SER: zorguitgaven vereisen langetermijnvisie van de overheid

De zorguitgaven gaan, bij ongewijzigd beleid, de komende twintig jaar verdubbelen. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. De houdbaarheid van de zorg op lange termijn staat centraal in de verkenning ‘Zorg voor de toekomst’. De Sociaal-Economische Raad...