1

‘Pakken we door naar echte digitale zorg of gaan we weer terug…?’

OPINIE

“Van de week belde ik mijn huisarts om een afspraak te maken. De vraag was of het ook een telefonisch consult kon zijn. Ik verwonderde er mezelf over dat deze vraag nog wordt gesteld. De huidige situatie laat toch heel duidelijk zien dat digitaal het nieuwe normaal is. De ontwikkelingen en mogelijkheden in de gezondheidszorg zijn er. Nu de omstandigheden er ook naar zijn is het een kwestie van doen. Tijd om te versnellen en om structureel aan de digitale proactieve zorg van de toekomst te bouwen.

Foto door cottonbro via Pexels

Iedereen is zich ervan bewust dat de gezondheidszorg voor een enorme uitdaging staat gelet op de krachtenvelden die het huidige bestaande systeem beïnvloeden. Neem de toenemende vergrijzing waardoor de vraag naar zorg zal toenemen. Het stijgend aantal  mensen met meerdere chronische ziektes waardoor de complexiteit stijgt.

Maar ook de veranderende kijk op gezondheid en vitaliteit, de mondigheid van de mensen, het privé gebruik van medical devices (zoals de Garmin Health of Fitbit) en het steeds vaker online zoeken naar informatie over gezondheid zorgen voor een toename van de druk op het huidige model. We zien toenemende technologische ontwikkelingen op diverse terreinen (bijvoorbeeld robotisering) en de toetreding van nieuwe (commerciële) aanbieders.

In Amerika zijn er al virtuele ziekenhuizen en ga je pas echt naar de fysieke zorg als het noodzakelijk is waardoor de druk op de fysieke zorg kleiner is en de kwaliteit van de zorg toeneemt.

(Bron en volledig artikel Emerce)
‘Maak nú van digitale zorg het nieuwe normaal’

OPINIE

(Bron: de Volkskrant)
Bij elke overheidsinstantie of bank voeren we zelf ­onze gegevens in. Waarom dan niet bij de dokter?, vraagt kno-arts-oncoloog Hendrik Verschuur zich af.

Foto door cottonbro via Pexels

In de afgelopen weken zijn 360 duizend mensen minder naar een medisch specialist verwezen. Dit is het moment om in e-health te investeren: digitale zorgverlening maakt de zorg niet alleen veel efficiënter, maar ook beter. En dus ­toekomstbestendig.

We zouden dankzij covid-19 bijna vergeten dat er nog andere zorgklachten zijn. Ernstige klachten zoals gebroken heupen, hart- en vaatziekten en kanker worden gelukkig nog steeds behandeld zoals we gewend zijn. Maar veel zorg is niet acuut. Denk bijvoorbeeld aan keelklachten of reuma. Volle wachtkamers en een hausse aan ziekenhuisopnames is het laatste wat we willen. Nu al helemaal niet, maar straks ook niet. Tegelijkertijd zijn we het erover eens dat de zorg niet overbelast moet raken en dat de zorgkosten beheersbaar moeten blijven.

Digitale zorgverlening staat nog in de kinderschoenen, maar de logica ­erachter is onontkoombaar. Waarom laten we potentiële patiënten niet veel uitgebreider hun klachten, hun medicatie en medische voorgeschiedenis in­vullen op digitale invulformulieren? Bij elke overheidsinstantie of bank voeren we zelf onze gegevens in. We deden het vroeger soms ook in de zorg: een papieren formulier invullen. Met het elektronisch patiënten dossier is dat helaas vrijwel verdwenen. Maar in het Haga Ziekenhuis gebruiken sommige poliklinieken alweer een (digitaal) invulformulier.

Lees het hele bericht hier!