1

Zijn medicijnen het nieuwe wondermiddel tegen zwaar overgewicht?

Obesitasartsen krijgen meer mogelijkheden om patiënten met zwaar overgewicht te behandelen. Een eerste medicijn wordt vergoed en twee andere middelen worden beoordeeld. Zijn medicijnen het nieuwe wondermiddel tegen overgewicht?

Als Jacqueline Joppe (59) uit Vianen uit eten ging, was ze daar al dagen van tevoren mee bezig. Wat kon ze eten? Wat zou ze moeten laten staan? Want sinds haar tienerjaren is het voor de zorgbestuurder een strijd om op gewicht te blijven. ,,Ieder jaar kwam er weer wat bij, terwijl ik heel goed weet wat gezond is en altijd sportief ben geweest.”

Op een zeker moment woog Joppe 117 kilo. Ondanks haar lengte van 1.80 meter was dat veel te zwaar. ,,Het lukte om op eigen kracht veel af te vallen en terug te gaan naar 85 kilo. Maar toch woog ik vorig jaar weer 107 kilo.” Door haar drukke baan is het soms lastig om genoeg structuur in de dag te brengen. Ze had dagen dat ze nauwelijks at en het ‘s avonds inhaalde. ,,Ik at niet super slecht, maar er slopen bepaalde gewoontes in. Dan at ik toch elke avond een toastje.”

(Bron en verder lezen: PZC)
Obesitas is een complexe ziekte, geen kwestie van eigen schuld, dikke bult

Heb je obesitas? Dat is dan eigen schuld, dikke bult… Elk pondje gaat door het mondje! Te veel mensen koesteren dit vooroordeel over mensen met ernstig overgewicht. Om alle vooroordelen te bestrijden, en om uit te leggen wat een complexe ziekte obesitas is, lanceerde het Partnerschap Overgewicht Nederland op 4 maart, Wereld Obesitas Dag, een verhelderend animatiefilmpje.

Natuurlijk, de huidige maatschappij is doordrenkt van ongezond voedsel dat op elke straathoek verkrijgbaar is. Veel mensen hebben een ongezonde leefstijl en overgewicht komt vaker voor dan ooit. ‘Maar helaas wordt nog te vaak gedacht dat obesitas enkel wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl’, vertelt dr. Karen Freijer, algemeen manager van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en werkzaam in het Erasmus MC. ‘Men denkt nog steeds: elk pondje gaat door het mondje’.

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Samen werken zij aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas. Voorzitter van het PON is internist-endocrinoloog prof. dr. Liesbeth van Rossum, hoogleraar Obesitas aan het Erasmus MC.

Algemeen manager Freijer: ‘Bij obesitas kunnen issues als schuldenproblematiek, armoede, verminderde deelname aan de maatschappij en laaggeletterdheid een rol spelen. Ze kunnen de leefstijl nadelig beïnvloeden. Maar ook psychische factoren, hormonen, bepaalde ziekten, het gebruik van medicijnen met een gewicht verhogende bijwerking en genetische factoren kunnen van invloed zijn op het ontstaan of in stand blijven van overgewicht en obesitas.’

De corona-pandemie heeft heel duidelijk laten zien hoe risicovol ongezond gewicht en obesitas zijn. ‘Circa 80 procent van de patiënten die op de Intensive Care lagen, had overgewicht of obesitas’, weet Freijer.

Aandacht

Het is daarom van groot belang dat personen met overgewicht en obesitas een behandeling krijgen aangeboden waarbij aandacht is voor alle factoren die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van de obesitas. Die factoren kunnen per patiënt verschillen.

‘Obesitas is een complexe ziekte’, vult PON-voorzitter Liesbeth van Rossum aan. ‘Als iemand eenmaal –om welke reden dan ook- obesitas heeft ontwikkeld, is gewicht verliezen niet makkelijk. Het lichaam is vaak ‘geherprogrammeerd’ en heeft de neiging weer terug te gaan naar het oude hogere gewicht. Daarom zijn vaak intensieve behandelingen nodig, met onderhoud voor de langere termijn’, legt ze uit.

‘Denk hierbij aan intensieve leefstijlcoaching met inzet van de juiste professional en ondersteuning. En soms moet dat worden aangevuld met gewicht verlagende medicijnen of een maagoperatie. Daarom is het voorkómen van overgewicht ook zo belangrijk! Veroordeel mensen met obesitas dus niet. Obesitas heb je niet voor je lol.’

Kostenpost

Het PON becijferde onlangs nog dat overgewicht en obesitas de maatschappij ruim 79 miljard per jaar kosten. ‘De grootste kostenpost is een verminderde productiviteit in het arbeidsproces. Volwassenen met overgewicht en obesitas zijn vaker en langer ziek dan volwassenen met een gezond gewicht’, zegt Freijer. ‘En nog belangrijker, deze mensen hebben een verminderde kwaliteit van leven’.

In Nederland heeft inmiddels 50 procent van de volwassenen en bijna 15 procent van de kinderen van 4 jaar en ouder overgewicht. ‘Dit aantal kan alleen worden verminderd als krachten, kennis en kunde worden gebundeld en zowel op veel betere preventie én behandelingen wordt ingezet ’, bepleit Van Rossum.

‘Enerzijds zijn er drastische maatregelen nodig om te voorkomen dat er nóg meer Nederlanders een ongezond lichaamsgewicht ontwikkelen. Landelijke preventie kan daarbij helpen. Denk aan suikertaks, of het verlagen van de BTW naar 0 procent op groenten en fruit. Anderzijds is het nodig dat de juiste behandeling ingezet wordt voor degenen die al obesitas hebben. Of wel: de kraan moet dicht, met preventie. En het bad moet leeg, door goede behandelingen.’

Wat te doen?

Wil je voorkomen dat overgewicht en obesitas ontstaan of verergeren? Volg adviezen en tips over een gezonde leefstijl op de website Fitopjouwmanier. Voor een optimale behandeling van overgewicht en obesitas: zie de mogelijkheden.

De Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas (de NVOO) zet zich in voor vertegenwoordiging en belangenbehartiging van mensen met overgewicht en obesitas. Binnenkort zal een social platform live gaan om een veilige en sterke community te bieden voor iedereen met overgewicht en obesitas! Aanmelden kan al via de website van de vereniging.

 

Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI)* tussen de 25 en 30 kg/m2 in combinatie met vetstapeling in de buik. Iemand heeft officieel obesitas als deze BMI 30 kg/m2 of hoger is, waarbij ook de buikomvang vergroot is.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Nederlandse Gezondheidsraad hebben obesitas gedefinieerd als ziekte. Lichaamsvet is niet zomaar een energievoorraad en een isolatielaagje maar een actief orgaan dat allerlei hormonen en andere stoffen aanmaakt die belangrijk zijn voor het lichaam.

Bij obesitas is de vetmassa vaak chronisch ietwat ontstoken en dat kan bijdragen aan het ontstaan van meer dan 200 andere aandoeningen en ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, depressie, gewrichtsklachten en ook verschillende vormen van kanker.

Het PON werkt samen met o.a. het ministerie van VWS, de PON partners, gemeenten – waaronder de gemeente Rotterdam – en het Erasmus MC, aan de ontwikkeling van een landelijke netwerkaanpak overgewicht en obesitas.

In deze aanpak wordt optimale begeleiding en zorg voor personen met overgewicht geboden vanuit zowel het medisch als het sociaal domein. Ook wordt gewerkt aan herziening van de richtlijn en zorgstandaard en aan meer aandacht voor overgewicht en obesitas in zorgopleidingen.

* BMI is een maat voor de verhouding van het lichaamsgewicht t.o.v. de lichaamslengte en kan berekend worden door gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lichaamslengte in meters: kg/lengte in m2.

 

(Bron en meer informatie: Erasmus MC)
Mensen met overgewicht keihard veroordeeld

Opinie/beschouwing
Bron: Redactie Medical Facts

En weer is het niet gelukt; ook in 2021 is het voornemen af te vallen bij veel Nederlanders gestrand. Happy Weight heeft voor het derde achtereenvolgende jaar onderzocht wat er van de goede voornemens terecht is gekomen.

Het onderzoek laat ook zien dat sterk onderschat wordt hoeveel Nederlanders overgewicht hebben. De helft van alle Nederlanders heeft overgewicht, maar slechts veertien procent weet dit. Ondertussen wordt keihard geoordeeld over mensen met overgewicht; twintig procent vindt bijvoorbeeld dat ze een hogere zorgpremie moeten betalen.

“Ronduit schokkend”, healthy ageing professional (MSc) Stan van Eck van Happy Weight reageert geschrokken op de bejegening van mensen met overgewicht. “Je zou denken dat de tijd van ‘eigen schuld dikke bult’ inmiddels wel achter ons ligt. Ons onderzoek leert dat het tegendeel waar is.”

Ruim tachtig procent van alle Nederlanders vindt dat iemand die overgewicht heeft, zelf verantwoordelijk is voor de aanpak daarvan. De regering en de huisarts volgen op grote afstand met 23 en 21 procent.

Ruwweg twintig procent vindt dat mensen met overgewicht geen discipline hebben en een hogere zorgpremie moeten betalen. Maar liefst 64 procent van alle Nederlanders onderschrijft de stelling ‘elk pondje gaat door het mondje’. Van Eck: “Overgewicht is veel complexer dan dat!”

Lees verder op de site van Medical Facts!

 
Diabetes steeds jonger vastgesteld, maar oorzaak onbekend

Diabetes type 2 wordt steeds jonger vastgesteld. In acht jaar tijd is de gemiddelde leeftijd met ruim twee jaar gedaald van gemiddeld 62,9 in 2011 tot 60,6 in 2019. Dat blijkt uit onderzoek door gezondheidsinstituut Nivel en het RIVM in opdracht van het Diabetes Fonds.

Voor de oorzaak van de daling heeft hoogleraar diabetesonderzoek Hanno Pijl van de Universiteit Leiden geen zekere verklaring. Mogelijk wordt die veroorzaakt door, wat hij noemt, de verdere ‘verwestersing’ van de samenleving. We eten steeds meer (bewerkt) voedsel en bewegen steeds minder. Obesitas is een belangrijke risicofactor voor diabetes type 2.

Een andere verklaring is dat dokters alerter zijn, zegt Pijl. “Als behandelaars zijn we ons steeds meer bewust dat mensen door de obesitas-epidemie eerder diabetes krijgen. Het gevolg is dat diabetes eerder wordt vastgesteld.”

(Bron en volledig artikel RTL Nieuws)
Overgewicht ontregelt immuunsysteem: massaal afvallen tegen coronavirus?

We moeten afvallen in de strijd tegen het coronavirus. Die oproep doet de Britse premier Boris Johnson. Mensen met overgewicht zouden een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden van het virus. Minder overgewicht zou veel opnames op de intensive care kunnen voorkomen. Hoe zit dat in Nederland?

Van alle patiënten in Nederland die met het coronavirus op de intensive care terechtkomen, heeft driekwart overgewicht. De ziekte komt harder aan bij zwaarlijvigen en richt meer schade aan.
“Afvallen is belangrijk”, zegt Liesbeth van Rossum van het Centrum Gezond Gewicht van het Erasmus MC tegen Editie NL. “Het immuunsysteem van mensen met overgewicht is vaak namelijk al ontregeld voordat ze ziek worden.”

Dat immuunsysteem valt normaal gesproken virussen aan. “Als je een gezond gewicht hebt, werkt dat immuunsysteem beter en heb je een milder ziekteverloop.”
Het probleem bij mensen met obesitas is dat het immuunsysteem continu aanstaat. “Daardoor reageert het niet goed op acute prikkels, waardoor mensen minder goed en snel herstellen”, zegt immunoloog Pieter Leenen van het Erasmus MC tegen Editie NL.

(Bron en volledig artikel RTL Nieuws)
Een boodschap van Lipoedeemdame aan de zorgverzekeraar!

door Leonie, Lipoedeemdame

“U laat ons onnodig lijden, vrezen en sterven: een boodschap aan de zorgverzekeraar. 

Mijn naam is Leonie en ik lijd aan lipoedeem. Lipoedeem is een verstoring in de aanmaak van vetcellen. Het is een ernstige ziekte met helaas één puur cosmetisch, maar allesbepalend kenmerk: lipoedeempatiënten zijn te zwaar.

Ik maak mij al jaren boos over het totale gebrek aan onderscheid tussen obesitas en lipoedeem, in de zorg en daar voorbij. Ik wist natuurlijk al dat deze discriminatie van lipoedeempatiënten tot allerlei serieuze problemen kon leiden. Niet voor niets zit ik werkloos thuis, met onmenselijk veel pijn, iedere dag weer. Niet voor niets lachen mensen op straat mij uit om mijn ‘gekke’ vormen en roept het merendeel van de artsen steevast dat ik gewoon te dik ben en moet afvallen. Het leven dat mijn lotgenoten en ik lijden is onnodig zwaar. Onnodig zwaar, omdat er behandelingen zijn die ons kúnnen helpen. Behandelingen die bewezen effectief en goedkoper dan een jarenlange UWV-uitkering zijn, maar desalniettemin niet door de zorgverzekeraars worden vergoed.

Dat lipoedeem zou kunnen leiden tot mijn dood had ik nog niet serieus overwogen. Ik heb er weleens over nagedacht, maar gezien mijn jonge leeftijd heb ik die gedachte geparkeerd.

Maar nu is er het Coronavirus. Volgens artsen op de Intensive Care-afdelingen lijdt ruim tachtig procent van de Nederlanders die met Covid-19 aan de beademing moet aan ernstig overgewicht. Dat hier ook lipoedeempatiënten tussen zitten, moge duidelijk zijn. Maar zoals het zorgstelsel en de gehele samenleving al jaren tegen ons zegt: als lipoedeempatiënt ben je geen onderdeel van een lipoedeemgroep, maar behoor je gewoon tot de obesitas-statistieken. Je hebt geen recht op behandeling voor de ziekte die je hebt.

Maar als je een maagverkleining wilt, waarvan is aangetoond dat het totaal geen nut heeft tegen lipoedeem, ben je van harte welkom. Dit is totale waanzin.

Wij lipoedeempatiënten zijn te zwaar door onze ziekte. Onze zorgverzekeraar houdt ons gevangen in deze ziekte. Wij zijn te zwaar door de zorgverzekeraars. Wij belanden op de Intensive Care omdat wij te zwaar te zijn. Wij belanden op de Intensive Care door de zorgverzekeraar. Als we daar in het zwartste scenario überhaupt heen mogen wanneer dat nodig is.

Het merendeel van de Intensive Care-patiënten overlijdt of komt eraf met ernstig letsel. Wij overlijden of hebben straks ernstig letsel door de zorgverzekeraar.

Daarom deze boodschap aan Achmea, VGZ, CZ, Menzis, DSW, Zorg en Zekerheid, IptiQ, ONVZ, ASR, Eno en alle andere zorgverzekeraars groot en klein, die weigeren behandelingen voor lipoedeempatiënten te vergoeden:

– U houdt velen van ons onnodig werkloos.
– U laat velen van ons onnodig zware fysieke en mentale pijn lijden.
– U maakt van ons onnodig een risicogroep voor ernstige ziektes, zoals Covid-19.
– U laat ons onnodig vrezen voor onze levens.
– U laat ons straks onnodig sterven.

Ik eis dat u stopt met het ruïneren van onze levens door behandelingen voor lipoedeempatiënten per direct te vergoeden.

– Lipoedeemdame”
——
Volg Lipoedeemdame ook op haar Facebookpagina