1

Zorgkosten kunnen écht omlaag, blijkt uit proef in twee ziekenhuizen

Ziekenhuis Bernhoven in Uden en het Beatrix-ziekenhuis in Gorinchem gelden al jaren als pioniers in de strijd tegen ­­onnodig dure zorg. Nu is het ook bewezen. Bij minder behan­delen blijft de zorg op peil en lopen de patiënten niet weg.

Foto door Karolina Grabowska via Pexels

Een operatie bij een liesbreuk? Als een medisch specialist de tijd neemt om de voor- en nadelen te bespreken ziet een groot deel van de patiënten van de ingreep af. Een neustussenschotoperatie kan ook prima in de dagbehandeling, scheelt de patiënt weer een nacht van huis. En als medisch specialisten ingeroosterd worden om telefonisch te kunnen overleggen met de huisarts, blijkt dat een boel doorverwijzingen te kunnen voorkomen.

Zomaar wat van de initiatieven waarmee de ziekenhuizen Bernhoven uit Uden en het Beatrix-ziekenhuis uit Gorinchem de afgelopen jaren hebben geprobeerd overbodige zorg het ziekenhuis uit te kieperen. Dat is gelukt, concluderen nu het Centraal Planbureau (CPB), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en IQ Healthcare, een onderzoeksafdeling van het Radboudumc, in liefst drie gezamenlijke rapporten.

Het Beatrixziekenhuis verleende 7 procent minder zorg dan vergelijkbare ziekenhuizen, Bernhoven zelfs 13 procent minder. ‘Waar andere ziekenhuizen zeggen niet minder zorg te kunnen leveren, omdat de zorgvraag door de vergrijzing alleen maar toeneemt, tonen deze ziekenhuizen aan dat het is gelukt het behandelvolume te laten dalen, al hebben de huisartsen een deel van de zorg opgevangen’, zegt Simone van Dulmen, de hoofdonderzoeker van IQ Healthcare. Daarbij bleef de kwaliteit van zorg op peil en weken patiënten niet uit naar andere ziekenhuizen, zoals werd gevreesd.

(Bron en volledig artikel Volkskrant)
Proef: patiënt met hartfalen thuis aan het infuus, specialisten komen dagelijks langs

Mensen die last hebben van hartfalen worden door de Noordwest Ziekenhuisgroep bij wijze van proef vaker thuis behandeld. Het ziekenhuis werkt hiervoor nauw samen met zorgorganisatie Omring.

De nieuwe behandelwijze voor patiënten met hartfalen start maandag. Het gaat in eerste instantie om een proef die 6 weken duurt. Bij patiënten met hartfalen werkt het hart minder goed. Het kan bloed minder goed wegpompen.

De organen en spieren krijgen niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen. Wanneer de toestand van de patiënt verslechtert zou die normaal gesproken voor langere tijd opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Bij deze proef wordt de opname in het ziekenhuis verkort door de behandeling thuis voort te zetten.

De patiënt krijgt thuis medicatie toegediend via een infuus en ook de verpleging en begeleiding vindt thuis plaats. Patiënten voelen zich thuis vaak beter, ze bewegen meer en eten en slapen beter. Dat komt de behandeling ten goede, aldus het ziekenhuis en Omring.

(Bron en volledig artikel Noordhollands Dagblad)