Vooral bij mensen die een chronische ziekte én een lichamelijke beperking hebben is de gezondheid achteruitgegaan door corona

De meerderheid van de mensen met een chronische ziekte heeft geen veranderingen in gezondheid opgemerkt door de coronacrisis. Bij 14% is de gezondheid wél verslechterd. Dit zijn vooral mensen die naast of door hun chronische ziekte een matige of ernstige lichamelijke beperking hebben. 

Het aantal mensen met een chronische ziekte dat positief getest is op een besmetting met COVID-19 en hiervoor is opgenomen in het ziekenhuis, is klein. Toch ervaren velen negatieve gevoelens door de coronacrisis en maken zij zich veel zorgen, vooral over hun lichamelijke gezondheid en die van hun familieleden.

Meer weten over de gevolgen voor de mentale en lichamelijke gezondheid, de gevolgen voor professionele behandeling en ondersteuning en de gevolgen voor zelfmanagement? Open de gehele publicatie.

De data zijn afkomstig uit vragenlijstonderzoek onder leden van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het Nivel. Tussen eind april en begin juni 2020 hebben 1.134 mensen met een chronische ziekte een vragenlijst ingevuld over de gevolgen van de coronapandemie.

(Bron Nivel)
Aantal contacten met huisartsenpraktijk is na flinke daling weer bijna op oude niveau

De zorgvraag bij de huisartsenpraktijk nam sterk af, vlak na het ingaan van de lockdown (12 en 15 maart). Minder consulten en minder visites waren het gevolg. Op dit moment is de zorgvraag is weer (bijna) terug op het niveau van voor het aankondigen van de lockdown. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Foto door cottonbro via Pexels

Ook was er een verschuiving te zien in de reden van de zorgvraag: tijdens de piek van de pandemie waren er relatief veel consulten en visites vanwege (angst voor) luchtwegklachten.

Na 1 april weer meer patiënten met niet-coronaklachten bij de huisarts
Op 1 april riep de Landelijke Huisartsvereniging op de huisarts ook te bellen bij niet-COVID-19-gerelateerde gezondheidsklachten. Sindsdien weten weer meer patiënten de weg naar de huisarts te vinden voor hun zorgvraag. Ook de aard van de zorgvraag is weer veranderd: daar waar de contacten tijdens de coronapiek vooral betrekking hadden op (angst voor) COVID-19, zijn er nu weer meer consulten vanwege niet-acute klachten zoals vermoeidheid, hoge bloeddruk, het weghalen van wratten of het uitspuiten van oren.

Verschuiving zorgvraag bij start coronamaatregelen
Nadat de eerste landelijke coronamaatregelen waren genomen veranderde er veel in de huisartsenpraktijk: er kwamen enerzijds veel vragen en zorgen over COVID-19, anderzijds meden patiënten de huisartsenpraktijk juist uit angst voor COVID-19. Ook het zorgaanbod veranderde: huisartsenpraktijken hielden minder consulten op de praktijk en hadden vaker contact met patiënten via de telefoon, via beeldbellen of via de e-mail.

Veel korte consulten (< 5 minuten) tijdens coronapiek
Na het ingaan van de lockdown nam het totale aantal consulten en visites in de huisartsenpraktijken af, terwijl het aantal korte consulten (vaak telefonisch) juist sterk toenam. 

(Bron en volledig artikel Nivel)