Er kon veel meer getest worden in de zorg en ‘dat had doden kunnen schelen’

Zorgverleners hadden in de eerste twee maanden van de uitbraak van het coronavirus veel vaker getest kunnen worden. In maart en april waren er veel meer coronatests beschikbaar dan er werden gebruikt, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Als er vaker was getest had dat volgens betrokkenen veel besmettingen en doden kunnen schelen.

Duizenden tests bleven op de plank liggen. In de afgelopen maanden heeft het kabinet in debatten, briefings en interviews juist steeds herhaald dat er te weinig testcapaciteit was, onder meer door gebrek aan materialen. Nieuwsuur vroeg daarom alle 55 laboratoria die door het RIVM zijn goedgekeurd om te testen op corona, naar hun direct beschikbare capaciteit in maart en april.

Ruim 30 labs reageerden op de vragen en leverden informatie aan. Uit die gegevens blijkt dat in maart maar de helft van de beschikbare tests is gebruikt. In april daalde dit zelfs naar 30 procent.

Tekst gaat verder onder de video

Bekijk hieronder een reconstructie van de afgelopen maanden en hoe betrokkenen reageren op de beschikbare testcapaciteit:

Arts-microbioloog Edwin Boel bevestigt dat er tests onbenut bleven. Als teamleider van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten coördineert hij de testcapaciteit in Nederland. “Ik heb gezien dat er minder getest is dan er capaciteit was.”

“Dat heeft te maken met beleid, volgens mij. De ervaring van een groot aantal laboratoria is voortdurend geweest van ‘hé, we hebben eigenlijk nog wel meer capaciteit’.”

(Bron en volledig artikel NOS)




Sinds maandag ruim 9.000 coronatests afgenomen, 94 positief

Sinds de start afgelopen maandag van het massaal testen van mensen die klachten hebben die passen bij het coronavirus, zijn 9.574 testen afgenomen bij GGD’s. Slechts 94 hiervan hebben inmiddels een positieve uitslag ontvangen, zo meldt de GGD GHOR woensdag.

Photo by cottonbro from Pexels

De cijfers hebben alleen betrekking op de mensen die bij hun GGD getest worden. Sinds maandag 8.00 uur kan iedereen met coronagerelateerde klachten een afspraak maken om getest te worden.

Vanwege de enorme drukte, er werden namelijk ruim 320.000 telefoontjes gepleegd op maandag, kon niet iedereen ingepland worden.
Het nummer voor het inplannen van een coronatest is 0800-1202. Het callcenter is van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar.

(Bron en volledig artikel Nu.nl)




Mantelzorgers kunnen zich vanaf vandaag laten testen

Vanaf vandaag is het voor mantelzorgers die thuis zorg verlenen aan kwetsbare mensen mogelijk zich te laten testen op Covid-19. Testen gebeurt alleen als je klachten hebt die passen bij COVID-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.

Ben je mantelzorger en heb je klachten? Maak een afspraak bij de huisarts of GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de huisarts of GGD-arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger de volgende leefregels: Informatie koorts huisgenoot. Als de testuitslag positief is gelden deze leefregels: Informatie huisgenoot thuis De zorg moet worden overgenomen tot je dit weer zelf kunt doen.

Woon je niet samen met degene waarvoor je zorgt en heb je Covid-19 klachten?
Maak een afspraak bij de GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de GGD arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. Laat de zorg overnemen door andere (professionele) zorgverleners totdat de testuitslag bekend is. Voor mensen die zorgen voor een naaste is het laten overnemen van zorg soms lastig te regelen. De Zorgladder voor mantelzorgers geeft inzicht in welke ondersteuning je als mantelzorger nodig hebt en je kunt krijgen.

Het beleid voor beschermingsmiddelen hangt nauw samen met het test-beleid. Volgende week publiceert het RIVM de uitbreiding van de richtlijnen van beschermingsmiddelen, waarin specifiek mantelzorgers worden meegenomen.

(Bron en volledig artikel Mantelzorg.nl)




Testen nu ook voor mantelzorgers en jeugdtrainers en in kinderopvang en basisonderwijs

(Bron: Ministerie VWS)
Personeel in het basisonderwijs en de kinderopvang, jeugdtrainers en mantelzorgers kunnen binnenkort getest worden op corona. Binnen de beschikbare testcapaciteit is er ruimte om extra doelgroepen te testen.

Het kabinet heeft vorige week besloten dat vanaf 11 mei de basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang en gastouders weer open gaan. Organisaties in deze sectoren bereiden zich hierop voor. Met deze sectoren is afgesproken dat vanaf 6 mei het personeel zich bij klachten kan laten testen. Zo kunnen zij voordat de scholen en kinderopvang open gaan alvast laten vaststellen of zij met het coronavirus zijn besmet geraakt.

Sporten in de buitenlucht is voor kinderen inmiddels weer mogelijk. Jeugdtrainers kunnen daarom nu ook getest worden bij klachten. Voor jeugdtrainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in de sectoren van onderwijs en kinderopvang.

Mantelzorgers van kwetsbare groepen kunnen uiterlijk met ingang van 18 mei eveneens getest worden door de GGD als ze klachten hebben. Het  RIVM werkt momenteel de aanpassing van de richtlijn voor deze doelgroep verder uit.

Sinds 6 april kunnen alle zorgmedewerkers binnen en buiten de ziekenhuizen die directe zorg verlenen aan patiënten of cliënten getest worden als zij minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben. Ook mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19 kunnen getest worden. Daarnaast kunnen ook professionals, bij de politie en in handhaving en toezicht al getest worden.

Momenteel worden er zo’n 6000 a 7000 testen per dag afgenomen. Dat past ruim binnen de beschikbar capaciteit van 17.500 tests per dag. Er is daarom ruimte om de nieuwe doelgroepen ook te gaan testen. Het RIVM heeft berekend dat met toevoeging van de nieuwe doelgroepen en meewegen van het seizoenseffect het aantal testen per dag in mei naar verwachting rond de 8000 uitkomt. Er is voldoende testcapaciteit en middelen beschikbaar om aan deze vraag te voldoen. Het ministerie van VWS bereidt zich voor op verdere verruiming van het testbeleid gekoppeld aan mogelijke versoepelingen van de maatregelen die gelden om het virus onder controle te houden.