat je geld bespaart, maar het is ook goed mogelijk dat je op enig moment dat geld moet ophoesten. Dus denk er goed over na”, waarschuwt de belangenorganisatie.

(Bron en verder lezen: AD)
Wie leeft met meerdere aandoeningen kan vaak moeilijk de regie houden

Mensen die leven met twee of meer aandoeningen hebben het vaak niet gemakkelijk om de regie te houden over het leven. Hun kwaliteit van leven wordt sterk beïnvloed door de ziektes en het ontbreekt vaak aan ondersteuning om met de aandoeningen goed te kunnen leven.

Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland en haar leden onder dertienduizend mensen. Van hen hadden er meer dan zevenduizend twee of meer aandoeningen. De gevolgen voor de kwaliteit van leven zijn fors en uiten zich in belemmeringen in de dagelijkse activiteiten van deelnemers (79%), deelname aan de maatschappij (58%) of in mentale klachten (44%). Een op de drie deelnemers aan het onderzoek heeft last van alle drie.

Tegelijk valt op dat veel mensen met twee of meer aandoeningen behoefte hebben aan ondersteuning hoe om te gaan met de aandoeningen en hoe ze elkaar beïnvloeden. Datzelfde geldt voor het gebruik van de medicijnen voor meerdere aandoeningen. Bij één op de drie deelnemers met meerdere medicijnen hebben deze medicijnen soms, meestal of altijd een nadelige invloed op elkaar.

Bij vier op de tien deelnemers is er een coördinator die de zorg en begeleiding overziet en coördineert. Maar vaak nemen deelnemers zelf deze rol op zich: 21% noemt zichzelf coördinator, 31% heeft om die reden geen coördinator nodig en 28% zou het daarom juist fijn vinden om er één te hebben. Het kost deelnemers zelf vaak veel moeite om deze rol op zich te nemen, vanwege hun slechte gezondheid of omdat het teveel tijd kost. Maar ze doen het omdat niemand anders het voor ze doet.

Patiëntenfederatie Nederland roept zorgverleners op om hier in de spreekkamer en in overleg met collega’s serieus werk van te maken. Zorg voor betere coördinatie en afstemming. Maak bespreekbaar waar mensen behoefte aan hebben, en focus niet alleen op de aandoeningen. Bespreek ook welke zorg en ondersteuning nodig is om goed te kunnen leven met alle aandoeningen. Overleg meer samen met en minder alleen over de patiënt. En ben je bewust van de wisselwerking van de aandoeningen en van de bijbehorende medicijnen want lang niet alle medicijnen verdragen zich goed met andere.

Leven met aandoening

Zeven op de tien deelnemers aan het onderzoek hebben al meer dan tien jaar meerdere aandoeningen. Negen op de tien geven aan dat enkele (48%) of zelfs alle aandoeningen (43%) een negatieve invloed hebben op hun kwaliteit van leven. 64% van de deelnemers zegt dat de aandoeningen die ze hebben invloed op elkaar hebben, de helft vindt dat de aandoeningen zelfs veel invloed op elkaar hebben, vaak in negatieve zin.

Deelnemers praten wel met anderen over hun aandoening(en) (70%). Vaak is dat met mensen zonder aandoening (46%), maar ook regelmatig met mensen met andere aandoeningen (39%), of met één (40%) of meerdere (25%) met dezelfde aandoeningen. Maar bijna een kwart van de mensen die praat over de aandoening mist iets in die gesprekken: begrip of inlevingsvermogen van de gesprekspartner. Ook missen mensen contact met lotgenoten, mensen die hetzelfde hebben of meemaken. Ook missen zij professionele informatie over het totaalplaatje van hun aandoeningen. En ze zoeken oplossingen hoe ze om moeten gaan met hun aandoeningen en hoe ze hiermee verder kunnen komen.

(Bron en meer informatie: Patiëntenfederatie Nederland)
Verkeerde diagnoses bij vrouwen, zorg ingericht op man

Pijn op de borst? Paniek. Migraine? Stress. Extreme buikpijn? Trekt vast wel weg. Al tientallen jaren worden vrouwen verkeerd of niet gediagnosticeerd met een ziekte omdat het mannenlichaam in onderzoek en praktijk vaak de norm is. Vandaag overhandigt de stichting Voices For Women een petitie met ruim 53.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor genderspecifieke zorg.

Structureel geld om deze problematiek op te lossen is er nu niet. Het ministerie van Volksgezondheid gebruikt nu 3 miljoen euro om de kennisachterstand over sekse- en genderverschillen te verkleinen. Dat is een fractie van het geld dat in totaal beschikbaar is voor medische onderzoeken (326,2 miljoen euro).

“De geneeskunde is voor een groot deel in de jaren 50 en 60 ontwikkeld, vóór en dóór mannen”, legt hoogleraar Bart Fauser uit. Hij zet zich als medeoprichter van Alliantie Gender en Gezondheid in om het besef over genderverschillen in de zorg te vergroten.

“In die tijd is er bewust voor gekozen om studies vooral uit te voeren op mannen. Grotendeels omdat bij vrouwen ernstige complicaties zouden kunnen ontstaan bij onverwachte of onbedoelde zwangerschappen.” De veronderstelling was dat de onderzoeksresultaten voor mannen hetzelfde waren als voor vrouwen. “Dat klopt niet. Bijna alles in het lichaam verschilt voor man en vrouw.”

(Bron en verder lezen: NOS)
In Europa sterven door resistente bacteriën jaarlijks 35.000 mensen

Jaarlijks sterven in Europa 35.000 mensen door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, en dat aantal stijgt. Dat blijkt uit een recent rapport van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding (ECDC). Sommige wetenschappers vrezen dat in 2050 meer mensen zullen overlijden aan resistente bacteriën dan aan kanker.

Kunnen we het tijd nog keren? Afdelingshoofd Medische Microbiologie en hoofd Centrum voor Infectieziekten van het Radboudumc Heiman Wertheim beantwoordt vijf vragen over resistentie.

Hoe ontstaan resistente bacteriën?
‘Bacteriën passen zich makkelijk aan als ze de omgeving niet prettig vinden, zoals bij blootstelling aan antibiotica. Ze veranderen dan hun DNA. Ze pikken genen op uit het milieu of passen hun eigen genen aan. Zo’n verandering kan helpen om met het antibioticum om te gaan. Het zorgt bijvoorbeeld dat het aangrijpingspunt van het antibioticum verandert, of dat de bacterie het antibioticum af kan breken of uit de cel kan pompen, zodat geen schade ontstaat. Die DNA-veranderingen kunnen bacteriën ook doorgeven. Bacteriën die resistent zijn hebben een voordeel als een patiënt een antibioticakuur krijgt. De patiënt wordt dan niet beter.’

(Bron en verder lezen: Zorgkrant)
Tegemoetkoming zorgpremie chronisch zieken: tot ruim 1000 euro verschil per gemeente

PERSBERICHT
Mensen met een handicap of chronische ziekte maken vaak hoge zorgkosten. Sinds 2015 kunnen zij bij hun gemeente aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming. Voor deze tijd werd deze vergoeding landelijk geregeld en was die voor iedereen gelijk. Maar zeven jaar na de decentralisatie zijn er grote verschillen per gemeente ontstaan. Het bedrag kan oplopen tot ruim 1000 euro op jaarbasis, blijkt uit onderzoek van Independer. 193 gemeenten communiceren zelfs helemaal niks online over een eventuele tegemoetkoming, maar blijken die soms wel degelijk te hebben. 
 

De zorgpremies voor 2023 zijn fors gestegen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat gezinnen honderden euro’s meer aan hun verzekering gaan betalen. Gemeenten komen chronisch zieken en gehandicapten tegemoet in deze kosten. Het bedrag mag de gemeente zelf bepalen. Het directe gevolg hiervan zijn enorme verschillen op lokaal niveau. Van de gemeenten die wel een geldbedrag noemen op de website, varieert de maximale jaarlijkse tegemoetkoming van €80 in Maastricht tot wel €1.095 euro in Amsterdam.

“Chronisch zieken hebben erg vaak compensatie nodig om zo de hoge zorgkosten te kunnen betalen. Het aanbieden van een gemeentepolis, een collectieve verzekering die de gemeente regelt, is niet altijd een oplossing. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een chronische ziekte of handicap vaak niet durven overstappen naar een andere verzekering. Ze zijn bang bij de nieuwe verzekeraar bepaalde medicatie niet meer vergoed te krijgen”, aldus Independer zorgexpert Bas Knopperts.

Ook voorwaarden verschillen sterk

Ook zijn er grote verschillen per gemeente over wie er nu precies aanspraak kan maken op de tegemoetkoming. Personen met een handicap of chronische ziekte moeten kunnen aantonen dat ze meerkosten hebben door hun aandoening. Bovendien is er een inkomensgrens, maar ook die is per gemeente weer anders.

In bijvoorbeeld Middelburg, Venray en Wassenaar is deze 110% van de bijstandsnorm. In andere gemeenten, zoals Arnhem, Ede en Den Haag, krijg je nog een compensatie bij 150% van de bijstandsnorm. Waar je de vergoeding precies voor mag gebruiken, verschilt ook weer per gemeente. Bij de ene plaats plaats mag je die inzetten ter compensatie van het eigen risico, terwijl dat in de andere gemeente puur bedoeld is voor aantoonbare meerkosten.

Regelingen onduidelijk in 193 gemeenten

Voor mensen die meerkosten maken als gevolg van een chronische ziekte of handicap is het vaak erg moeilijk om informatie te vinden over de tegemoetkoming. Zo wordt op de websites van meer dan de helft (193) van de gemeenten het bestaan van deze regeling zelfs niet eens genoemd. Grote gemeenten waar chronisch zieke burgers in het duister tasten, zijn onder andere Eindhoven, Gouda, Leiden en Alkmaar. Ook gebeurt het dat de regeling wel ergens op de website staat, maar niet terug te vinden is bij een overzicht met alle tegemoetkomingen bij een laag inkomen.

“Het zou goed zijn dat gemeenten hier veel duidelijker op hun websites over gaan communiceren. Het is vaak een groep die het geld erg goed kan gebruiken. Zeker in deze tijden dat alles al flink duurder wordt”, aldus Independer zorgexpert Bas Knopperts.

Zeventien gemeenten zeggen maatwerk te bieden, maar nergens op de website wordt vermeld op welk maximaal compensatiebedrag inwoners met hoge zorgkosten kunnen rekenen. In de overige 134 gemeenten is meer duidelijkheid. Hier wordt wél een geldbedrag genoemd waar mensen met een handicap of chronische ziekte aanspraak op kunnen maken.

(Bron en meer informatie: Independer)