Dat je chronisch ziek bent of een beperking hebt, hoeft nog niet te betekenen dat je niet wilt (gaan) werken

Mensen die kampen met een (chronische) ziekte moeten de kans krijgen om volwaardig en verantwoord aan het werk te komen en te blijven. Er valt nog veel te verbeteren op dit vlak, lees je in een essay van de Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid.

In ons land heeft één op de drie werkenden een chronische aandoening. In totaal gaat het om 5,3 miljoen mensen. De verwachting is dat het aantal werkende mensen met een aandoening de komende jaren alleen maar toeneemt. In 2030 heeft veertig procent van de werknemers een chronische ziekte, luidt de verwachting. Denk aan diabetes, kanker of hart- en vaatziekten.

Als je ziek bent, hoeft dat nog niet te betekenen dat je het arbeidsproces schuwt. Chronisch zieken kunnen en willen juist (blijven) werken. Ondanks alle inspanningen in de achterliggende jaren is weinig verbeterd aan de arbeidsparticipatie van deze groep, lees je in ’Voor werk(behoud) bij ziekte’, een ’position paper’ van de Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid.

,,Met een vergrijzende (beroeps)bevolking, een snel veranderende arbeidsmarkt en oplopende zorgkosten is het voor Nederland van groot belang dat mensen met een chronische aandoening, of de chronische gevolgen van een ziekte, aan het werk (kunnen) blijven. Volwaardig en verantwoord aan het werk (kunnen) blijven is in ieders belang: van de werkenden, de werkgevers en de maatschappij.’’

Het document, dat zo’n 2,5 maand geleden bij de Tweede Kamer is afgeleverd, is door bijna veertig verschillende partijen ondertekend. Naast een aantal ziekenhuizen zijn dat uiteenlopende belangenorganisaties.

(Bron en verder lezen: Leidsch Dagblad)

Klik hier om het essay te lezen!

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *