1

Kuipers na noodkreet CZ: zorg moet anders worden georganiseerd

De zorg moet anders georganiseerd worden, zegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in reactie op de noodkreet van CZ-topman Joep de Groot. Die waarschuwde dat voor verzekeraars de grens bereikt is en in de toekomst basiszorg niet meer kan worden gegarandeerd. Vooral wachtlijsten zijn volgens De Groot een probleem.

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Kuipers ziet in het hele zorgveld dat de druk oploopt. „Op allerlei plekken lopen we tegen grenzen aan.” Vooral de toegang tot zorg is een probleem, mede door lange wachtlijsten. De Groot kaartte dit probleem ook aan in De Telegraaf: „Ik kan geen garantie geven dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. Sterker nog, ik denk dat ik bijna de garantie kan geven dat het niet zo is.”

Volgens Kuipers dragen maatregelen uit het recent gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA) bij aan het verminderen van de wachttijden. Als niet wordt ingegrepen, vreest Kuipers een „zorginfarct.” Dan krijgen patiënten niet de zorg die zij nodig hebben, bijvoorbeeld door tekorten aan personeel.

(Bron en verder lezen: de Telegraaf)

Lees ook: CZ: Geen garantie dat zorg altijd voor iedereen toegankelijk is 
Kabinet wil ‘onbewezen’ zorg uit basispakket schrappen, versobering op komst

Als het aan zorgminister Ernst Kuipers ligt worden bepaalde medische behandelingen geschrapt uit het basispakket met door de zorgverzekeraar vergoede zorg. Het gaat om zorg die wetenschappelijk aantoonbaar niet aan de kwaliteitseisen voldoet of ondoelmatig is. Dit staat in het concept van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) dat in handen is van de NOS.

Foto: Fonkelzorg

Volgens gezondheidseconomen leidt het akkoord onafwendbaar tot een versobering van de ouderenzorg.

Het schrappen van de ‘onbewezen’ zorg is onderdeel van een bredere strategie om de instroom van patiënten te beperken, nu en in de toekomst. Er is immers niet genoeg personeel om de verwachte explosie aan zorgvraag adequaat aan te pakken.

Het kabinet wil niet dat in de toekomst nog meer mensen in de zorg gaan werken dan nu het geval is. Voorkomen moet worden dat de zorg als het ware het schaarse personeel steelt van andere sectoren. Daarnaast moet het zorgbudget binnen de perken blijven.

Om de hoge werkdruk voor het zorgpersoneel af te bouwen wil het kabinet vooral de vraag naar zorg afremmen. In het akkoord wordt nog niet concreet hoe dat doel moet worden bereikt.

Wel is duidelijk dat de digitalisering van zorg verlichting moet brengen. Als fysiek contact tussen zorgverlener en patiënt niet noodzakelijk is gebeurt dat niet meer.

(Bron en verder lezen: NOS)
In het nieuwe zorgakkoord zullen zieke mensen vaker op zichzelf zijn aangewezen

Mensen die ziek zijn zullen de komende jaren vaker op zichzelf zijn aangewezen. Ze zullen vaker online in plaats van bij de huisarts hun antwoorden moeten vinden of alleen aanspraak maken op een digitaal consult. Ze zullen verder moeten reizen voor de benodigde zorg, en er soms meer voor moeten betalen.

Dat is het toekomstbeeld dat oprijst uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin minister Ernst Kuipers (Zorg, D66) en de zorgsector afspraken maken voor de komende vier jaar, en dat in handen is van NRC. Het akkoord ligt nu bij de branchepartijen, zoals huisartsen, wijkverpleging en ziekenhuizen. Het is de bedoeling dat die daar volgende week hun handtekening onder zetten. Met het akkoord hoopt Kuipers de zorgkosten in toom te houden.

Opvallend is dat het akkoord grotendeels gelijk is aan het concept dat vorige maand al uitlekte. Ook punten waarop veel kritiek kwam zijn weinig veranderd. De vorige versie veroorzaakte een hoop onrust onder met name huisartsen en wijkverpleegkundigen. Hun budget wordt naar beneden bijgesteld. Bij huisartsen gaat het om 80 miljoen minder, bij wijkverpleegkundigen om maar liefst 600 miljoen. Geld dat afgelopen jaren bedoeld was voor de sector, maar bij zorgverzekeraars op de plank bleef liggen. De sectoren waren daar boos over: verzekeraars hadden dat geld gewoon moeten uitgeven.

(Bron en volledig artikel: NRC)
Mogelijk geen vrije zorgkeuze meer bij budget- en naturapolissen

Het kabinet wil de vrije zorgkeuze afschaffen bij de natura- en budgetpolissen. Hiervoor ligt een voorstel als onderdeel van het Integraal Zorgakkoord bij zeventien zorgorganisaties.

Vorige week leidde het Zorgakkoord al tot veel commotie bij onder meer verpleegkundigen en ouderenorganisaties. Er staan ook voorstellen in om zorguitgaven te verschuiven, bijvoorbeeld door 600 miljoen euro weg te halen bij de wijkverpleging. Dit meldt Business Insider.

Wie een zorgverzekering afsluit, heeft keuze uit drie soorten polissen: een budgetpolis, naturapolis en restitutiepolis. Patiënten die een van de eerste twee polissen hebben, nemen zorg af bij gecontracteerde zorginstellingen.

(Bron en volledig bericht: Nationale Zorggids)
Kabinet wil vrije artsenkeuze inperken

Het kabinet wil de keuzevrijheid voor patiënten inperken. Zij worden verplicht naar een zorgverlener te gaan met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft. Kiezen ze toch een andere arts of wijkverpleger, dan moeten ze een groot deel van de rekening zelf betalen. Dat schrijft De Volkskrant.

Het staat in het concept van het Integraal Zorgakkoord (IZA) , waar het kabinet met Prinsjesdag wil komen. Een poging van Rutte 2 om de vrije artsenkeuze te beperken sneuvelde in het parlement.

(Bron en verder lezen: Welingelichtekringen.nl