‘Gemeentelijke ondersteuning schiet tekort’

De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf jaar – sinds de decentralisaties – niet toegenomen. Problemen in het sociaal domein, met jeugdhulp en participatie zijn nauwelijks opgelost of zelfs alleen maar groter of ingewikkelder geworden. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat van de beloftes van de...